Fél évtizede úton! – Megjártuk az V. Vitéz Vastagh György Emléktúrát

Idén immár ötödik alkalommal emlékeztünk meg emléktúránkkal a II. világháború Szentesen lezajló ütközetéről, és az itt derekasan védő magyar Hősökről, akik sok esetben önfeláldozó magatartásukkal tették még heroikusabbá ezt a sokak által nem ismert rövid kis fejezetét Hazánk hadszíntérré válásának.

Október 4-én, vasárnap indultunk útnak az immár félévtizedes sétáló megemlékezésünkkel. Szokás szerint a város központjában, a Kossuth téren kezdtünk, reggel 8-kor. Itt első körben minden résztvevő megkapta a túra témáját képező szentesi harcok rövid történetét, illetve az itt zajló harcok legnagyobb hősiességet tanúsító katonák életrajzi összefoglalóját tartalmazó brossúrákat, melyek egy korabeli térképvázlatot is tartalmaztak a Szentest körülölelő 27 km-es védvonalról és az abban elhelyezkedő véderő helyzetéről, és persze az elmaradhatatlan emléklapok is a csomag részét képezték. Az előregisztrált diákok pedig mindezek mellé megkapták ajándékba Csordás Eörs Isten ügyének katonája című könyvét. Ezek után a túravezetőnk, Bartus Ádám adott egy vázlatos áttekintést Magyarország háborús szerepvállalásáról és hadszíntérré válásáról, illetve arról, hogy milyen alakulatok és hogyan kerültek a Szentes köré kiépített védelmi vonalak mögé, illetve a városért vívott harcok részleteit is megismerhették az érdeklődök. Majd a túra nulladik szakasza fizikális formában is kezdetét vette. Itt külön meg kell jegyeznem, hogy túránk eddig semmiféle külső támogatást nem élvezett, de idén először, és egyetlenként a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány egy szép összeggel járult hozzá, hogy a tájékoztató anyag ebben a roppant igényes formában kerülhessen, az érdeklődök kezébe. Nekik ezúton is köszönjük a támogatást!

Első megállónk a néhány hete felavatott Pirity emléktábla volt, mely a szentesi születésű Pirity Mátyásnak a finnek és a szovjetek között zajló, úgynevezett téli háború hősének tiszteleg. Itt egy rövid ismertetést követően elhelyeztük első koszorúnkat, majd a Hiszekegy sorai után ismét nyakunkba vettük az utat. Lassan elértük a város déli határát, ahol az egykori védvonal közelében fekvő bánomháti temető egyik sarkában áll egy apró tömegsír, melyben több, mint egy tucat szentesi huszár és egy munkaszolgálatos megcsonkított teste nyugszik. Ők a várost 1944. október 8-án, reggel 8 óra magasságában ért déli irányú támadás során estek áldozatul az őrposztjukon a páncélosokkal támadó szovjeteknek, akik legéppuskázták őket, majd a lecsupaszított holtestek többségét saját kardjaikkal lefejezték. Őket a környékbeliek temették el itt a város határában már akkor is meglévő temető szélében, és azóta is itt nyugszanak mindannyian. Ezen a helyszínen felidéztük egy akkor 23 esztendős szentesi hölgy visszaemlékezését is.

Innen indultunk tovább, immár az egykori 27 km-es védvonal nyomvonalát követve, amennyire azt a város elmúlt bő 70 évnyi terjeszkedése engedte. Hosszú menetelés után a hékédi városrész vasútállomásától a síneket követve jutottunk ki a város egykori repterére, mely most egy békés rét képét mutatta, nem úgy, mint ’44-ben, amikor hatalmas német szállítógépek indultak innen a közeledő fronton küzdő alakulataik számára utánpótlással megrakodva. Itt a szép idő és a déli harangszó egy rögtönzött piknik formájában ebédre hívott bennünket. Itt történt meg egyébként túránk egyik érdekes, kissé komikus epizódja is. A környéken lakók ugyanis látva ahogyan kis csapatunk a sínek mellett ballag az egyébként a várost északnyugati irányban elhagyó sínpár mellett, egy migránsokból álló csoportnak véltek minket, és jobbnak látták értesíteni a rendőrséget, akik ebédünk kellős közepén értek ki a helyszínre. Miután gyorsan meggyőződtek róla, hogy mindannyian magyar állampolgárok vagyunk, további szép napot kívántunk egymásnak, és ki-ki visszatérhetett saját elfoglaltságához.

