“Új jobboldalt építünk!” – interjú László Balázzsal az Identitesz elnökével

Az utóbbi időben egyre aktívabban van jelen a nemzeti oldalon a fiatal értelmiség. No, nem a CEU liberális hordáira gondolunk, hanem a hazafias értelmiség képviselőire. A legkiemelkedőbb ilyen hazafias szervezet a folyamatosan növekvő, nemrég párttá is alakult Identitárius Egyetemisták Szövetsége. Az Identitesz elnökével László Balázzsal beszélgetünk.

18190913_374807266253795_1290542235_n

– Mi az, hogy IDENTITESZ és milyen céllal jöttetek létre?

– Az Identitesz – mint kifejezés – az Identitárius Egyetemisták Szövetsége rövidítése. Az egyetemi szférában való jobboldali szervezkedéshez felvettük a nyugati identitáriusok által használt elnevezést, ám már ideje korán tovább is léptünk ennél: nem elégedtünk meg – miként a nyugati identitáriusok – a puszta bevándorlásellenesség retorikájával. Sőt, már alapvetően hibás megközelítésnek tartottuk ezt a minimalista tagadás-politikát, de gyakorlatias okokból ezt a nevet találtuk átmenetileg célszerűnek. Az Identitesz viszont valami több, valami új lett: egy új jobboldali diákközösség. Új a jelenlegi magyar jobboldali felfogáshoz képest három szempontból is: 1, a szervezeti működés hangsúlya nem a létszám bármi áron való növelésén, hanem a tagok egyéni lelki minőségének pallérozásán van; 2, kommunikációs szinten nem foglalkozunk felesleges törésvonalakat húzó történelmi témákkal (1848, két világháború közötti időszak, stb.), ugyanis a legégetőbb kérdés jelenleg a puszta megmaradás; 3, nem érint minket a politikai korrektségnek elnevezett politikai megfeleléskényszer, mert számunkra az igazság kimondása párosul egyfajta heroikus életszemlélettel.

Diákszervezetünk létrejötték célja pedig az egyetemi szférában is uralkodó hagyomány-, normalitás- és nemzetellenes liberális szellemiség helyett egy nemzethű, rendszerető és a normalitásért minden módon kiálló hallgatói közösség létrehozása volt, hogy az igazi jobboldal is rendelkezzen egy úgynevezett értelmiségi vonallal. Így – ennek fényében – egyfajta fészket teremtettünk a jobboldali egyetemisták számára.

18110533_374807452920443_1415187433_n

– Kézenfekvő kérdés az utóbbi hetek eseményei és liberális sajtó által vezetett nemzetközi hisztéria hadjárat fényében: mit gondoltok a CEU-ügyről?

– A kormány már megpróbálja azt kommunikálni, hogy a Lex-CEU nem fog ártani a Közép-európai Egyetem működésének. Én ezt nagyon sajnálom. Nekem az a véleményem – és itt úgy érzem diákközösségünk valamennyi tagjának nevében is szólhatok – hogy ilyen normalitás-ellenes és normafelforgató intézménynek nincsen helye egy egészséges társadalomban. Ez nem a „tudás szabadságáról” szól (ugyanezen liberális hangadók nem állnának ki éppen ilyen hangsúllyal például a magyarországi keresztény egyetemek mellett). Csak a baloldali felforgatáshoz, a hagyomány pusztításához értenek. A CEU-nek nincs helye Magyarországon.

– Miért alakultok párttá? Nem féltek attól, hogy a Jobbik ellenfelet lát majd bennetek?

– Nem mi választjuk meg a pillanatot. A megfelelő pillanat pedig most érkezett el, hiszen a Jobbik balratolódása révén hatalmas űr tátong a jobboldalon. Európa etnikai homogenitása végveszélyben, a magyar lelki minőség drasztikusan süllyed, a politikai teret pedig áthatja a megalkuvás és részrehajlás betegsége. Most jött el a pillanat, most kell megmozdulni. Másrészt pedig pártként sokkalta nagyobb mozgásterünk lesz, mint diákszervezetként. Persze, a felsőoktatási széfárban való mozgásunkat is megtartjuk. Attól pedig nem féltünk és nem is fogunk, hogy ki lát vagy ki nem lát bennünk ellenfelet. Ez az ellenfelek dolga, a mi erősödésünket ez nem befolyásolja.

