Szent Mihály kardja – hét szentély egy vonalban

A katolikus hagyomány szerint a vonal azt a vágást jelöli, ahol a föld Szent Mihály kardjától sújtva kettéhasadt, és elnyelte a sátánt és csatlósait.

 

Egy titokteljes, bár képzetes vonal köt össze hét monostort Írországtól a Szentföldig. Vajon mindez a véletlen műve? Az alább ismertetendő monostorok viszonylag távol esnek egymástól, mégis nyílegyenes vonalba rendeződnek.

A kegyes hagyomány szerint a vonal azt a vágást jelöli, ahol a föld Szent Mihály kardjától sújtva kettéhasadt, és elnyelte a sátánt és csatlósait.

E jámbor legendától is függetlenül meglepő a mérnöki pontosságú vonalba-rendezettségük. Ennél még különösebb az, hogy a három legfontosabb ezek közül – a franciaországi Mont-Saint-Michel, a piemonti Sacra di San Michele és a garganói Szent Mihály-hegy – egyenlő távolságra helyezkednek el egymás után. Sokak szerint ezzel maga az arkangyal arra figyelmezteti a hívőket, egyenes úton járjanak.
vonal

Ha ez még mindig nem lenne elég, még azt is fontos tudni, hogy a nyári napforduló idején tapasztalható napnyugta ugyanezen vonalra esik.

1.) Skelling Michael

A vonal Írországban kezdődik egy lakatlan szigeten, melyen Szent Patriknak jelent meg Szent Mihály, hogy segítsen Írországot a gonosz uralmától megszabadítani. A helyet ettől fogva „Mihály sziklájának” (Skelling Michael) hívták, és monostor épült rá. A Csillagok Háborúja sorozat rajongói a legújabb részből ráismerhetnek a helyszínre.
1_3

2.) Saint Michael’s Mount

A vonal innen kiindulva délkeleti irányban futva a cornwalli Szent Mihály-szigetet érinti, mely apálynál összeköttetésbe kerül a szárazfölddel. Itt – a helyi hagyomány szerint – egy csapat halásznak jelent meg az arkangyal.
2_2
3.) Mont-Saint-Michel

A vonal a normandiai Mont-Saint-Michel árapály-szigeténél éri el a francia partokat. A hely az egyik leglátogatottabb turista-látványossága Franciaországnak, s az elsők között már 1979-ben felkerült az UNESCO világörökségi helyszínei közé. Már a gallok idején szakrális helyszínnek számított, ahol 708-ban Szent Aubert püspöknek jelent meg Szent Mihály, s megparancsolta neki, építsen monostort a hegyre. A munkálatok azonnal elkezdődtek, de a monostor építése csak 10. században fejeződött be.
le-mont-saint-michel-1-

4.) A piemonti Sacra di San Michele

Körülbelül ezer kilométerre tovább egy újabb, Szent Mihálynak szentelt hegy emelkedik a piemonti Valle de Suza mellett. A monostor építése az első ezredforduló környékén kezdődött, s újabb és újabb épületrészekkel toldották meg a bencések. Jelentős zarándokházat is építettek hozzá, mivel a Franciaországból Rómába vezető rómaiak által épített főút mentén fekszik.
sacra-san-michele-01

5.) A garganói Santuario di San Michele Arcangelo

További légvonalbeli ezer kilométer után a pugliai Szent Mihálynak szentelt kegyhelyre érhetünk, ahol egy megközelíthetetlen barlangban jelent meg először az ott remetéskedő Szent Maioranus Lőrincnek, későbbi püspöknek 490-ben.

santuario_san_michele_arcangelo

6.) A görögországi Szími szigetének Szent Mihály monostora

Itáliát elhagyva az Égei-tenger szigetvilágának keleti pontján található egy Szent Mihály monostor, ahol az arkangyal egyik legnagyobb, beltéri kegyszobra található.
3_2

7.) A Karmel-hegyi monostor

A vonal utolsó állomása a haifai monostor, mely helyszínt már az ókori Izraelben tisztelet övezte, s ahol a keresztes háborúk idején emeltek római katolikus monostort.
4_2
(KatolikusVálasz nyomán Trón és Oltár – SZKR)