Egy harcos gondolatai: a bevándorlás nem vallási kérdés

Megpróbálkozom a lehetetlennel: érzelemmentesen felvázolni egy igen összetett és kényes kérdés lehetséges szempontjait. Ismét leszögezem, ahogy a korábbi írásaimban is, hogy engem nem a politikai játszmák, a népszerűség hajhászás, vagy egyéb földi szempontok vezérelnek, hanem csak és kizárólag az, hogy valóban jobboldali álláspontot mutassak fel, még akkor is, ha ez konfliktusokat szül. Célom, egy olyan alapállás bemutatása, amit kisebb-nagyobb belátásokkal bárki felvehet, és ezáltal a téma nyomán fellépő konfliktust tudom csillapítani.

Az alábbi gondolataimat nem az ásotthalmi rendelet ihlette, hanem a rendelet nyomán fellépő indulatok, hozzászólások pro és kontra, amikből világosan látszik, hogy indulatvezérelten áll a kérdéshez a legtöbb hazafi. A nemzeti oldalon kirobbant iszlámellenesség nem hagy nyugodni. Azért nem hagy, mert jóérzésű, Istenfélő emberként lelkiismereti válságot okozna bennem, ha bármilyen vallásellenességet szó nélkül hagynék. Hovatovább, hiszem azt is, hogy a bevándorlókérdés leegyszerűsítése iszlámellenességgé igencsak félrevezet a valós probléma meghatározásában. Az sem érdekel, ha ezek után támadások érnek. A legmagasabb Erővel, magával Istennel törekszem jóviszonyra, a többi elhanyagolható szempont számomra.

kingdom-of-heave

Nem lesz rövid írás, és kérem, hogy csak az szóljon hozzá, aki valóban végigolvasta és próbálja megérteni a mondanivalómat. Akit eleve a gyűlölet, harag vezérel és képtelen új szempontokat befogadni, nem képes más véleményt meghallgatni sem, az ne tegyen megjegyzéseket. Szándékosan vártam néhány napot, hogy az indulatok csituljanak, a vihar elüljön – bár úgy tűnik, hogy ez inkább csak dagadni látszik. Nem kívánom a széthúzást gerjeszteni, és mindegyik álláspont térfelén vannak számomra kedves és példaértékű emberek, akikkel nem kívánok hadakozni, sem megsérteni őket. A cikkem nem állásfoglalás személyek mellett, vagy ellenében, mert nem személyes, hanem szellemi, eszmei kérdésként tekintek a témára, amiből persze gyakorlati válaszokat is le tudunk vezetni.

Jelenleg a világ szellemi, spirituális állapota válságos, mondhatni a sötétség erői a maximumon járnak. Ennek egyik legékesebb bizonyítéka az úgynevezett nyugati civilizáció hanyatlása, végletesnek bizonyuló elromlása, a nyugati emberek kiüresedett, deviáns és vallástalan életvitele. A kereszténység sajnálatos módon Európában maximum formailag van jelen, a benső átélés keveseknél van meg. A keresztény kultúra az utolsó perceit éli. Ennek megmentése, a kereszténység hiteles képviselete egy komoly szellemi feladat lehet mindenki számára, és az ebben való jeleskedés egy nemes cél lehet.

A bevándorlás is ezzel a devianciával, a nyugati életmód iránti igénnyel függ leginkább össze. Miért ide, pontosabban miért Nyugat-Európába akarnak eljutni a jelenlegi migránsok? Nem hiszem, hogy döntő mértékben az lenne a cél, hogy iszlamizálják Európát, tehát, elképzelhetetlennek tartom, hogy maguk, az egyébként muszlim vallású bevándorlóknak ez lenne a motivációja. A fő motivációjuk anyagi természetű: nyugati életvitel, nagy autó, nagy ház, jó nő és egyebek, amiket a nyugati propaganda hintett el közöttük. Ez a motiváció viszont összeegyeztethetlen minden vallással, így magával az iszlámmal is. Aki muszlimként elhagyja a szülőföldjét a nyugati életvitelért, az nem tekinthető szigorú és lényegi értelemben muszlimnak.

