Elmélkedjünk a Szűzanya szenvedése segítségével Nagypénteken

Isten próbára teszi azt, akit szeret. Jézus Krisztus Nagypénteki szenvedésekor szinte teljes bizonysággal kijelenthetjük, hogy Szűz Mária érezhette a legnagyobb fájdalmat. Eme napon elmélkedjünk vele a megváltás misztériumának szenvedésekkel járó szegletéről. 

  Kövesd Telegram csatornánkat
Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

Az Áldott végig szenvedte a szörnyű kínt, mikor szent Fiát Jeruzsálem városán át a vesztőhelyre hurcolják, ütik-verik, eleven szent testét a keresztre szegezik, ég és föld között függni hagyják, míg csak utolsó cseppig elvérezve ki nem adja lelkét.

De erről nem szívesen beszélek, inkább ide jegyzem azt, a mit egyik régi könyvben olvastam. Mintha maga a fájdalmas Szűz panaszolkodnék:

„Mindazon szívfájdalom, mely valaha emberi szívet gyötört, mint egyetlen csepp a tengerben a mérhetetlen szívfájdalomhoz képest, mely az én anyai szívemet akkor gyötörte.

 Minél édesebben forróbban szerettem, annál keserűbb volt elvesztenem, halni látnom szívem magzatát.

Kedves, szelíd emberi volta édes gyönyörűségem, hatalmas istensége dicsőséges örvendezésem ; reá gondolnom lelkemnek vigasztalás, róla beszélnem enyelgés, édes szavait hallgatnom isteni zene volt.

Ég, föld s minden, a mi ezekben van, enyém volt, mikor vele lehettem !

De óh, mily szívtépő tekintet: gyötrelmes haldoklás között látnom őt.

Fölfelé tekintettem, s nem siethettem kínokban hervadó gyermekem segítségére, s mikor fejem, tekintetem lehanyatlott, magzatom kegyetlen gyilkosait kelle szemlélnem.

Sötét volt előttem az egész világ; s szívem mélységéről kesergő panaszok fakadtak: Epedve kivánlak, óh halál, miért hagysz : itt engem? Vígy el! vígy el Fiamhoz engem, a szegény Anyát; semmiféle halál nem lehet keservesebb, mint ez élet.

Fölemeltem kezemet, kitártam karjaimat s gyötrelmeim között át akartam ölelni szívem Szülöttét, – de nem lehetett.

S míg szívem fájdalmával így viaskodtam, nyelvem elakadt, hang nem jött ajkaimra, s mivel mást nem tehettem, a Fiam sebeiből kifolyó vért csókolgattam, s e véres csók festette pirosra halvány arcomat, elfehérült ajkaimat.”

/Részlet Stolcz Albán 1898-ban kiadott Üdvözlégy Mária című művéből/

Éljük át Krisztus feltámadását – a Húsvét misztériumáról

Néhány keresztény tematikájú film, amit ajánlunk a bezárt Húsvétra

(Szent Korona Rádió)