A román bíróság szerint egy ítélethez nem kellenek bizonyítékok

Február 24., egy újabb tárgyalást jelentett Beke István és Szőcs Zoltán a két terrorizmussal vádolt székely vármegyés vezető számára a bukaresti táblabíróságon.

Ettől a tárgyalástól már az alapfok lezárását reméltük, helyette újabb fordulópontnak lettünk tanúi.

A tárgyalás a tanúk kihallgatásával kezdődött, öt tanút hallgattak ki. Hárman (D.ZS., D.L., D.E.) határozott módon bizonyították, hogy a vád által megjelölt beszélgetés időpontja nem helytálló, ugyanis akkor Szőcs Zoltán, Tusnádon tartózkodott, káposzta árusítás ügyében. Az ügyészség többek között arra is kíváncsi volt, és kérdésben fogalmazta meg a tanúk iránt, hogy Zoltán milyen ruhába volt öltözve (két év távlatában), vagy a tanú miért hozott iratokat az időponttal kapcsolatban, de arra is, hogy honnan tudták meg, hogy ki lesznek hallgatva. Majd másfél órát tartott az október 10-i káposzta- árulás mikéntje, órás pontossággal, kliensek felsorolásával (több mint 20 percet betűzve a több tucatnyi magyar nevet, holott írott névsor elfogadásával egyszerűbb lett volna), mivel vitte az árut, milyen autóval, ki volt vele, hová vitte, mi volt a szerepük a házigazdáknak, mennyit vitt, hány éve viszi, miért akkor, stb., akár egy káposztatermelő –eladási konferencián.

A másik két tanú (S.L., N.L.CS.), a két vádlott emberi értékei, kvalitásuk melletti tanúságtételre voltak jelölve. S.L. esetében, aki vármegyés mivoltát is igazolta záporoztak a Vármegyét illető kérdések, köszönésükről, hitvallásukról, beszéltek-e Nagy-Magyarország visszaállításáról, Erdély elszakításáról, Trianonnal és Erdéllyel kapcsolatos szlogenek lefordítását kérte tőle az ügyész, melyek szerepelnek a vádiratban. Azt, hogy milyen emberek Szőcs Zoltán és Beke István, csak az ügyvédek kérdéseire tudta elmondani.

Az ötödik tanú, N.L.CS. határozottan kiállt, ahogyan eddig is, Beke István példamutató emberi magatartása mellett, ugyanígy vélekedve Szőcs Zoltánról. Arra a kérdésre, hogy van-e tudomása folytat-e a Vármegye alkotmányos rend elleni tevékenységet, válasza határozott: „nincs tudomásom ilyesmiről”.

A 6. tanú SZ.J. orvosi beavatkozás miatt nem lehetett jelen. Habár Szőcs Zoltán ügyvédje kérte, hogy a későbbiek során hallgassák ki, a bíró úgy döntött a kihallgatás már nem szükségszerű az ügyben. És ekkor kezdődött a „fordulat”, elutasítottak mindent: a hanganyag felülvizsgálatát, az eredeti vétel kérését, melyet Beke István ügyvédje kulcsfontosságúnak nevezett, figyelmen kívül hagyva, hogy folyamatosan kértük ezt, a felvett anyag vágott, tele van helytelen fordítással, hogy sehol nem létezik Beke István bevállalása, hiányosan van fordítva, hangilag sok helyen rosszul identifikálva a résztvevők, stb.

Elutasították a pirotechnikai vizsgálat független szakértők általi elkészítését is, a hanganyag fordítójának tanúként való kihallgatását, egy tanú (B.SZ. )újra kihallgatását ellentmondásos nyilatkozatai okán, hogy a tavaly márciusban megváltoztatott jogi besorolás után ki sem voltak hallgatva. A felsoroltak elutasítása után a bíró közölte, hogy ismét megváltoztatják a jogi besorolást, vagyis a közösség elleni merénylet- kísérlet helyett alkotmányos rend elleni merénylet kísérletével, illetve felbujtással vádolják őket (ez volt érvényben tavaly márciusig), és persze a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos vád is marad.

A végzést nem tudni mikor kapjuk meg, a hivatalos honlapon lévő információ még minimálisnak sem nevezhető. Ez körülbelül úgy néz ki, valaki hallotta, hogy veszekedtem egyet a szomszéddal, erre megvádolnak, hogy el akartam lopni a tyúkját, meggondolják, hogy nem is igaz, meg akartam verni a szomszédot, majd ismét visszatérnek, hogy mégiscsak a tyúkot akartam ellopni. A gond, hogy ez a tyúk nem létezik és a veszekedés sem, csak a szomszéd igen, akivel beszélgettem és nem veszekedtem. Így állnak a bizonyítékokkal is ebben az ügyben, ha a közösség elleni merényletre való kísérlet és felbujtás nem volt bizonyítható, váltanak.

Petárdákkal fogják megdönteni az ország alkotmányos rendjét? Az 534/2004-s törvény szerint egy tett akkor válik terrorcselekménnyé, ha ez politikai töltetet kap. A több mint három órás hanganyagban egyszer sem hallható a Nagy- Magyarország megnevezés, mégis ez a lényege az újabb változtatásnak, hogy a Vármegye az államhatalom megakadályozásáért tevékenykedik az úgynevezett „Székelyföldön”, erőszakos cselekedetekkel, ellenük és paramilitáris jelleggel bír – de konkrétan még a strukturális összetétele sincs leírva, csak vezetők vannak megnevezve, beosztottak nélkül, holott teljes szerkezeti elemzést kellett volna végezni ilyen vádakkal és konkrét meggyőző bizonyítékokkal igazolni, melyet nem tettek meg és melyek bizonyítékok gyanánt való felhasználásának kizárását kértük még 2016 nyarán!

Az újabb felvonás március 24-én lesz.

Beke Csilla és Beke István, 2017.02.26. ,Kézdivásárhely

(Székelyföld nem Románia – SZKR)