A repteret magunk mögött hagyva a nagytőkei úton haladtunk tovább a várost átszelő Kurca folyó felső folyásának irányába. Itt szokás szerint megálltunk egy pillanatra az út szélén 1939-ben felállított feszületnél és össze is vártuk a lemaradó csoportokat, majd átkelve a Kurcán megérkeztünk ifjabb kisbarnaki Farkas Ferenc egykori páncélos hadnagy kopjafájához. A kopja a társai életét önfeláldozó módon megmentő hadnagy hősi halálának helyszínét mutatja, de innen nem messze még ma is áll az a tanya, melynek tulajdonosa a harcok csitulását követően a tanya udvarán eltemette az alig 20 esztendős honvéd holttestét.

Innen már a szántóföldek lankáin át vezetett az utunk az egykori szűkebb szentesi hídfő irányába. Túránk hivatalos távjának utolsó kilométere ismét a sínek mentén vezetett ki a Szentest Csongráddal összekötő vasúti híd szentesi hídfőjéig, ahol egy emléktábla hirdeti az eredeti, felrobbantott híd megmaradt pillérén vitéz Vastagh György ezredes nevét. Itt ismét egy hosszabb ismertetőt halhattunk, mely nem csupán az ezredes hőstettét taglalta, de megismerkedhettünk Bakondy Imre tüzér törzsőrmesterrel is, aki szintén az ostrom egyik hőse volt. A Szentesért vívott harcok komolyságát az is jól mutatja, hogy az itt tanúsított vakmerő hősiességért mind Vastagh ezredes, mind pedig Bakondy törzsőrmester megkapták a Magyar Arany Vitézségi Érmet. Ennek a legmagasabb magyar katonai kitüntetésnek mindösszesen 62 viselője volt a háború során, a tiszti fokozatát 22-en, a legénységit pedig 40-en érdemelték ki.

Ezzel a hivatalos túraútvonalunk végére értünk, de várt ránk a záró szakasz, mely visszavitt minket a Tisza gáton a városba, ahol a Delelőben már egy frissen elkészült bográcsos várta a megfáradt vándorokat.

Túránk zárószakasza azonban még tartogatott egy megállót, a Szentesen hősi halált halt lengyel pilótáknak (Pawel Szejnowski és Jan Lewandowski ) állított emlékműnél, melyet néhány éve avatott itt fel egy lengyel delegáció. Ők voltak azok a brit katonai szolgálatot vállaló lengyel repülők, akiknek 1944 augusztus elsején végzetes találkozásuk volt a szentesi hidat védő magyar légvédelemmel. A gép további 4 fős személyzete még kitudott ugrani a gépből, ők épp bőrrel kerültek magyar hadifogságba. A háborúban ugyan ellenségek voltunk, de a két nép legendás barátsága megmaradt, így mi is fejet hajtottunk a hősi repülőhalált halt lengyelek emléke előtt.

Jövő októberben ismét nagy szeretettel várunk minden érdeklődött!

Képek a túráról:
11201172_1700334873528971_6019564000108345921_n 11214368_1700334823528976_4396377131588029998_n 11228902_1700335290195596_528687892336604325_n 12036926_1700335076862284_1808262159951491441_n 12043204_1700335720195553_7035634944976132149_n 12074519_1700334720195653_329281082531945055_n 12074628_1700334846862307_4440802666886154098_n 12074729_1700334850195640_7960008272526471150_n 12074800_1700335573528901_6658377903829447277_n 12074971_1700335376862254_8812081043703596646_n 12074972_1700334733528985_4797595057023220209_n 12079164_1700335756862216_5650702873427151498_n 12079256_1700335580195567_2488103772272823308_n 12088530_1700335683528890_978064515876957221_n 12088581_1700335513528907_2490420150736564727_n 12105903_1700335730195552_3147733804553556707_n 12106717_1700334830195642_9209240120354386015_n 12106933_1700335110195614_4812237953404552682_n 12107279_1700335000195625_5593761017794206479_n 12107866_1700335486862243_6175113093228224567_n 12108074_1700335490195576_6389367610825842677_n 12108084_1700335543528904_1561127366770621629_n 12112207_1700335010195624_8556471651725576214_n 12112492_1700334723528986_6399570754426240945_n 12115539_1700334833528975_3132694444662224967_n 12115837_1700335493528909_7048831036216709906_n 12115877_1700334976862294_194954613427823636_n 12118649_1700335640195561_3891054414206924040_n 12118692_1700335753528883_149463902904743257_n 12122791_1700334713528987_7097318266799091876_n 12140806_1700334646862327_4560648836021244202_n 12140808_1700335586862233_6339368408838687040_n 12143092_1700334963528962_6281923614668862548_n 12143209_1700335503528908_5112871949390733132_n

(HVIM Szentes)