Duo Gladii: Európaiságunk az identitásaink, a klímaváltozás és a háborúk fényében (részletek)

Részletek Barcsa-Turner Gábor cikkéből mely a Duo Gladii legújabb számában (III. évfolyam 2. szám) jelent meg. Gondolatok az európaiságról és az európai identitásokról a tradicionális értékrend alapján. A teljes cikket tartalmazó lapszámot ITT lehet megrendelni, illetve a korábbi, még készleten lévő lapszámokat is.

Kövesd Telegram csatornánkat

Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is.

Mit jelent ma európainak lenni? Ez a kérdés sokakat joggal foglalkoztat, hiszen ezen identitásunkat is elvették, meghamisították, hamis tartalommal töltötték fel. Az öreg kontinens válságban van, ezt látja mindenki, aki nem teljesen vak. Ez a válság elsősorban nem gazdasági, nem politikai – bár kétségtelenül ezeken a részterületeken is megmutatkozik a hanyatlás –, hanem szellemi természetű. Ebből fakad a felszínes területek válsága is. Maga az európai ember van válságban. Pontosabban: az ember van válságban. Még élesebbre állítva a kérdést: én magam vagyok válságban. De mielőtt elvinnénk a kérdést lételméleti síkra, koncentráljunk az európaiságunk mibenlétének megértésére, és a különböző identifikációs tényezők felvázolására.

*

A tradicionális identitásaink hierarchiába rendezése nélkül nincs európaiság. Nincs semmiféle európai összefogás, amíg csak egy identitásra koncentrálunk, legyen az magasabban vagy alacsonyabban. Például a nacionalizmus elégtelen alap egy összefogáshoz. Az én hazaszeretetem (értsd nacionalista vagyok) logikailag kizárja azt, hogy ezen az alapon összefogjak bármilyen más nemzet fiaival, mert ők értelemszerűen nem az én nemzetemet szeretik, hanem a sajátjukét, és természetes módona saját nemzeti érdekeiket fogják nézni, ahogy én is a saját nemzetem érdekeit tartom szem előtt. Nemzetek közötti összefogás alapja nem lehet tehát semmiféle nacionalizmus. Erre csupán az afeletti, tradicionális identitások alkalmasak. Pontosabban, a tradicionális identitások összessége lehet csak az összekötő híd. Csak akkor érvényes bármiféle összefogás, ha valós törésvonalak mentén szerveződik, irányultsága felfelé mutató, a saját nemzetén belül sem egyenlősítő, ha az ellenség azonosítása az idők szavához igazodik, ezáltal érvényes és legitim, amennyiben nem olyasfajta hagyományőrzés alapján történik a célpontmegjelölés, amely már érvényét vesztette. Például a kommunista-nemzetiszocialista törésvonal 1945-ben lezárult. Nem állítjuk, hogy nincsenek kommunisták és nincsenek nemzetiszocialisták, de ezek nem uralkodó irányvonalak, legfeljebb szubkulturális jelentőségűek. Ezen ideológiák leginkább már csak egy összezavaró retorikában jelennek meg, dehonesztáló jelzők gyanánt.

*

Hogyan lehet értékelni a korábbi ellentéteket? Azt látjuk, hogy egy-egy partikuláris terület igazságainak összeütközése történik meg legelőször. A különböző verziók formai és sokszor tartalmi (de nem principiális!) különbsége adott okot a fizikai harcra. Illetve, mint a préri indiánoknál is megfigyelhető volt, megjelent a harc mint rítus. Az ellenség ebben csak eszköz, a szellemi út maga az ütközet. A cél sokszor egy nemes halál. Ebben az utóbbi esetben semmiféle ellentétet nem kell keresni a felek között, sőt, nagyfokú és messzemenő azonosság mutatható fel a hadba vonulók szellemi szintje, de akár formája között is.

*

Európa északisága (germánsága) kiveszőben van: a déli, egyenlítőmenti hatások fokozódnak. Az európai ember, az északi gondolkodás, a nemes (nem polkorrekten: árja) jellem kihalóban van. Értünk nincs fajmegőrző program, mint a pandákért, ellenben az elnyomás fokozódik, életterünk szűkül. Nemcsak az erdőket vágják tarra, hanem a szellemi erődrendszerünket is lebontják. Nincs hova hátrálni! Hangoztatják, hogy Európa a bűnös nemzet: minket tesznek felelőssé a szabadkőműves világrend létrehozása érdekében kirobbantott háborúkért, amiket velünk harcoltattak meg, önmagunkkal szemben. Legújabban a klímaváltozásért is az európai ember a felelős. Csak az európai fehér keresztény emberre kényszerítik rá a klímaváltozás elleni harc jegyében az újabb adókat, tőlünk akarják elvenni a „szennyező” járműveket, a nem „kibocsátásmentes” házainkat, tőlünk veszik el a vizeinket és a normális életünket. Csak Európában, illetve az európai fehérek között folytatják a gyermekmentes élet, a „ne szülj” kampányokat. Pedig a tények egyszerűek: a tradicionális népek, civilizációk nemcsak, hogy tisztelték a természetet, nemcsak, hogy harmóniában éltek vele, hanem vallási életüknek is része volt a természet, a természeti körforgás és jelenségek halmaza. Egy tradicionális berendezkedésben ismeretlen a környezetszennyezés, a szemetelés, mert nincs túlfogyasztás, és a műanyag, eldobható, ipari hulladékgyártás sem volt jelen. A modernek, a liberálisok hozták létre ezt a környezetromboló világrendet, mégis velünk fizettetnék meg az árát. Nekem tökéletes volt a lovasszekér, a lóháton való közlekedés, és a műanyagokra sem vágytam. Ezeket nem én találtam fel… Sajnos, olyan életritmust teremtettek, hogy mindenkit rákényszerítettek a gépjárművek és a modernitás egyéb eszközeinek használatára, de attól még a felelősök nem mi vagyunk. A gyárak, a környezetszennyező ipartelepek nem az én tulajdonomban vannak, úgyhogy hagyjanak engem békén! Az európai fehér ember lázadására van szükség, de a kényelemmel és fogyasztással rabláncon tartják a tudatot. Egy tradicionális birodalomban a tudat szabadsága a legfontosabb.

Duo Gladii Podcast: Túl a Vikingeken – A germán szellemről

Túl a Vikingeken – A germán szellemről a Duo Gladiiban

Róma örök! – Készül a legújabb Duo Gladii

Akik szelleme ellenáll – Duo Gladii bemutató videót tett közzé Mucskó

Kíváncsi vagy kik és hogyan szerkesztik a DuoGladii havilapot? (Lapbemutató)

Csapás a modern világra – Indul a Duo Gladii, a szellemi ellenállás havilapja

(Duo Gladii – SZKR)