Lehet, hogy Izraelnek, vagy egyéb háttérerőknek van egyfajta vallásokat összekeverő, vagy összeugrasztó indítéka, de pont ezen indítékokat kell felismerni és meggátolni. Mind a vallásokat és népeket összekeverő szándékoltság, mind a népek és vallások összeugrasztása, egymással való összeveszejtése is elutasítandó. Az első saját magunk és életterünk, kultúránk és vallásunk védelmében, a második pedig a vallásellenesség felerősödésének elkerülése miatt.

Egy jobboldali, keresztény és istenfélő ember semmilyen tradicionális vallást nem üldözhet, és nem tehet olyan lépéseket, ami egy másik vallással szembeni indulatokat támaszt.

hezbollah_maria

Ez persze vonatkozik ugyanúgy az iszlám világ képviselőire, de ránk is ugyanolyan érvényű. Ha egy muszlim keresztényellenes, az ugyanolyan elutasítandó, mint amikor egy keresztény muszlimellenes. A vallások hiteles képviselőinek összefogást kellene felmutatniuk a világ romlott és sötét állapotaival szemben, nem pedig egymással hadakozniuk. Számos olyan felvetést olvasni, hogy „ez csak álomvilág”, ilyen nem létezik. Egyrészről, attól még, hogy valaki nem ismer kereszténységgel szemben szolidáris muszlimot, attól még nem kell elvetni a lehetőségét, hogy van ilyen. Általában az a jellemző viszont, aki ilyeneket állít, az semmilyen iszlám vallást képviselő embert nem ismer. Én jómagam találkoztam szúfi bölcsekkel, akik nem akartak megtéríteni és lehetett a kérdésről őszintén beszélni velük.

Ilyen hiteles képviselő muszlim részről példának okáért Hassan Nasrallah is, a Hezbollah vezetője, aki a zsidók elleni összefogás jegyében teljesen barátilag viszonyul a valóban kereszténységet képviselőkhöz, mert ő különbséget tud tenni az USA-Izrael tengely és Jézus hiteles követői között.

Cikk a Hezbollah kereszténybarátságáról, a keresztény-muszlim együttélésről Libanonban, illetve keresztények csatlakozásáról a Hezbollah soraiba: itt, itt, itt és itt (bárki találhat szép számmal ilyeneket az interneten, „Hassan Nasrallah christian” vagy „Hezbollah christian” kulcsszavakkal).

Keresztény énekesnő jótékonysági koncertje a Hezbollah számára.

A Hezbollah nem egyszer ütközött már meg az izraeli erőkkel, és most az ISIS ellen is harcol. Ebben a videóban az egyik katonájuk magyarázza a terroristának, hogy ki is a valódi ellenség, és nem egymás ellen kellene hadakozniuk. Ha egy átlagos katonájuk ilyen szinten látja a dolgokat, akkor kijelenthetjük, hogy van remény arra, hogy az iszlám világ megtisztítsa önmagát a szennytől, a szektás vonaltól.

Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezetője igencsak befolyásos alakja az iszlám világnak, nem véletlenül akarják a zsidók likvidálni.

nasrallah_puspokkel

Az sem egy utolsó szempont, hogy a bevándorlási hullám egyik kiváltó oka az, hogy a Nyugat demokráciaexportja szétverte azokat az országokat a Közel-Keleten, ahol adottak voltak egy normális élet feltételei, és egyébként ezekben az országokban a kereszténység és az iszlám is megfért egymással. Ebből fakadóan a nyugati országok vezetőit is el kellene számoltatni, és nem szabadna semmilyen más országra ráerőltetni a hagyományától eltérő berendezkedést (ahogy a miénkre, úgy az övékére sem). Az is „érdekes”, hogy a Nyugat, az USA-val az élen, miért a legszélsőségesebb iszlámot képviselő Szaúd-Arábiával üzletel, van jóban, miért nem a fent is említett kereszténybarát erőkkel… A válasz adott.

democraciaNem az iszlám világ kezdte el bombázni Európát,
hanem az USA, NATO, Izrael vitte el nekik “demokráciát”

Vannak persze azok a bevándorlók is igen nagy számban, akik egyenesen az iszlám szigorú törvénykezései elől menekülnek, akik a bizonyítékai annak, hogy az iszlám világban még megvannak a deviációkat fékező erők. Nagyszámú buzeráns, kábszeres, bűnöző migráns van, akik menekülni kényszerülnek a saját hazájukból, mert ott bizony súlyos büntetés várna rájuk. Az első bevándorlópáros, akivel találkoztam, pont hogy egy iráni buzeráns pár volt. Az iszlám világ szennye érkezik hozzánk, amit az a világ kitaszított, Európa pedig befogad.

