Nyíllt levelet írt a Budaházy Bizottság Novák Katalinnak

Az alábbi cikkben a Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság változtatások nélküli nyílt levelét olvashatják, amit  dr. Novák Katalin köztársasági elnök asszony és dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony részére írtak.

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

Tisztelt Dr. Novák Katalin Köztársasági Elnök Asszony! Tisztelt Dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszter Asszony!

Több mint ötven közéleti szereplőből és művészekből tavaly ősszel megalakult a Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság, melynek nevében szeretnénk ismételten megköszönni, hogy az immár 14 éve folyamatban lévő ún. Hunnia ügy hét vádlottja a tavalyi év végén kegyelemben részesült. Tiszteletbeli elnökünk néhai Wittner Mária 1956-os szabadságharcos, aki számos alkalommal kiállt a Hunnia ügy meghurcoltjaiért. A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság élő és elhunyt tagjainak listája levelünk végén olvasható.

Annak érdekében, hogy az egész magyar társadalom tisztában lehessen azzal, mennyire fontos minden vádlott és családja számára a mielőbbi kegyelemben részesítés, kérésünket nyílt levél formájában fogalmaztuk meg és tesszük közzé.

E levelünkben tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy az eljárásban érintett további tíz személynek és családjaiknak is tegyék lehetővé a közel másfél évtizedes szenvedések, megpróbáltatások befejezését, az eljárás, illetve a jogerősen kiszabott büntetések végrehajtásának mielőbbi megszüntetését, továbbá a bűnügyi költségek alóli és a büntetett előélet következményei alóli mentesítést.

2023. március 9-én a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatot hirdetett ebben a példátlanul elhúzódó büntetőeljárásban. Az elsőfokon kiszabott büntetések tartamát igen jelentős mértékben csökkentette, a nagyszámú és komoly nyomatékú enyhítő körülményre tekintettel a Büntető Törvénykönyv ún. “enyhítő szakaszát” is alkalmazta. A legenyhébb büntetés másfél év felfüggesztett börtön, a legsúlyosabb pedig (Budaházy Györgyé) hat év végrehajtandó fegyházban letöltendő szabadságvesztés, a vádlottak többsége öt év fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetést kapott. A már letartóztatásban, illetve házi őrizetben töltött idő beszámításával, a legsúlyosabb szankciókkal sújtott terhelteknek körülbelül 2,5 év és 4 év közötti időt kellene még fegyházban tölteniük. Ezen időtartamok közel azonosak azoknak a vádlottaknak a büntetéseivel, akiket Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony a tavalyi évben – ugyanebben az ügyben – már kegyelemben részesített. Ez utóbbi tény reményt ad számunkra arra, hogy Ők (és családjaik) is mentesülhetnek a további “vesszőfutástól”, szenvedésektől.

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony tavaly decemberi közleményében jelezte, hogy a további tíz vádlottra vonatkozóan a jogerős bírósági határozat után kíván dönteni a kegyelemről. Ez a feltétel is majdnem teljes körűen teljesült, hiszen hat terhelt ítélete jogerős, a másik négy személlyel kapcsolatban pedig “kvázi jogerős” döntésről beszélhetünk, mivel bár a vádlottak és védőik fellebbezései miatt harmadfokú eljárás van folyamatban, de ügyészi fellebbezés hiányában, a súlyosítási tilalomra tekintettel a már kiszabott büntetésük tartama nem növekedhet.

Úgy látjuk tehát, hogy a kedvező kegyelmi döntéseknek Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony által tavaly év végén körülírt feltételei teljesültek mind a tíz elítélt, illetve vádlott tekintetében.

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszonynak, mint a kegyelmi jogkör gyakorlójának és Tisztelt Igazságügyi Miniszter Asszonynak, mint az előterjesztésre és ellenjegyzésre jogosultnak most tíz család életéről kell dönteniük.

