Ismét várja a látogatókat a tiszadobi Andrássy-kastély

Kevés család hagyott olyan mély nyomot Magyarország modern kori történetén, mint az Andrássyak arisztokrata dinasztiája. „Nem látszani, hanem lenni” – tartotta a családi jelmondat. A neves família pedig ennek megfelelően nemcsak politikusokkal, államférfiakkal járult hozzá hazánk 19. és 20. századi fejlődéséhez, hanem kiváló ízlésű műgyűjtőkkel, mecénásokkal, a nemzetközi kulturális élet jeleseivel, sőt, művészekkel is. Az Andrássy család megújult tiszadobi kastélyát 2023. december 7-én nyitották meg ismét a látogatók előtt.

Kövesd Telegram csatornánkat

Kövesd Telegram csatornánkat. Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is.

A már a 16. században befolyásos, székely eredetű Andrássyak csillaga az 1800-as évek második harmadában ívelt igazán magasra. Id. Andrássy Gyula, a „szép akasztott”, akit 1849 után a császári hatóságok forradalmi tevékenysége miatt távollétében halálra ítéltek, hazatérése után a Magyar Királyság és az 1867-ben létrejött Osztrák–Magyar Monarchia legbefolyásosabb politikusa lett. A gróf a magyaron kívül az európai politikában is letette a névjegyét, s ezzel együtt a világtörténelem alakulását is befolyásolta.

Az 1867-es kiegyezés után majdnem öt évig volt Magyarország miniszterelnöke, 1871 és 1879 között pedig közös osztrák–magyar külügyminiszteri tisztet töltött be. Az ő nevéhez fűződik a Monarchia külpolitikai stabilitásának és nemzetközi presztízsének helyreállítása is: Bismarck német kancellár oldalán szellemi atyja volt az 1878-as berlini kongresszusnak. Az európai nagyhatalmak vezetői itt döntöttek a cári Oroszország és az Oszmán Birodalom közötti konfliktus és a Balkán további sorsának ügyében. Ennek a kongresszusnak volt köszönhető többek között a Monarchia utolsó jelentős területi gyarapodása, Bosznia okkupálása is.

A nagy Andrássy fiai apjuk nyomdokaiban járva szintén politikai pályára léptek. Andrássy Tivadar azon túl, hogy az Országgyűlés alelnöke volt, műgyűjtőként és művészetpártolóként is nevet szerzett. Munkácsy Mihály támogatása mellett már igen fiatalon kiállt a magyar képzőművészet fejlődéséért. Ifj. Andrássy Gyula pedig a késői dualizmus korának meghatározó politikai személyisége, belügyminisztere volt.

Kiállítás a kastély földszintjén (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)
Kiállítás a kastély földszintjén (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)
Lánytestvérüket, Ilonát a közvélemény a korszak egyik legműveltebb asszonyaként tartotta számon, akit Bismarck egyik fia és Milán szerb király is feleségül akart venni. Ilona azonban a Batthyány családba házasodott. A képzőművészeti érdeklődés a családnak ezen ágára is jellemző volt: maga Ilona Lotz Károly mecénásaként szerzett tekintélyt a művészvilágban, fia, gróf Batthyány Lajos pedig európai hírű festőművész lett.
Kiállítás a kastély első emeletén (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)
Kiállítás a kastély első emeletén (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)

Még id. Andrássy Gyula határozta el, hogy felmenőihez és politikai szerepéhez méltó rezidenciát hoz létre tiszadobi birtokán, amely elsősorban nyári tartózkodási helyül szolgálhat. Az új családi kastély 1880 és 1885 között épült Meinig Arthur tervei alapján a Tisza partjától nem messze egy magaslaton, historizáló neogótikus stílusban. A romantikus Andrássynak feltett szándéka volt, hogy az épület a Loire-menti francia kastélyok világát idézze meg, mögötte pedig labirintusszerű angolkertet létesítettek.

A kastély angolkertje (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)
A kastély angolkertje (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)

A kastély az 1940-es évekig állt az Andrássy család tulajdonában, a második világháború után a kommunista diktatúra államosította, az épületben pedig gyermekotthont létesítettek. A rendszerváltás után lassan nyilvánvalóvá vált, hogy a modern kor körülményei között ennek a funkciónak már nem tud tovább megfelelni, így a gyermekotthon elköltözött.

A helyreállítás kiterjedt az egykor a család birtokában lévő műtárgyak visszavásárlására is (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)
A helyreállítás kiterjedt az egykor a család birtokában lévő műtárgyak visszavásárlására is (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)

Az egykori romantikus nyári lak most az Európai Unió másfélmilliárd forintos vissza nem térítendő támogatásának köszönhetően újult meg, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretein belül. A rekonstrukció kifejezett célja volt a néhai Andrássy család korhű életvilágának és a kastély parkjának teljeskörű helyreállítása. A történeti rekonstrukción túl a közeli Holt-Tisza partjának egy részét is rehabilitálták. A kastély épületében két állandó kiállítást hoztak létre: a földszinti tárlat elsősorban a híres arisztokrata család mindennapjait és tárgyi környezetét mutatja be, többek között egykor a család birtokában lévő, a közelmúltban visszavásárolt értékes műtárgyak segítségével. Az első emeleti kiállítás pedig az Andrássy család nemzedékeinek változatos közéleti szerepvállalásaival ismerteti meg a látógatókat.

A kastély lépcsőháza (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)
A kastély lépcsőháza (fotó: Múlt-kor / Hunyadkürti Soma)

A teljeskörű felújításnak köszönhetően most átadott, varázslatos tiszadobi Andrássy-kastély a maga korhű pompájában várja a látogatókat, legyenek akár a magyar történelem szerelmesei vagy pusztán pihennni, kikapcsolódni vágyó érdeklődők. Az Andrássy család története mindannyiuk számára szolgál figyelemre méltó teljesítményekkel.

(mult-kor.hu nyomán Szent Korona Rádió)

Oktatással küzdött a megcsonkított Magyarország újjászületéséért Klebelsberg Kuno

Az utolsó várostrom Magyarországon: Máré, 1956.