hezbollah_koszontes (clicks: 45)Rend és erő – igen szimpatikus

hezbollah_kereszteny
Keresztény, Hezbollahot támogató nők Libanonban

A politikai akció szintjére lezüllesztett, Nyugat-Európában megjelenő, vulgáris “iszlámot”, ami a nők elleni erőszakoskodásban, garázdaságokban és egyéb gaztettekben kimerül, természetesen üldözni és pusztítani kell, de pont azért, mert ez egyébként az iszlámmal is ellentétes (és minden vallással), még akkor is, ha önmagukat muszlimnak is tételezik ezek a garázda erők.

sharia-law-in-europeSária – ez a politikai jelszó! Őket valóban üldözni kell!

Más kérdés az Iszlám Állam: Nyugati (és zsidó) összeesküvésnek tekinthető a szervezet életrehívása. Persze, nem minden elvakult IÁ harcos zsidó ügynök, de hogy a háttérben ilyen erők munkálkodnak, arra számos bizonyíték van (amiről már számtalan cikk, háttéranyag született, nem kívánom szétfeszíteni a publicisztikám kereteit). A cél többsíkú: egyrészről a Közel-Kelet kiürítése Izrael számára, másrészről az iszlám, mint vallásnak a megutáltatása és ellenséggé tevése a világ számára, harmadrészt a radikális iszlamista személyek és csoportok összegyűjtése és likvidálása, negyedrészt pedig az IÁ tevékenysége által (bevándorlás generálása és terrorizmus) Európa meggyengítése és destabilizálása. Nem utolsó szempont, hogy a muszlim felekezeteket egymásnak ugrassza – tekintve, hogy az iszlám sem egységes, nem kezelhető egyetlen homogén tömbként, mint ahogy teszik sokan.

isisfakemuslims

Az indítékok egyszerűek: a Nagy-Izrael létrehozása, Európa megbüntetése a palesztinok támogatása miatt, illetőleg Európa legyengítése és saját kultúrájának eltüntetése, szintén a különböző hátterők uralomra törésének elősegítése miatt. Az Iszlám Állam nem az iszlámot képviseli, annak félreértelmezett, nagyon primitív és szektariánus jellegét domborítja ki. Máskülönben nem is tekinthető államnak, azonban a nyugati emberrel kiválóan meg lehet etetni.

Apropó, amióta sikeresen meggyűlöltették velünk (illetve a “nemzeti oldallal”) az iszlámot, azóta ki tüntetett a szabad (és iszlám) Palesztináért? Nyugat-Európában az iszlámellenesség odáig fajult, hogy Izrael mellett állnak ki a “hazafiak”.  Remélem, hogy a magyarok nem süllyednek le idáig.

freepalestina (clicks: 39)Free Palesztina – Egy korábbi, dicséretes kiállás a zsidó terrorizmus ellen

Nagyon primitív szintnek tekintem, amikor valaki megkérdőjelezi, hogy létezik-e olyan, mint “magyar muszlim” – ezzel a hozzáállással több internetes hozzászólásban találkoztam. Világosan látszik, hogy egyesek a “muszlim” jelzőt mumusként használják, gőzük sincs, hogy mit takar ez valójában. Az iszlámot nem ismerik, legfeljebb tévé alapján meglévő ismereteik vannak, vagy pont a fentebb kifejtett Iszlám Állam féle szektariánus irányzatokkal kerültek csak ilyen-olyan kapcsolatba. Tehát a muszlim, az iszlám vallást követő egyén megnevezése. A magyar pedig egy népcsoport, egy etnikum, egy nemzet. Ebből fakadóan lehetséges magyar muszlim, vagy magyar buddhista, ahogy keresztény is. Népcsoport megnevezésként használni egy vallást, igencsak megkérdőjelezi a szellemi és értelmi képességeit az ilyen egyénnek. Legfőbb oka az lehet, hogy semmilyen vallást nem tudott az illető elfogadni az életében, lezáródott a magasabbrendűség felé, így neki teljesen mindegy, hogy éppen egy vallást, egy népcsoportot, vagy mi az, amit szidni lehet.

sufi_meditation (clicks: 5)

