A HVIM feljelentésének ellenére tartotta meg kommunista gyűlését a Fáklya

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom feljelentést tett a nyíltan kommunista, önkényuralmi jelképeket közszemlére tevő Fáklya nyilvánosan meghirdetett rendezvénye miatt, még a rendezvény előtt, de ennek ellenére a rendezvényt megtarthatták az ifjú kommunisták – írja a Mozgalom közleményében. 

Kövesd Telegram csatornánkat
Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is

A fejlemények ismertek: egy 5-6 fős hazafias csoport is megjelent a rendezvényen, és állítólag kiosztottak néhány pofont, kisebb személyi sérülést okozva. A fizikai atrocitás körülményei nem ismertek, de a rendőrség külön nyomozócsoportot állított fel, kiemelt ügyként kezelve az esetet.

Ennek nyomán az alábbiakat jegyezzük meg:

 1. Ez a rendezvény egy nyíltan kommunista, önkényuralmi jelképeket felvonultató rendezvény volt, amit lehetett előre tudni, ennek ellenére a rendőrség nem tiltotta be és nem avatkozott közbe. Ezzel szemben a hazafias rendezvényeket akkor is betiltják, ha csupán a rendőrség (és titkosszolgálatok) vélelmezése szerint, esetlegesen megjelenhetnek „nemzetiszocialista” jelképek. Mint ismert, néhány hónappal ezelőtt a rendőrség csak azért betiltott egy rendezvényt, mert a bejelentő személye korábban Becsület Napi rendezvényeken részt vett. Hiába próbált a bejelentő mindenben együttműködni a rendőrséggel.
 2. Az antifa terroristák által megtámadottak vélt ideológiai hovatartozásuk miatt lettek célpontok. A Fáklya tagjainak esetében azonban egyértelmű, hogy nyíltan kommunista eszméket valló egyénekről van szó.
 3. A mostani esetnél nem orvul, hátulról, túlerőben történt a támadás, hanem egy nyilvános rendezvényre mentek oda 5-6-an, oda állva szemtől szembe. (Az eset körülményei ezidáig nem ismertek, nem tudjuk, hogy mi történt pontosan.)
 4. A kommunisták közül komolyan senki nem sérült meg, míg az antifa támadásoknál csak a csodának köszönhető, hogy senki sem rokkant bele, vagy halt meg. A gazdagréti támadás képsorai mindenkinek beleégtek az agyába.
 5. Ha foglalkoztak volna a feljelentésünkkel a tisztelt hatóságok, és tették volna a dolgukat pártatlanul, akkor nem lenne mit nyomozni jelenleg! Ne csodálkozzon senki, ha vannak, akik megunják, hogy a hatóságok tétlenkednek és fellépnek a megerősödő szélsőbaloldallal szemben! A rendőrség miért áll egyértelműen a kommunizmus oldalán? Nem először fordul elő, de sajnos az utóbbi időben egyre sűrűbben, hogy szélsőbaloldaliak tarthatnak nyilvánosan, előre meghirdetett módon, egyértelműen a kommunizmust éltető rendezvényeket.
 6. A rekordidő alatt előállított két vélt támadónak kitartást kívánunk!

Balogh Bence, a HVIM budapesti vezetője Ügyfélkapun benyújtotta az alábbi feljelentést, amiről visszaigazolást is kapott:

„(személyes adatok) feljelentést kívánok tenni ismeretlen tettessel szemben Tiltott önkényuralmi jelkép használata, valamint alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete miatt.

Jogszabályi indokolás:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv 335. § szerint: „Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon

 1. a) terjeszt,
 2. b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy
 3. c) közszemlére tesz, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.”
 4. 2012. évi C. tv: 254. § (2) bekezdése szerint. „Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
 5. 2012. évi C. tv: 255. § (1) bekezdése szerint: „Aki olyan szervezetet hoz létre vagy vezet, amelynek célja, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

(2) bekezdése szerint: „Aki az (1) bekezdésben meghatározott szervezetben részt vesz, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 1. évi C. tv 263. § (1) bekezdés szerint „Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, az ellenség támogatása, kémkedés, szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés, kémkedés az Európai Unió intézményei ellen készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak vagy az állam illetékes szervének, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Tényállás:

A Fáklya egy magyarországi, nyíltan kommunista mozgalom, amely a nemzetközi International Marxist Tendency magyar szervezete, 2024.06.10-én hétfőn a budapesti Mátyás téri Kesztyűgyárban, előre megszervezett módon tervezi kikiáltani a „kommunista internacionálét”. A szervezet közösségi oldalain is számtalan alkalommal posztol a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv 335. § szerint tiltott önkényuralmi jelképnek minősülő sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot ábrázoló képeket. Vélelmezhetően az eseményen is megjelennének ezek a jogszabályba ütköző szimbólumok.

https://www.facebook.com/share/p/MahbMXxpB2Ho6oMt/

Ezen felül a fentebb említett eseményt, amikor meghirdette a Fáklya a közösségi média oldalán (Facebook),(https://www.facebook.com/events/825417872969839/) mellékelték a kikiáltani tervezett „kommunista internacionálé” kiáltványát, ( https://www.marxist.com/manifesto-of-the-revolutionary-communist-international.htm). Ebben többször is utalást tesznek a demokratikus államrend megdöntésére.