Az érintett gyermekek közül a legkisebbek még csecsemők, a legnagyobbak egyetemisták, de az utóbbiaknak is nagy szükségük lenne Édesapjuk közelségére, különös tekintettel arra, hogy életük nagy részében nélkülözniük kellett őt, s komoly lelki fájdalmak között, bizonytalanságok közepette nőttek fel.

A több mint 14 éve tartó eljárás életkilátásokat fenyegető hatásai miatt a gyermekvállalással kiváró egy elítélt, és két vádlott esetében pedig az általuk eltartott, a büntetőeljárás miatt megromlott egészségi állapotú, szépkorú felmenőikre is elviselhetetlen terheket jelent gyermekeik hányattatása.

A méltányos és irgalmas döntéshez szükségesnek látjuk, hogy Önök, mint döntéshozók megismerkedjenek ezeknek a családoknak az életével, a kegyelmet kérelmezők társadalmilag hasznos, értékteremtő életvitelével, hivatásával, gyermekeikkel. Ennek érdekében kérjük, hogy tekintsék meg azokat a dokumentumfilmeket, amelyeket Füssy Angéla és a Pesti Srácok stábja készített azokról az emberekről (felnőttekről és gyermekekről), akiknek sorsa most az Önök kezében van.

Amint arra a Fővárosi Ítélőtábla eljáró tanácsának elnöke a másodfokú határozat szóbeli indokolásában rámutatott: mindegyik elítélt, illetve vádlott a társadalom hasznos tagja és nem tekinthetők terroristának.

Közülük – lehetőségeink korlátozottsága miatt – öt személyt, öt édesapát tudunk bemutatni, családjaik körében, otthonukban. A filmek a kegyelmi ügy elősegítése érdekében létrehozott szabadsagot.com oldalon és Pesti Srácok hírportálon is megtalálhatók:

1. Kegyelemre várva: a Budaházy család és a terrorvád 14 éve
(https://pestisracok.hu/kegyelemre-varva-a-budahazy-csalad-es-a-terrorvad-14-eve)

2. Hunnia-portrék: Egy terrorper árnyékában született nagycsalád (Videó)
(https://pestisracok.hu/hunnia-portrek-egy-terrorper-arnyekaban-szuletett-nagycsalad)

3. Hunnia-portrék: Gyurcsányék terroristának bélyegezték, elismert örökségvédő szakember lett
(https://pestisracok.hu/hunnia-portrek-gyurcsanyek-terroristanak-belyegeztek-elismert-oroksegvedo-tortenesz-lett)

4. Hunnia-portrék: katonából lett gazdálkodó, egy Bibliába rejtett ultrahangfelvétel és a megtartó elfogadás
(https://szabadsagot.com/2023/02/28/hunnia-portrek-negyedik-resz-katonabol-lett-gazdalkodo)

5. Hunnia-portrék, 5. rész: erdélyi gyógytornász és bioméhész, akit terrorváddal 12 évre küldenének fegyházba
(https://szabadsagot.com/2023/03/03/hunnia-portrek-5-resz-erdelyi-gyogytornasz-terrorvad)

A méltányos és irgalmas döntés meghozatala érdekében kérjük továbbá Tisztelt Köztársasági Elnök Asszonyt és Tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy a kegyelemre váró családok képviselőit, főként az érintett feleségeket, édesanyákat fogadják rövid bemutatkozó látogatásra hivatalukban.

A “Budaházy- ügyben” elítéltek kegyelemben részesítése mellett szóló további nyomatékos ok az az elviselhetetlen, széles társadalmi körben érzékelt igazságtalanság, amely amiatt jött létre, hogy a 2002 és 2010 között, az állami szervek által elkövetett, tömeges, kirívó súlyú emberi jogi jogsértések, így a 2006 őszi rendőri brutalitásokban testet öltő állami terrorcselekmények elkövetői, felbújtói – néhány végrehajtói szinten kegyetlenkedő rendőrt leszámítva – nem kerültek felelősségre vonásra, máig is szabadon, sok esetben a politikai élet résztvevőiként élhetnek, míg a velük szembeni nemzeti ellenállás vezetői, résztvevői pedig közel másfél évtizedes meghurcoltatás, kemény büntetőeljárás terheit cipelve fegyházbüntetésüket töltik, illetve börtön-behívójukat várják. Ezen elviselhetetlenül igazságtalan helyzet megszüntetését kérjük Önöktől, meggyőződésünk szerint a társadalom tisztességes többsége nevében, amelyet igazol az a tény, hogy a szabadsagot.com nevű honlapunkon közzétett kegyelmi petíciót a mai napig már több tízezren írták alá és számos közszereplő áll ki a kegyelmi megoldás mellett, amely kiállások az említett oldalon itt megtalálhatók: https://szabadsagot.com/hirek.