Az Apostoli Magyar Királyság mindig is megtűrte és nem zaklatta a jelenlévő iszlám vallású személyeket, sőt, sok muszlim vallású személy hősies odaadásáról is van példánk (például ő – katt). A Rongyos Gárda első hősi halottjai bosnyák muzulmán harcosok, akik Ágfalvánál harcoltak Nyugat-Magyarországért. A jelenlegi nemzeti oldalon is több barátom, ismerősöm van, aki az iszlámot választotta a saját, Istenhez vezető útjaként. Ezen személyek mindegyike kiváló magyar, illetőleg van köztük a délszláv háborút megjárt veterán is, akinek példás életútja bebizonyítja, hogy az iszlám vallás is megtartó, felemelő erővel bírhat még Magyarországon is. Nem mellékes szempont, hogy akiket én ismerek, ők is harcolnának akár fizikailag is a migránsok ellen. A bevándorlóellenesség ebből is látszik, hogy nem szükségszerűen tételezi az iszlámellenességet. A migránsinvázióig fel sem merült a magyarországi muszlimokkal szemben támasztott gyűlölet, ami jól mutatja, hogy ilyen szellemi, örökérvényű kérdéseket hogyan tud tematizálni egy aktuális, a jelen időben megjelenő probléma (ami valóban nagy és nem elbagetellizálandó, de messze nem egy szellemi, hanem gyakorlati kérdés).

Amin al Husseini bei bosnischen SS-Freiwilligen (clicks: 7)A III. Birodalom is elfogadta a muszlimokat – bosnyák önkéntesek

A magyar alapvetően keresztény nemzet és valóban nincs helye iszlám hittérítésnek (illetve semmilyen más vallásnak a “hódítására”, csak is a kereszténység újrahódításának), de attól még – mint a számtalan személyes példa is mutatja-, nem vitatható el senkitől sem, hogy saját karakterének, habitusának, szellemiségének megfelelőbbnek tartson egy másik vallást és azt kövesse. Ettől még lehet kiváló magyar ember ő is, és személyük mutatja, hogy nem vallási kérdésről van szó. Ezek egyedi és elszigetelt esetek, amiket kívülről nincs jogunk, sem lehetőségünk sincs megvizsgálni, sőt, bírálni.

Az iszlámellenesség legfeljebb csak az iszlám országokból érkező migránsoktól véd meg egy szinten – a gazdasági okokból és az iszlám ellen menekülőktől szemben persze nem. Mi lesz az Afrikából meginduló törzsi, vagy éppen keresztény vallású négerekkel? Őket befogadjuk, mert az iszlámmal van bajunk, a kereszténységgel nincsen? A kérdés felvetéséből látszik, hogy a vallási szinten tételezett bevándorlókérdés zsákutca, ami nem nyújt megoldást, márpedig pár éven belül az éhínségek, szárazságok (globális felmelegedés) óriási tömegeket fognak onnan útjukra indítani, akik elől ugyanúgy meg kell védeni hazánkat, mint a mostani migránsoktól.

negerzavargok (clicks: 27)Söpredék – nem muszlim

Európát, és benne hazánkat meg kell védenünk. Keresztényként tudjuk csak elképzelni Európát és Magyarországot is, ebben sincs vita. De minden idegen népcsoport és kulturájú csoporttal szemben meg kell védenünk, ha egyébként keresztény, vagy ha éppenséggel muszlim, vagy akármilyen vallású, és nem azért, mert más vallású, hanem mert tér-kultúra-fajidegen. Minden népet, kultúrát és vallást tiszteletben tartunk a saját földjén, hiszen Isten nem véletlenül teremtette őket oda, azzal a vallással és kultúrával. Ebből a szempontból teljesen adekvát is lehetne az mecsetépítés tilalma és minden más vallás nyilvános gyakorlásával összefüggő tevékenység beszüntetése, ha nem lenne egy vallásellenes éle, ha nem a vallások közötti párbeszédet lehetetlenítené el, és a problémát nem egyszerűsítené le erre a szintre, illetve ne generálna – a jogalkotó eredeti szándékától függetlenül -, egy iszlámellenességet azok körében, akik képtelenek összetett kérdéseket reálisan értékelni és a mindennapi kenyerüket csak a gyalázkodás teszi ki, amit lehetőleg Facebookon és minél primitívebb hozzászólások formájában nyilvánítják ki.

