A fák védelme, vagy a Notre Dame újjáépítése a fontosabb?

A liberális oldal meglehetősen gátlástalan módon igyekszik minden eszközt és módszert felhasználni annak érdekében, hogy az embereket megnyerje saját beteg világnézetének elfogadására és éltetésére. Pontosabban szólva, nem is valami mellett, nem is valamiért, hanem még inkább valami ellen, mégpedig a normalitás, a hagyományos emberi értékek ellen küzdenek a maguk elvtelen és hazug módján.

Tegyük hozzá: nem feltétlenül és minden esetben gonosz, rosszindulatú emberekről van itt szó, leginkább a szellemi sötétség, a tudatlanság, az eltévelyedés az, ami ezeket az embereket vélt igazuk agresszív terjesztésére készteti.

Gyakran előfordul, hogy mondanivalójukat, céljaikat rejtve próbálják a nyilvánosság felé propagálni, mégpedig úgy, hogy valami általánosan elfogadott, vagy mindenki számára szimpatikus törekvés köntösébe bújtatják azt. Erre a célra remekül alkalmas a környezetvédelem, hiszen a környezeti problémák valóban nagyon súlyosak, sokak által ismertek és felszámolásuk általánosan támogatott.

Nyilván mindenki számára ismert, hogy nemrég sajnálatos módon (és gyanús körülmények között) leégett a Notre-Dame tetőszerkezete. A tragikus eseménnyel és az újjáépítéssel kapcsolatban rengeteg hír és vélemény látott napvilágot, néhol élesebb vitákat gerjesztve. Az egyik ilyen vélemény szerint a katedrális restaurációjához szükséges fák kivágása komoly természeti pusztítással járna és jobb lenne, ha az épületet egyszerűen magára hagynák, vagy egyéb modern építészeti megoldásokat alkalmaznának.

Ha körültekintünk a világban és a természeti, környezeti problémák okait vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a katedrális újjáépítése ebből a szempontból szinte jelentéktelen, vagyis a felvetés meglehetősen erőltetettnek tűnik és erős a gyanú, hogy a környezetünkért való aggodalom mögött ebben az esetben (is) valami egészen más cél jelenik meg: megint csak a kereszténység, a vallás, a hagyomány, az európai értékek iránti ellenszenv bontakozik ki és igyekszik teret nyerni.

Az említett cikk alatt Gálhidy László, a WWF Magyarország erdőökológusa is kifejti véleményét:

Úgy vélem, hogy őserdőre, öreg fákból álló gazdasági erdőkre és katedrálisokra is szükség van. Mindnek el kell férni az öreg kontinensen. El is férne, ha nem folyna esztelenül pazarló fahasználat más célokra, és legalább a védett területeket megkímélnénk.”

De nem kell különösebb szakértelem ehhez, könnyen beláthatja bárki, hogy nem ez az építkezés lesz (ha lesz) a sorsdöntő bolygónk ökológiai állapotát illetően.

Ha már szóba került, azért érdemes itt megjegyezni, hogy a súlyos környezeti problémák szorosan összefüggenek a szekularizációval, azzal a folyamattal, melynek kezdete az úgynevezett felvilágosodáshoz köthető és a liberális demokráciában teljesedik ki. Valamint a keresztény egyház már a 70-es évektől komoly lépéseket tett a környezeti- és az ezzel összefüggő társadalmi problémák felszámolásáért.

Ami pedig az építészeti, kulturális aspektusát illeti a témának, nézzük meg mit ír erről Buzás Gergely régész, művészettörténész, múzeumigazgató az Archeologia oldalán:

„…egy ilyen szimbolikus jelentőségű épület esetében az eredeti formájában való megőrzés és helyreállítás nem kérdés, hanem kötelesség. Méltó példát mutattak ehhez a magatartáshoz a székesegyház 19. századi restaurátorai, Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc és Jean Baptiste Lassus, akik helyreállító munkájuk során nem saját magukat kívánták megvalósítani, hanem a nagy múltú épület történeti képének minél teljesebb visszaállítására törekedtek.”

Az erdők és az európai civilizáció, illetve az általa emelt katedrálisok elválaszthatatlanok egymástól: a gótikus katedrálisok Európa erdeinek éppúgy emléket állítanak, amint városainak is. Aki szembeállítja az erdőt, a várost és a katedrálist, az nem ismeri az európai kultúrát.”

A cikk még további érdekes és értékes gondolatokat rejt, ajánlatos megismerni a teljes írást.

Valamint a Notre-Dame modernizálása egyéb vonatkozásban is érdekes lehet, erről a Patrióta.info-n már korábban megjelent egy rövid írás, amit szintén érdemes elolvasni.

Európában ma egészen más szemlélet van uralkodóban, mint amit a katedrális képvisel és megjelenít, valamint a tűzeset kapcsán a megnyilatkozások többségének őszintesége és tartalma is vitatható – mindezzel tisztában vagyunk.

De nem is a modern szemlélet, a liberális demokrácia végtermékeként megjelenő fogyasztói társadalom az, ami mellett ki kell állnunk, hanem az olyan örök értékek, mint amit a Notre-Dame is szimbolizál.

(“R” – Szent Korona Rádió)