 

– Milyen kapcsolatot ápoltok más nemzeti szervezetekkel?

– Nagyon jó viszonyt ápolunk többek között a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal, a Magyar Önvédelmi Mozgalommal és egyre inkább – aminek e felületen örömmel külön hangsúlyt is adnék – a Betyársereggel.

– Az IDENTITESZ elnökeként egyre gyakrabban látunk a médiában. De ki is az a László Balázs? Miként kerültél kapcsolatba a hazafias gondolattal és hogyan jutottál el arra a pontra, hogy nyilvánosan felvállald gondolataidat?

– Jómagam már 15 éves korom óta foglalkozok politikával. Az élet a maga kíméletlen felvilágosító munkájával már ekkor élesen bemutatta nekem a magyar nemzet égető sorskérdéseinek egynéhány elemét: mint például a cigányság kiilleszkedett rétegének bűnözési hajlamát, a magyarság szívós és becsületes rétegeinek gazdaságilag perifériára szorulását, valamint és nem utolsó sorban a rassztudat elhalványulását és ezzel a nemzeti önsorvasztás jelenségét. Így már gyakorlatilag ekkor megkezdtem politikai tevékenységemet, ahol csak lehetőségem volt rá: baráti körökben, iskolában, lokális szinten és jobboldali szervezetek környékén. Azóta folytatok politikai tevékenységet, emellett szisztematikusan művelem magam szellemiség és fizikailag egyaránt. A gondolataimat pedig sosem rejtettem véka alá, az egyetemen is a kezdetek óta aktívan teszek hitet jobboldaliságom mellett.

18143027_374807449587110_1256217091_n

– Tanulmányaidat mennyiben befolyásolja, ha befolyásolja, politikai szerepvállalásod? Nem érnek támadások emiatt?

– Az elmúlt félévben érződik igazán, hogy nehéz összeegyeztetni az egyetemi tanulmányokat a politikai szerepvállalással – mind időben, mind energiában. Viszont könnyít a mindennapokon, hogy nem csak politizálok, de politikatudományt is tanulok, így kiegészíti egymást az elmélet és a gyakorlat. Volt, hogy bizonyos egyének (de még az RTL Klub is) megpróbáltak eltávolítani az egyetemről, de nem jártak sikerrel. Azért az senkinek sem lenne szép reklám, ha a véleményem miatt rúgnának ki. De, ha ez így is történne, az sem érdekelne. Minden áron politizálni fogok, nem fogok beállni a némák és részrehajlók szürke sorába.

– Mit tanulsz pontosan és milyen terveid vannak a jövőben?

– Politikatudományt, vagyis politológiát tanulok lassan három éve és idén fogok végezni az alapszakkal. Mesterszakra nem megyek tovább, ugyanis az egyetem befejezése után még aktívabban akarok szerepet vállalni a politika gyakorlati életében. Így a változatlanság kedvéért: a jövőben is a politika világában vannak terveim.

15403776_305331133201409_2668886052107520178_o

– Sportolsz valamit rendszeresen?

– Hat éve rendszeresen művelek harcművészetet különböző küzdősport-ágazatokban. Vallom, hogy egy jobboldali magyar fiatal egyszerre pallérozza a szellemet és egyszerre a testet. Már amennyi lehetősége van rá.

– Mit gondolsz a Betyárseregről?

– A Betyársereg egy hatalmas fénycsóva az európai sorvadás éjszakájában: remény a magyarságnak, hogy közösséget alkotva bizony markáns kiállást és önművelést lehet tanúsítani a rasszvédelem jegyében. Mélyen tisztelem a Betyársereg munkásságát, kiállását, nemzethűségét és megalkuvást nem ismerő vezetőjét. Szívből remélem, hogy a történelem még szorosabbra tudja fűzni a két szervezet közötti jó viszonyt.

20170421_194529

– Végezetül mit üzennél a mai egyetemistáknak és azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tenni valamit hazánkért?

Bátorság: ezt üzenem minden egyetemistának és minden fiatalnak! Ne aggódjatok és ne féljetek, mert a nemzetért való önzetlen kiállás jutalma a nemzet maga. Merjetek felszólalni, merjetek megmozdulni, merjetek kiállni a szürke sokaság sorvasztó tömegéből és induljatok meg a normalitás védelmében! Ne azt mérlegeljétek, hogy megéri-e, csak mozduljatok meg, mert a történelem minket szólít!

(Betyársereg)