Törökország gyűlölete, vagy éppen feltétlen “imádata” is tévútra vezet. Jómagam is láttam, hogy milyen komoly megtartó ereje van egy erős és működő vallásnak (ekkor döbbentem rá a kereszténységünk gyengeségére), és hogy a társadalom szöveteit mennyire képes átjárni egy ilyen megtartó erő. Ez a belső rend és saját vallásuknak az erőssége mutatkozik meg kifele is nyilván, de nem ez a mozgatórugója. A fő mozgatórugó ugyanaz, mint minden birodalom esetén: a terjeszkedés, az expanzió. Ez van jelen minden erős birodalomnál vallástól függetlenül. Ezt a kérdést visszavezetni a 15-16. századi viszonyokra, amikor még Európa és Magyarország is valóban keresztény volt, és amikor valóban elképzelhető volt ténylegesen a vallási indíték is, erősen megkérdőjelezhető, és szintén félrevisz a jelenkor értelmezésében. A jelen problémáit nem lehet a múlt akkori viszonyaiból megmagyarázni.

oszmanbirodalom (clicks: 10)

A románokat sem szeretjük a magyar lakta területeken való terjeszkedésük miatt, de nem beszélünk arról, hogy az ortodoxiát tiltanánk, hogy az ortodox vallással lenne gondunk, pedig a hagymakupolás templomaik igencsak eszközei a térhódításuknak és az őslakos magyarság visszaszorításában.

ROMANIA-RELIGION-CHIP ID-PROTEST (clicks: 39)Nagyromán ortodoxok

A „templomépítés” kérdése: a Szíriában békében élt, majd menekülni kényszerült keresztényeknek engedélyezték (katt), hogy Törökországban, Isztambulban templomot építhessenek. Egyébként nem volt a templomépítésre példa mostanáig, csak a meglévők (mert vannak templomok!) restaurálását engedték. Isztambul azért más, mint egy nyugat-európai város, mert ez a város keresztény városként épült, de mégis mutatja, hogy még a sokat szidott törököknél is van vallási tolerancia. Ez csak azért kívánkozott ide, mert egyesek szerint az iszlám világ úgy néz ki, hogy minden keresztényt megölnek a nyílt utcán, ha felfedi, hogy ő keresztény. Hát nem… Vannak persze elvakultan bigott-szektariánus országok is, de nem ez a jellemző. Általában érdeklődéssel fordulnak a békesebb országokban a keresztények felé.

sziria_keresztenyektemetese (clicks: 51)Keresztény szertartás szerinti gyászmise Szíriában

Másik probléma, hogy a zsigeri vallásellenesség (főleg, ami Nyugat-Európában megmutatkozik), nemcsak az iszlámot sújtja, hanem a kereszténységet is! Most úgy tűnik persze, hogy a hazafias erőknek az iszlámmal van gondja, de jobban megvizsgálva a jelenséget, rá kell döbbennünk, hogy csak és kizárólag a saját, hedonista életvitelüket féltik. Mára nem kell a kereszténységtől sajnos félteni az istentelen életüket, hát féltik az iszlámtól. Nem lehet akármikor lerészegedni, berúgni, zabálni, közösülni össze-vissza. A nők elnyomásáról beszélnek, mert kimosta az agyukat a feminizmus és csak egy átszexualizált társadalomban érzik jól magukat, ahol a nők úgy mutogatják magukat, ahogy nem szégyellik, gyakorlatilag egy darab hússá züllesztve le a testüket. Mind a mulatozásra, az étkezésre, de mind a nők öltözkedésére az eredeti kereszténységben, a kereszténységből fakadó kultúrában is van előírás, illetve csak volt… Az iszlám ellen jelenleg, a modernizmus sötétségének alapzatáról tiltakozók igencsak kétségbe lennének esve, ha mondjuk Szent László törvényeit, és a kor keresztény szokásait hoznánk vissza. Az iszlámot hedonista, materialista alapról kiindulva támadni valóban a legnagyobb „pogányság”.

kereszteny_no (clicks: 54)A fej, illetve a haj elfedése a kereszténységben a mai napig jelen van

