A valódi jobboldaliságról és a vármegyés műhelytitkokról

Kónyi-Kiss Botond és Barcsa-Turner Gábor vármegyés vezetők előadása Zártkörű Magyar Szigeten a jobboldaliság alapvető kérdéseiről, illetve a HVIM műhelytitkairól, hogy miért is tud működni és harcolni már lassan 20 esztendő óta rendületlenül a mozgalom.

Virág László: A zsidókérdés megközelíítésének általános szempontjai

Egy igen erős szuggesztió révén manapság a jobboldaliságot szinte kizárólag az antiszemitizmussal azonosítják. E szuggesztió olyan erősen gyökeret vert már a lelkekben, hogy számos, magát jobboldalinak tartó egyénnél is a politikai irányultság sarkkövét határozhatjuk meg az antiszemitizmusban, sőt, olyat is lehet hallani, hogy valaki magát »Magyarország legjobboldalibb személyének« tartja, kizárólag azért, mert ki nem állhatja a zsidókat. A zsidókérdés helyes értékelése tehát már csak ezért is fontos, vagyis azért, hogy tudjuk, mennyire igaz ez a szuggesztió, s hogy vajon feltétlenül igaznak kell-e lennie?

Julius Evola: Felvilágosodás és forradalom

Korábban már alkalmunk volt arra, hogy megmutassuk: a világfelforgatás nem annyira saját és a maguk módján pozitív ideáival dolgozik, mint inkább ellentétes – vagyis eredetileg tradicionális, de jelentésükben teljesen meghamisított – princípiumok, ideák és szimbólumok megrontott és eltorzított változataival, és láttuk, hogy ugyanez a helyzet olyan fogalmak esetében is, mint az „internacionálé”, az egyenlőség, a liberalizmus és az individualizmus.

Ortega: Nemes élet és közönséges élet.

Az irodalomtörténet kevés olyan nevet jegyez, akik a harcos nemesség benső attitűdjét szavakba öntötték volna és lelkületét megfogalmazták volna. Ennek legfőbb oka, hogy erről– mivel ez csak a legkiválóbbaknak volt birtokában – nem tudtak írni hiszen általában nem ismerték,  akik pedig igen, azok gondolatairól szavaik helyett gyakran csak tetteik beszélnek, mert olyan természetet kaptak az Istentől, hogy inkább vérükkel írták az eposzokat semmint, hogy erre tollukat használták volna. Akadtak, azonban néhányan, akik azt vagy azt is használták erre, így az ő szavaik – és José Ortega y Gasset írásai is ide tartoznak –  a XXI. század emberének, aki kortársai tömegeinél különb sorsot kíván magának, ritka kincset, olyasmit jelentenek, mint az a mag, amely ha jó földbe jut, gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit… [a szerk.]

Egységes jobboldalt, jobboldali egységet – Ki hallotta meg a Magyar Hüperión hívószavát?

Sokszor feltettem magamnak a kérdést, a megjelenése napján általában már a kezemben csücsülő Magyar Hüperión oldalait lapozgatva: tisztában van-e a jobboldalisággal így vagy úgy, többé vagy kevésbé nyíltan szimpatizáló magyar értelmiség e folyóirat páratlan jelentőségével?

Konzervatív családmodell <--> Modern szabadosság

“Az átlagember, főleg az átlag fiatal számára a legfőbb nevelési eszköz mára nem a szülő, nagyszülő, vagyis a család intézménye, sokkal inkább a média manipulatív iparága. Nem véletlenül alakították, hogy így legyen. A különböző médiafelületek okádják magukból a család és kapcsolatellenes műsorokat, tartalmakat, természetesen megfelelően, fogyasztható, sőt, kifejezetten vonzó formába csomagolva.”

Modern szabadosság

“Az átlagember, főleg az átlag fiatal számára a legfőbb nevelési eszköz mára nem a szülő, nagyszülő, vagyis a család intézménye, sokkal inkább a média manipulatív iparága. Nem véletlenül alakították, hogy így legyen. A különböző médiafelületek okádják magukból a család és kapcsolatellenes műsorokat, tartalmakat, természetesen megfelelően, fogyasztható, sőt, kifejezetten vonzó formába csomagolva.”

-->