Betekintés a Wah Ngai Wing Tsun kungfu technikáiba

Sihing Dr. Balogh Zsolt 1. mesterfokozat Wah Ngai Wing Tsun publikációját ajánljuk, ami betekintést nyújt a kungfu ezen ágába.

Egy barátom ajánlására látogattam el egy edzésre, amit jelenlegi mesterem, Sifu Bagoly Tibor tartott neki. Mesterem a Hungarian Wah Ngai Wing Tsun Cultur Association elnöke, a legrégebben bejegyzett (1905.) nemzetközi szövetség elnökének Sijo Leung Kwok Wah nagymesternek személyes tanítványa és európai első embere. A Wing Tsun egy dél-kínai kungfu stílus, amely mellőzi a látványos, de kevésbé használható elemeket, nem a nyers erőre és az ütésállóságra épít, mint sok más küzdősport, hanem egyszerű és mindenki által elsajátítható mozdulatokból épít fel egy olyan komplex rendszert, amiben minden fizikai konfliktus esetén találhatunk választ. Ez az, ami már az első óra után megfogott és azóta lelkes tanulója vagyok. Jelenleg 1. mester fokozattal rendelkezem.

Néhány gyakorlati alkalmazást szeretnék bemutatni:

A technikák leírásánál a mozdulatok kínai (kantonéz) megnevezéseit használom, ezért a következő képek ezeket mutatják be:

Technikai végrehajtás képekkel:

I.1. A támadó egy jobb csapottal üt felém, fejre célozva

2. Amit bal kézzel, egy fook sau (híd kéz) mozdulattal hárítok, a védéssel egy időben a felső testem is balra kifordul, így az ütés erejét nem egy az egyben blokkolom, hanem a támadó kéz lendületét elvezetem a bal oldalamon. A támadó lendületben lévő karját, mivel nem teljes blokkot kapott, követi a felső teste is. A fook sauval és a kifordulással egy időben jobb kézzel egy fark sauval(vágó kéz) ütést mérek az ellenfél felém mozduló nyakára vagy halántékára. Ha helyesen és egy időben hajtom végre a mozdulatokat, akkor az ellenfél bal karja, mivel a felső teste a jobb kezes ütésbe belefordult, messze lesz az én támadó jobb kezemtől, a fejre, nyakra mért ütést nem tudja hárítani. Azonkívül a támadó valószínűleg nem is számít arra, hogy egy időben a hárítással visszatámadok, azért mert rám támadni, mert gyengébbnek vagy képzetlenebbnek tartott

3. A következő lépésben az ütéstől megszédült támadó átmeneti passzivitását kihasználva egy huen sau(körző kéz) mozdulattal a bal karomat az ellenfél jobb hónalja alá csúsztatom, majd a jobb kezemmel ráfogva az ellenfél tarkójára a fejét lefelé, magam felé húzom (fook sau), miközben a hónalj alatt lévő bal karommal a támadó jobb karját szintén jobbra, felfelé csavarom. Mindkét mozdulat erejét segítem azzal, hogy az egész testem térdtől felfelé belefordul ebbe a mozdulatba és a fejet lehúzó jobb kar könyökét beejtem a törzsem mellé, ezáltal nem csak bicepszből húzom, hanem az egész test erejét bele tudom adni

4. Ezeket végrehajtva az ellenfél törzse teljesen előre hajolt, jobb karja függőleges kicsavart pozícióba kerül. A kicsavart jobb kar rögzítve van a bal kezünk által a váll ízületnél, ill. a felkarja és a keze a vállam és a nyakam között rögzül. Ha az ellenfél megpróbálna felállni, akkor a jobb vállízületét a lapocka felé feszíti, ezért ebből a helyzetből kitörni nem tud. Ha én feszítem a karját a lapocka felé, azzal földre vihetem, vagy a tarkóra mért ütéssel(gan sau – hasító kéz) a kisagyat támadva harcképtelenné teszem.

I.Ugyanez a szituáció más befejezéssel:

Az 1.- 2. pont megegyezik az I. fejezetben leírtakkal.

3. Ugyanúgy csavarom a bal karommal az ellenfél jobb karját jobbra és felfelé, viszont a fejet a tarkóra fogva nem egyszerűen csak lehúzom, hanem a lehúzást folytatva a fejét és vele együtt a testét is 180 fokkal beforgatom magam előtt, a kicsavart és függőlegesen álló jobb karját használva, mint forgás tengelyt. (Szédülősebbek ilyenkor a gyors forgástól megszédülnek. )

4. Mivel a támadó feje most pont az ellenkező irányba néz, mint az I. fejezet végén, ezért a kicsavart jobb karja a tőlem távolabbi oldalán lesz, ezért ez az állapot nem olyan stabil, mint az I. fejezet végén, (ott akár meg is lehet sétáltatni a támadót), mivel a hozzám közelebb lévő, bal vállát beejtve megpróbálhat kibújni. Ha sikerül kifordulni, akkor is első lépésben mindenképp a hátára esik. Ilyenkor követjük a fejre mért ütésekkel (lin wan kuen- lánc ütés) nem hagyjuk, hogy felálljon és újra támadjon. Tehát nem várom meg míg kibújik, a kicsavart jobb karját rögzítem a jobb kezemmel is, és az így szabaddá váló bal kezemmel gan sauval (hasonlóan, mint az I. fejezet végén) ütés mérek az ellenfélre. Itt a találat már valószínűleg nem a tarkót éri, hanem a halántékot. Mind a két pont kiütési pont feledzhetetlen, egyformán érzékeny egy gyenge és egy erős fizikumú embernél is.