Ha már bíráltam a nyugati civilizációt a devianciái és kiüresedett volta miatt, és a jelenlegi kereszténységet is a gyengesége, a saját belső magjától való elfordulás miatt, akkor az igazság azt is megkívánja, hogy leírjam az iszlám negatív oldalait. Persze, ezek a kritikát – mint ahogy a kereszténység esetében is-, nem érintik és nem is érinthetik a vallás ezotériáját, annak lényegét, a vallási tanításokat. Halandó embernek nincs joga a vallásokat megítélnie, hiszen ezek ugyanazon Istennek a kinyilatkoztatásai különböző formákban, még akkor is, ha ezek látszólagosan, a felszínen egymásnak ellentmondóak is a különböző vallások esetében, de a saját rendszerében nézve ezek koherens, egész dogmatikát, egy rendszert alkotnak. A kritikám tárgya az iszlámmal szemben azon személyes tapasztalásra épül, hogy a négerekkel, arabokkal és egyéb rasszokkal szemben megértőbb, elfogadóbb, támogatóbb, ha muszlimok, még akkor is, ha egyébként szemmel láthatóan csak külsődlegesen élnek vallásos életet. Egy néger muszlim, aki csak a felszínen éli meg a vallását, többet ér az iszlám világ egyes részein (nyilván nem mindenhol, eltérések itt is vannak), mint egy fehér, magasrendű szellemiséget képviselő, ám nem muszlim. Ez, a felszínes vallásgyakorlást igenlő képmutatás ismerős lehet a kereszténységből is… És nyilván még számos ilyen és ehhez hasonló kritikával lehetne élni, de publicisztikámnak jelenleg nem ez a tárgya, csak a korrektség jegyében jegyeztem meg, hogy ne vádolhassanak az iszlámvilág idealizálásával.

libanon_kereszt_felhold (clicks: 39)Van, ahol valóság az összefogás

A fő feladat az lenne itt, Európában, hogy az ateizmust, a gyakorlati materializmust (szavak szintjén meglévő kereszténységet), a liberalizmust, feminizmust, a mindenki iránti gyűlölködést (sovinizmust) és úgy általában a modernizmust elvessük, helyette újjászervezzük a közösségeinket a valódi kereszténység alapján, minden ország a saját kultúrájának védelmére keljen, de ne a mostani ellen- és álkultúráját féltse, hanem ezt lerombolva, az eredeti kultúráját támassza fel! A nyugati deviációtól kell első sorban megszabadulnunk, és akkor a bevándorlókérdés is megoldódik: ha erős identitású nemzetállamok alkotnák Európát, akkor nem beszélgetnénk a kérdésről.

pussyriot (clicks: 44)Pussy riot nevű, nyugati förmedvény

tobborgazmust (clicks: 46)És a hazai, sötét társaik

Ha vallási előírások, és az élet természetes rendje szabályozná az életünket, akkor semmilyen hódítás nem jelenthetne veszélyt ránk nézve. Erős és büszke nemzetet kell építeni, aminek elengedhetetlen feltétele a saját tudati sötétségünk leküzdése, az önnemesítés folyamata. A külső ellenséggel csak egy erős közösség veheti fel a harcot, ami erő nem a létszámban és fizikai erőben rejlik elsősorban, hanem például a szellemi kérdések tisztázottsági fokában és a saját hitünk erősségében. Ezért is fontos ezen kérdések tisztázása. Igaza van a „Jobbegyenes” blog balegyenes ütésnek szánt írásának (katt): ez a „kérdés nem fontos”… hanem a legfontosabb! Ezek nélkül nem tudjuk, hogy hova tartsunk, mi alapján hozzunk döntéseket. Csak a proletár szellem tartja fontosabbnak ennél az anyagi természetű kérdéseket. Ugyanis, körülbelül arról van szó, hogyha nem kezeljük megfelelően a nemzetünket és egész Európát veszélyeztető jelenlegi kihívásokat, akkor nem lesz kinek munkahelyeket teremteni. Hát ezért is foglalkozik mindenki a témával.

szentlaszlo2 (clicks: 50)Szent László

A lényeg – leegyszerűsítve és zanzásítva a fentieket-, hogy nem szabad hagyni, hogy mások elfoglalják a mi földünket, életterünket, és azért nem, mert ez a miénk és kész. Nem a vallás miatt nem engedünk be idegen tömegeket, vagy azért, mert utálnánk őket, hanem, mert ez a világ rendje. Mi vagyunk otthon!

(Barcsa-Turner Gábor – Szent Korona Rádió)