A külügyminisztériumban akcióztak a vármegyések

Bejelentés nélküli petíció átadással okoztak meglepetést tegnap a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai. Miközben a román nagykövetséghez bejelentett tüntetésre készültek a hatóságok, megijedtek a követség dolgozói az előre meghirdetett “meglepetéstől”, addig a vármegyések a külügyminisztériumban jelentek meg váratlanul és adtak át egy petíciót, miközben a tüntetés résztvevői áthaladtak a minisztériumhoz. 

A román nagykövetség történteket is tartalmazó videó:

Dúró Dóra a Mi Hazánk elnökhelyettese, országgyűlési képviselő a parlamentben fogja felolvasni a petíciót.

A petíció szövege:

Szijjártó Péter Miniszter Úr részére
Külgazdasági és Külügyminisztérium

Budapest, Bem rakpart 47. 1027

Tárgy: Petíció a trianoni gúnyhatárokon túl rekedt magyarokért

Tisztelt Szijjártó Péter Miniszter Úr!

A Kárpát-medence valamennyi elcsatolt területén jelen lévő és dolgozó Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, mely szervezet nevében is hordozza a trianoni határokon túl rekedt magyarok érdekképviseletének ügyét, az alábbi követeléseit terjeszti a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé.

1./ Követeljük, hogy a magyar kormány érje el a román államfőnél a koncepciós eljárás során bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán bajtársaink kegyelemben való részesítését.

2./ Követeljük, hogy az úz-völgyi magyar katonatemető eredeti állapot szerinti helyreállításához ragaszkodjon a magyar kormány a kompromisszumos megoldások helyett.

3./ Követeljük, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által bekéretett budapesti román nagykövetet annak botrányos és elfogadhatatlan távolmaradása miatt azonnali hatállyal tiltsa ki Magyarországról a magyar kormány.

4./ Követeljük, hogy Magyarország nemzetközi szinten vizsgáltassa ki Románia állami szintű részvételét és érintettségét az utóbbi évtizedek legsúlyosabb etnikai incidensének, a 2019. június 6-án történt kegyeletsértő, agresszív temetőgyalázásnak megszervezésében és lebonyolításában.

5./ Követeljük, hogy kerüljön kitiltásra Magyarország területéről a magyarellenes Dan Tanasă, a sorozatos, a magyar nyelv jogszerű használatát sértő, magyar szimbólumok és feliratok ellen indított perek és gyűlöletkeltő akciók miatt hírhedtté vált soviniszta blogger.

6./ Követeljük, hogy Magyarország mondja fel Romániával a kétoldalú hadisír-egyezményt, tekintettel arra, hogy ez csak a magyar felet köti, a másik fél nem tartja be. Követeljük, hogy Magyarország mondjon le minden román-magyar közös hadgyakorlatot és minden közös védelmi együttműködésből lépjen ki, akár a NATO-vállalásokkal szembemenve, mintegy felhívva a nemzetközi közvélemény figyelmét Románia magyarellenes, soviniszta politikájára.

7./ Követeljük, hogy a Magyar Kormány a magyarellenes akciókban érintett trianoni utódállamok, Románia, Szlovákia, Ukrajna és Szerbia részéről kérje be a szomszédos államok területéről kitiltott magyar állampolgárok listáját, továbbá követeljük, hogy ezen listát Magyarország hozza nyilvánosságra. Magyarország követelje a szomszédos államokból történt, jelenleg is hatályos kitiltások felülvizsgálatát!

8./ Követeljük, hogy Magyarország Kormánya szavatolja a trianoni utódállamok által veszélyeztetett és fenyegetett magyar nyelvű oktatást.

9./ Követeljük, hogy Magyarország függesszen fel minden együttműködést a V4-en belül Szlovákiával mindaddig, amíg az állami szintű sovinizmusnak véget nem vetnek, és hatályon kívül nem helyezik a törvényt, mely megvonja a szlovák állampolgárságot mindazoktól, akik felveszik a magyar állampolgárságot is.

10./ Követeljük, hogy a magyar kormány gyakoroljon nyomást Szlovákiára annak érdekében, hogy végleg számolja fel a Beneš-dekrétumok nemzetközi jogba ütköző örökségét, illetve kárpótolja az anyaföldjükről elüldözött felvidéki magyarokat.

11./Követeljük a kárpátaljai magyar állampolgárok kényszersorozása elleni minél erőteljesebb tiltakozást! Magyarország tegyen meg mindent Ukrajna európai uniós és NATO-integrációjának minden lehetséges fórumon való akadályozásáért!

12./ Követeljük, hogy a Trianoni Békediktátum 100. évfordulójának alkalmából legyen kormányprogram az erdélyi-székelyföldi, a felvidéki, a kárpátaljai és a délvidéki magyarság területi autonómiájának kiharcolása. Ehhez Magyarország adjon meg minden politikai, nemzetközi diplomáciai, jogi, anyagi és erkölcsi támogatást!

Bízunk benne, hogy az 1945-ös szovjet megszállás óta először lesz Magyarországnak egy valóban erős, független, a magyarság érdekeit a Kárpát-medencében képviselni tudó és akaró külpolitikája. Mi elszántak vagyunk az összmagyarság érdekeinek képviseletére!

Kelt: Budapest, 2019. június 27.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevében:

Barcsa-Turner Gábor

társelnök

Kónyi-Kiss Botond

alelnök

Támogatás: http://hvim.hu/tamogatas
Akciócsoportba való jelentkezés: http://hvim.hu/akciocsoport (ha a szeretnél hasonló akciókban részt venni.)

(64 – Szent Korona Rádió)