Végül felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy idén április 8-án, tehát éppen Nagyszombaton lesz 14. éve, hogy a Hunnia ügyben az első őrizetbevételek megtörténtek, tehát a hazafiak meghurcolásának folyamata ekkor kezdődött meg 2009-ben, amikor még hazánk miniszterelnöke a 2006 őszi állami terrorért felelős Gyurcsány Ferenc volt. Ezért is állítjuk azt, hogy ez a koncepciós eljárás egy kegyetlen, aljas és nemzetellenes gyurcsányi terv eredménye, továbbá úgy látjuk, hogy ezen évforduló mellett a kegyelem gyakorlására a Húsvét megváltási üzenete is időszerű alkalomként szolgálhat.

Mindezen indokainkra tekintettel kérjük, hogy Budaházy Györgyöt és kilenc társát részesítsék mielőbb teljeskörű kegyelemben, illetve a kegyelmi eljárás esetleges további elhúzódásának esetén tegyék lehetővé a jelenleg is fegyházban sínylődő hat hazafi büntetésének félbeszakítását, amellyel lehetővé válna, hogy társadalmilag hasznos munkálkodásukat folytathassák, és családjaik körében várhassák be a reményeink szerint mielőbb megszülető kedvező kegyelmi döntéseket.

Hittel, reménnyel, szeretettel a Budaházy Bizottság az Igazságtételért nevében:

Kondor Katalin, dr. Morvai Krisztina, dr. Gaudi-Nagy Tamás, ifj. Hegedűs Loránt

A Budaházy Bizottság az Igazságtételért civil társaság tagjai, tiszteletbeli és elhunyt tagjai:

(A ténylegesen csatlakozott tagok mellett a listán szerepelnek a tiszteletbeli tagnak tekintett azon neves személyek, akik korábban kiálltak Budaházy György és társaik szabadságáért, a kegyelmükért.)

