Beszélgetés a jobboldaliság jelenéről

Vendégünk Horváth Róbert, a Magyar Hüperión folyóirat főszerkesztője volt, akivel a jobboldaliságról beszélgetett Kónyi-Kiss Botond és Barcsa-Turner Gábor. A baloldaliság és jobboldaliság fogalmának tisztázásán túl kényesebb kérdések is felmerültek, mint a pártpolitika, vagy éppen a bevándorlás, és az iszlám, mint egy vallás.

Egy harcos gondolatai: küzdünk a modernitással szemben, az egész hagyományunkért

Sokszor felmerül a kérdés, hogy mit is képviselünk, mit tűzzünk a zászlónkra, milyen eszmeiséget valljunk, és úgy tűnik, hogy a hazafias közegben az elmúlt 20 évben nem sikerült döntésre jutni. Pedig ahhoz, hogy bármilyen előrelépést is tegyünk, tudnunk kellene, hogy kik vagyunk, mit is jelentenek számunkra azok a hagyományaink, amikért harcolnunk kell a fennmaradásunkért, és mi ellen is küzdünk valójában. A kérdéskör jóval összetettebb, mint ahogy akár én magam is láttam pár éve. 

Alekszandr Dugin: Az erotika idealizmusa

Szemben a bitorlással, az erotika kiforgatásával a liberális világban, szemben a Szerelem nagy titkának durva profanizálásával, mely ennek az átkozott kereskedő civilizációnak a gyakorlatában megvalósul, szemben a diadalmas Erósz banalitások mocsarába fojtásával — mindezzel szemben »keresztes hadjáratot« indítunk, a Konzervatív Forradalom minden nemes lovagjának keresztes hadjáratát.

Borbás László: Harc és heroizmus

Mit jelent a harc eredeti és legmagasabb értelmében? Kinek kötelessége ezt az utat járni és miben áll ennek célja? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a tanulmány szerzője alapvető eszmei fegyverzetet nyújtva olvasói közül azoknak, akik a sötét korszakban is hajlandóak dacolni a világgal és olyan célok felé fordulni, amelyek a sokak által járt széles út helyett a keskeny ösvényre vezethetik életüket. (a szerk.)

A női küldetésről

A férfival nem versengeni kell, vagy harcolni ellene, hanem támogatni őt, szövetségre lépni vele. Hogy nőiségemből a legjobbat nyújtva, őt segítve valami nagy dolgot hozzunk össze, nem külön-külön, hanem ketten, együtt. És eltűnik az üresség, eltűnik a harag, meg az ellenségkép. Elgondolkoztató írás a női küldetésről.

Konzervatív családmodell <--> Modern szabadosság

“Az átlagember, főleg az átlag fiatal számára a legfőbb nevelési eszköz mára nem a szülő, nagyszülő, vagyis a család intézménye, sokkal inkább a média manipulatív iparága. Nem véletlenül alakították, hogy így legyen. A különböző médiafelületek okádják magukból a család és kapcsolatellenes műsorokat, tartalmakat, természetesen megfelelően, fogyasztható, sőt, kifejezetten vonzó formába csomagolva.”

Modern szabadosság

“Az átlagember, főleg az átlag fiatal számára a legfőbb nevelési eszköz mára nem a szülő, nagyszülő, vagyis a család intézménye, sokkal inkább a média manipulatív iparága. Nem véletlenül alakították, hogy így legyen. A különböző médiafelületek okádják magukból a család és kapcsolatellenes műsorokat, tartalmakat, természetesen megfelelően, fogyasztható, sőt, kifejezetten vonzó formába csomagolva.”

-->

A mindent legyőző szellemi erő

A gondolkodás a tett halála – szól ez a hamis közhely. Pedig a tett halála a kishitűség és a körülményesség. A gondolkodás inkább az elkapkodást, a falnak fejjel rohanást öli meg, ezért gondolkozni kötelező a tett előtt.