III. Még egy variáció hasonló támadás esetén.
1. A támadó szintén jobb csapottal támad, mint az első két esetben is.

2. A támadást ugyanúgy fook sau (híd kéz) mozdulattal védem, de a támadó karja a hárítás után könyökben hajlítva marad, leejti a könyökét, így nincs hely a karja alatt benyúlni a hónalj irányába

3. Ebben az esetben a támadó jobb karja felett nyúlok át. Ezzel egy időben, mivel most közelebb vagyok a bal karjához, mint az I. II. esetben, ezért egy pak sau (toló kéz) mozdulattal nem engedem, hogy az ellenfél a bal karjával támadást indítson

4. Miután átnyúltam a jobb karja fölött, a bal karommal egy lau sau (merítő kéz) mozdulattal jobbra felfelé feszítem a könyökét. Ennél a mozdulatnál a tenyerem felfelé néz és felfelé emelem, miközben a könyököm végig behajlítva tartom. Lényeges, hogy az ellenfél felkarját, közel a könyöknél feszítsem. A mozdulat erejét növelem azzal, hogy az egész felső testemmel a törés irányába vagyis jobbra fordulok. Mivel a támadó jobb alkarja az oldalamhoz nyomódik, ezért a karját nem tudja kifordítani és az könyökben megfeszül, erős fájdalmat okozva. Ha a lau sau (merítő kéz) mozdulatot teljes erőből, a felső testünkkel fordulva végezzük, akkor el is törhetjük az ellenfél könyökét.

Eszközös támadások hárítása:
IV.1. A támadó baseball ütővel (viperával, vascsővel) támad jobb kézzel fentről lefelé irányuló ütéssel a fejemet célozva.
2. Ilyenkor az eszközt blokkolni hiba, mivel a törött karunkkal a következő ütést már nem tudjuk kivédeni. Az eszközt tartó alkart sem szerencsés merőlegesen blokkolni, mert ha erősebb az ellenfél, akkor áttöri a védelmünket, vagy nem tudja áttörni, de mivel csak az alkart blokkoltam az ütés lendülete az ütőt tovább viszi és így csuklóból fog fejbe csapni az ütővel. Tehát a felém irányuló jobb kezes ütést egy jobb kezes tok sau (lendítő kéz) mozdulattal hárítom és eltérítem. Ennél a mozdulatnál a jobb kezemet meredeken felfelé lendítem úgy, hogy a tenyerem néz kifelé, az ellenfél karja felé. A lendítéssel egy időben bal lábbal (tehát ellentétes lábbal) a támadó mellé lépek, így olyan távolságba kerülök, hogy a felnyújtott jobb karom nem az ütővel, hanem az azt tartó karral kerül majd kontaktusba, másrészt a támadóval már nem szemben állok, hanem az ő jobb oldalán. Fontos, hogy időben reagáljak és az ütést még valahol a körív tetejétől tudjam kivezetni, mivel a lefelé zúgó ütésbe már sokkal nehezebb beleavatkozni
.
3. Mivel a tok sau (lendítő kéz) mozdulatnál a tenyerünk a támadó karja felé néz, ezért ha képzettebbek vagyunk meg tudjuk ragadni az ellenfél csuklóját, és egy fook sau( híd kéz) mozdulattal, könyökünket a testünk mellé beejtve az ütés lendületét is kölcsönvéve a jobb csípőnk felé lerántjuk. A mozdulat erejét növeljük azzal, hogy térdtől felfelé az egész testünkkel jobbra belefordulunk

4. Ha nem sikerül a csuklót megragadni, akkor a támadó karja végigcsúszik a karomon a hónalj irányába, a jobb karommal követem a mozgását a támadó kar belső oldalán, és amikor hónalj alá ér, be fog szorulni az a jobb oldalam és a jobb karom közé. Ekkor a támadó beszorult jobb karja és az én jobb karom is közel nyújtott állapotban van. Ebben az esetben is egész testtel jobbra belefordulok a mozdulatba.
5. A támadó kar lendületét tovább vezetve feszítem azt hátra, lefelé, így a könyöke megfeszül, kénytelen lesz a karja felé lehajolni(a 3. pont esetében is)

6. Ebben a helyzetben a támadó jobb oldala mögött vagyok, a bal karommal a feje bal oldalán keresztül ráfogok a jobb arcára (célszerű az arcra fogni, mert a hajas fejbőr csúszhat). Ezt ostorcsapás szerűen kell végrehajtani, tehát amikor a bal alkarom neki csapódik a bal arcának, a kézfejem csuklóból tovább lendül és így ráfogok a jobb arcára

7. Majd hirtelen a fejét visszarántom balra, felfelé. Ekkor a balra fordított fej, a nyak, a jobb váll, a jobb kar egy egyenes vonalat képez, és mindegyik csak balra tud fordulni, ezért a fej balra feszítésével a jobb kar vége is balra fog fordulni. Jobb kézzel ráfogok a baseball ütőre, aminek a nyele az ujjak irányába ki fog fordulni a támadó kezéből.
8. A támadó mögött állok kezemben a baseball ütővel…


V. 1. A támadó szintén baseball ütővel támad, de most egy jobb kezes fonák ütéssel, vízszintes vagy enyhén lefelé irányuló szögben, a jobb oldalával felém fordulva.