Ágoston Balázs – újságíró – Demokrata
Andrásfalvy Bertalan Dr. – Széchenyi-díjas magyar néprajzkutató, egyetemi tanár, 1990-1994 országgyűlési képviselő, 1990-1993 művelődési közoktatási miniszter
Bakay Kornél László Dr. – régész, őstörténet kutató
Barabás Géza – festményszakértő, galéria-tulajdonos
Bayer Zsolt – publicista, tv-s műsorvezető
Beke István – terrorizmusért igaztalanul elítélt erdélyi magyar hazafi
Bencsik András – újságíró – Magyar Demokrata
Boór Ferenc Dr. – BME tudományos munkatárs, Fejér Szövetség társelnöke, Fejér Mag Egyesület elnök
Borbély Zsolt Attila – partiumi politológus, közíró
Budaházy Edda – életvédő – Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom
Csókay András – idegsebész professzor
Döbrentei Kornél – író
Drábik János Dr. – jogász, közíró
Duray Miklós †  – néhai felvidéki magyar politikus
Földi László – Védett Társadalom Alapítvány
Franka Tibor – író, újságíró, volt polgármester
Fábry Sándor – humorista
Fehér Imre – a Szent László Határőr Hagyományőrző  Egyesület alapító elnöke, a Történelmi Vitézi rend  Északnyugat -Dunántúl Törzsszék törzskapitánya
Fekete Gyula ifj. – közgazdász, statisztikus
Füssy Angéla – újságíró – Pesti Srácok
Galla János Dr. – jogász,  a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja
Gaudi-Nagy Tamás Dr. – ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, 2010-2014 között országgyűlési  képviselő
Gonda László – 2006-os néptribun
Gőbl György – a Közhatalom Jogsértettjei Egyesületének elnöke
Gyebnár László – Nemzeti Taxi vezetője
Hegedűs Loránt ifj. –  református lelkész, Szabadsági téri Hazatérés templom
Iványi Marcell – filmrendező
Jelenczki István – képzőművész, filmrendező
Kassai Lajos – lovasíjász mester, íjkészítő
Kiss Gyöngyi – a Magyar Rádió volt munkatársa
Kellermayer Miklós Dr. – sejtkutató professzor, keresztény gondolkodó
Kondor Katalin – újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke
Korbuly Péter – Kazinczy-díjas magyar bemondó, műsorvezető, beszédtanár, színész
Kőrösi Mária Dr. – egyetemi docens, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja
Kubinyi Tamás – Álmos Király Televízió főszerkesztője, műsorvezetője
László Attila – Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője
Liebmann Katalin Dr. – újságíró, szerkesztő-riporter
Lovas István † – néhai író, újságíró
Mároki Tibor – a Melbourne-i 56-os Bajtársi Szövetség Victoriai Csoportja nevében
Mészáros Zoltán – színész, az Angyalbőrben filmsorozat volt főszereplője
Mikus Márton István –  a Polgári Mulató vezetője
Molnár Tamás – grafikus, az Inconnu csoport alapítója, ’90 előtti illegális ellenzéki
Mónus József – távlövő íjász bajnok, íjkészítő
Morvai Krisztina Dr. – jogász, egyetemi docens, volt EP képviselő
Moys Zoltán – rendező, a Hazajáró dokumentum-filmsorozat rendezője
Murányi Levente – ’56-os szabadságharcos
Novák Előd – Mi Hazánk Mozgalom alelnöke
Nyers Csaba – honfoglaláskori hagyományőrző
Papp Lajos Dr. – szívsebész orvosprofesszor
Patrubány Miklós – MVSZ elnöke
Petrás János – zenész, a Kárpátia együttes frontembere
Petrás Mária – népdalénekes
Pilhál Tamás – újságíró – Magyar Nemzet
Pongrácz András –  ’56-os szabadságharcos
Popély Gyula – felvidéki magyar politikus
Raffay Ernő Dr. – történész
Schiffer András Dr. – ügyvéd, volt ogy. Képviselő
Skrabski Fruzsina – újságíró – Mandiner, filmrendező
Stefka István – Táncsics Mihály-díjas magyar újságíró – Pesti Srácok
Szabó Veronika – énekművész
Szamosi Tímea – Hír TV műsorvezető (Politikai Hobbista)
Szentesi Zöldi László – újságíró, Magyar Nemzet
Szent-Iványi Ágnes – Sz-I. Domokos II: VH. alatti magyar diplomata özvegye
Szikora Róbert – EMeRTon-díjas magyar énekes, az R-GO együttes frontembere
Szilágyi Ákos – grafikus, a Magyar Zászló Napja és a Magyar Nemzet Naptára ötletgazdája, ’56 Lángja Alapítvány elnöke
Sziva Balázs – zenész, a Romantikus Erőszak együttes frontembere
Szőcs Zoltán – terrorizmusért igaztalanul elítélt erdélyi magyar hazafi
Szöőr Anna Dr. – pszichológus, jogász
Téglásy Imre Dr. – életvédő, Alfa Szövetség
Toroczkai László – Mi Hazánk Mozgalom elnöke
Tőkés László – református lelkész, erdélyi politikus
Varga Domokos György – író, újságíró – Szilaj Csikó főszerkesztője
Vass István Mátyás – ’56-os szabadságharcos
Vukics Ferenc – egyetemi oktató
Wittner Mária † – ’56-os szabadságharcos
(Szabadságot.com nyomán Szent Korona Rádió)