Mivel a 2012. évi C. tv 263. § (1) bekezdés értelmében „Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, az ellenség támogatása, kémkedés, szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés, kémkedés az Európai Unió intézményei ellen készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak vagy az állam illetékes szervének, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Így állampolgári kötelesség az esetet jelenteni, mivel vélelmezhetően a gyűlésen meg fog valósulni a 2012. évi C. tv: 254. § (2) bekezdése szerinti Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület.

Továbbá az előző felvetések fényében a Fáklya mint szervezet felveti a 2012. évi C. tv: 255. § (1) bekezdése szerinti olyan szervezetet, amelynek célja, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa.

A fentebb említett kiáltványból ezt több részlet is alátámasztja ezeket magyarra fordítva idézem:

Manifesto of the Revolutionary Communist International – A Forradalmi Kommunista Internacionálé kiáltványa (https://www.marxist.com/manifesto-of-the-revolutionary-communist-international.htm)

„Ezek egy olyan társadalom betegségének lázadó tünetei, amely megérett a megdöntésre. Végső bukása elkerülhetetlen és nem kerülhető el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a burzsoáziának hiányoznak az eszközök a válságok késleltetésére vagy hatásuk csökkentésére, legalábbis bizonyos mértékig és átmeneti időre.”

„Lenin azonban régen kifejtette, hogy nincs olyan, hogy a kapitalizmus végső válsága. Hacsak meg nem döntik, a kapitalista rendszer mindig kilábal a legmélyebb válságból is, bár szörnyű ára az emberiség számára.”

„A demokrácia helyett egy alig álcázott plutokrácia uralma van nálunk. Egy adott szakaszban a burzsoázia kísértésbe kerül, hogy ilyen vagy olyan formában nyílt diktatúrához folyamodjon. Ez azonban csak azután válhatott reális perspektívává, hogy a munkásosztály súlyos vereségeket szenvedett el, ahogy az az első világháborút követően Németországban történt. De jóval azelőtt a munkásosztálynak számos lehetősége lesz arra, hogy próbára tegye erejét a burzsoá állammal szemben, és saját kezébe vegye a hatalmat”

„A kommunisták kötelessége tudatosítani a munkásosztály tudattalan vagy féltudatos törekvését a társadalom megváltoztatására. Csak a munkásosztály rendelkezik a szükséges hatalommal a bankárok és tőkések diktatúrájának megdöntéséhez.”

„De a proletárszervezet legmagasabb megnyilvánulása az a forradalmi párt, amely az osztály legtudatosabb, legelkötelezettebb és legharcosabb rétegét egyesíti a kapitalizmus megdöntéséért folytatott küzdelemben. Egy ilyen párt létrehozása a legsürgetőbb feladat, ami előttünk áll.”

„Ahogy a hadviselésben a védekező harcok támadóvá alakulhatnak át, úgy az osztályharcban is az azonnali követelésekért folytatott küzdelem bizonyos körülmények között tudatugráshoz és a forradalmi hatalomharc irányába mutató mozgáshoz vezethet.”

„A bankárok és tőkések diktatúrájának felszámolása lehetővé teszi egy olyan gazdaság létrehozását, amely racionálisan megtervezve az emberiség szükségleteit elégíti ki, nem pedig egy maroknyi milliárdos ragadozó kapzsiságát.”

„A munkásosztálynak sok lehetősége lesz a hatalom átvételére. Éles és hirtelen változások benne vannak az egész helyzetben.”

A fentiek fényében, és a szervezet közösségi médiában fellelhető képeit megvizsgálva erősen vélelmezhető, hogy a Fáklya szervezet által szervezett 2024.06.10-én hétfőn 18:00 órakor, a Mátyás téri kesztyűgyárban (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) esedékes „kommunista internacionálé” kikiáltásán, mind a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv 335. § szerinti tényállás meg fog valósulni, mind pedig a 2012. évi C. tv 254. § és 255. § szerinti tényállások. Ezért kérem a Tisztelt Nyomozóhatóságot, hogy a magyar nép és a magyar demokratikus államrend védelmében a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján indítson eljárást a fent megnevezett rendezvénnyel szemben jelen feljelentésben foglaltak szerint!”

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
2024.06.12. Székesfehérvár

HVIM: Állami iskolában egy Pride-szervező, LMBTQP-lobbista!

(Szent Korona Rádió)