2. Bal lábbal belépek a támadó jobb oldala mellé, és egy kettős jam sau (lerakó kéz) mozdulattal állítom meg. Ennél a mozdulatnál az alkarok mozognak előre, lefelé. A bal alkarom a támadó jobb felkarját blokkolja könyök felett, míg a jobb alkarom a jobb alkarját könyök alatt. Ha helyesen hajtom végre, akkor a blokk az ellenfélnek fájni fog, de nekem nem. Itt is fontos a gyors reagálás, nem szabad megvárni, míg a támadó karja lendületet vesz. Ezért kell a bal lábas belépés, hogy ne adjunk teret kibontakoztatni az ütést

3. A hárítás után a bal karomat az ellenfél feje irányába lendítem (fark sau), tenyérrel ráfogok az állára, és azt balra,kifelé feszítem. Ezzel egy időben a jobb kezemet végig csúsztatom a támadó jobb alkarján a kéz felé, ráfogok az ütőre és azt hátra felé feszítem. A támadó kiegyenesedett könyöke nekifeszül a mellkasomnak, ebben a helyzetben hasonlóan mint a IV. fejezetben megfeszül az ellenfél nyaka, a jobb váll és a jobb könyök ízülete. A jobb keze balra fog fordulni, a baseball ütő nyele az ujjak irányába kifordul a kezéből.

4. A támadó mögött állok kezemben a baseball ütővel…

VI.1. A támadó baseball ütővel támad jobb kezes tenyeres ütéssel, a fejemet vagy vállamat célozva vízszintes vagy enyhén lefelé irányuló szögben. A jobb karja az ütés folyamán egy körívet ír le, és ha nagy erőt akar belevinni, akkor a törzse is belefordul az ütés irányába. Tehát, a felső teste, a jobb karja és az ütő is egy körív mentén mozog. A hárítás során ezt használom ki. A támadó felé belépek jobb lábbal, nem a törzse, hanem a jobb válla, felkarja irányába. Ezzel egy időben bal kézzel egy fook sau (híd kéz) mozdulattal hárítom az ütést. Itt nem próbálom meg egyből a csuklót megragadni ( valószínűleg nem sikerülne), hanem a fook sau mozdulatnál először a bal alkarom érintkezik a támadó jobb alkarjával, majd a kontaktus után a bal kezemet a támadó jobb csuklója felé húzva megragadom azt. Ezt kellő gyakorlás után már nagyon gyorsan meg lehet csinálni (bőrreflex alakul ki, ami sokkal gyorsabb, mint a tudatos mozgás). A jobb lábas belépéssel és a bal kezes fook sauval egy időben egy jobb kezes fook sauval ráfogok az ellenfél nyakára a nyaka bal oldalán

2. A bal kezemmel fogom a támadó jobb csuklóját, a jobb kezemmel ráfogtam a nyakára és kölcsönvéve a támadó energiáját, balra forgatom az egész testét azon az íven amit ő elkezdett. A balra forgatásnál én is balra forgok egy huan bo (körző láb) mozdulattal. A forgás során végig a jobb karjával vagyok szemben, így kellő távolságban tartom az ütőt a fejemtől és a bal oldalamtól, ahova az ütés eredetileg irányult. A huan bo mozdulat végén csípőből is belefordulok a forgás irányába

3. A gyors forgást az ellenfél lábbal nem tudja követni, ezért a mozdulat végén a földre esik

4. Az esést követően a támadó pont előttem fekszik a hátán, a bal kezemmel fogom a támadó jobb csuklóját, jobb kézzel a nyakát már elengedtem. Jobb kézzel ráfogok az ütőre és a bal térdemmel kitámasztom az ellenfél jobb könyökét és az alkarját feszítem hátra a térdem irányába. A feszítés miatt a támadó a bal vállára fordul, ezért a bal keze inaktív lesz. Jobb kézzel könnyűszerrel kiforgatom az ütőt a kezéből az ujjak irányába

5. A jobb karját továbbra is feszítve tartom és jobb lábbal rátérdelek a jobb oldali bordáira

6. A támadó mozgásképtelen, rajta térdelek, kezemben a baseball ütővel…

A szerző: Sihing Dr. Balogh Zsolt 1. mesterfokozat Wah Ngai Wing Tsun
A gyakorlatokat bemutatásában részt vett: Sihing Erdélyi Gábor 1. mesterfokozat Wah Ngai Wing Tsun

(A Harc Művészete – Szent Korona Rádió)