Környezet és szemlélet

Köztudott, hogy a mai modern társadalmakban meglehetősen nagy problémát jelent a környezetszennyezés. Ennek következményei szinte mindenki számára világosak, egyértelműek és sajnos ma már mindennapjaink részét képezik. Az okokat és a megoldási kísérleteket tekintve többféle nézet létezik.

Vannak különféle technikák, programok, jogszabályok, mozgalmak, egyesületek, melyek azt a célt szolgálják, hogy a környezeti terhelést minél nagyobb mértékben csökkentsük.

Mindezek mellett azonban nem szabad elfelejteni, hogy a környezetünkkel való viszony nagymértékben szemléleti kérdés is. Tehát azt, hogy milyen módon viszonyulunk a körülöttünk lévő környezeti elemekhez, élővilághoz, természeti kincsekhez, jelentősen befolyásolja az, hogy miként tekintünk a világra, hogyan értelmezzük saját létezésünket, milyen értékrendet vallunk magunkénak és milyen létszemléletet képviselünk.

A hírek szerint a Sziget Fesztivál az utóbbi években nagyobb gondot fordít a környezetvédelemre, külön projektet indított ennek érdekében. Szelektív hulladékgyűjtés, beváltható poharak, környezetbarát evőeszközök, műanyag zacskók mellőzése, szemétért cserébe ajándék, illetve wifi hozzáférés és hasonló dolgok jellemzik a kezdeményezést.

Mindez nagyon örvendetes, de érdemes elgondolkozni azon, hogy ezek a megoldások mind valami ellen vannak, tehát egy jelenlévő problémát, mégpedig a Szigeten rendszeresen és nagymértékben megnyilvánuló környezetszennyezést hívatottak megelőzni, a korábbi évek lesújtó tapasztalataiból kiindulva.

(Fotók: Ripost)

Gondoljunk bele, mennyivel jobb lenne az, ha mindezekre nem, vagy csak kis mértékben lenne szükség. Ha általában az emberek – így a hasonló rendezvényeken résztvevő fiatalok, idősebbek is – nagyobb fokú felelősséget éreznének környezetük iránt. Meggyőződésük, értékrendjük, hitük egyszerűen megakadályozná őket abban, hogy otromba módon, felelőtlenül szennyezzék azt a környezetet, mely életterüket képezi, és amellyel természetes módon a harmonikus viszony lehet csak elfogadható.

Nos, örömmel mondhatjuk, hogy erre is van példa. A csíksomlyói búcsún a rendezvény területét szinte érintetlen állapotban hagyta maga után a több százezres tömeg.

Mindez nagyon jól szemlélteti és támasztja alá a korábbi megállapítást, miszerint környezetünkhöz való viszonyunkat és az ebből fakadó környezeti állapotot, annak minőségét elsősorban és leginkább az egyén értékrendje és egy adott csoporton belüli, illetve a társadalomban uralkodó szemléleti mód befolyásolja.

(filantropikum.com)

 

Kapcsolódó:

Környezetvédelem nem lehet baloldali téma – üzenik a vármegyések

(R – Szent Korona Rádió)