A MÖM ott segít, ahol tud – az utóbbi időben sem tétlenkedett a szervezet

Mint arról már korábban is írtunk Magyar Önvédelmi Mozgalom áldozatos munkával segít mindenkinek, aki arra rászorul és érdemesnek bizonyul rá. Alább a szervezet beszámolóját olvashatjuk a legújabb akcióikról. Aki teheti, támogassa a MÖM tevékenységét!

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió Jobbklikk oldala >>>
Csatlakozz!

Tarthatatlan állapotok és megfélemlítés Orosházán.

Vasárnap délután látogattam el Orosházára, mivel több lakossági panasz érkezett hozzám azzal kapcsolatban, hogy Kétegyházáról Orosházára költözött az elmúlt évben egy népes és rendkívüli módon hírhedt cigány család.

A háttértámogatásra nem lehet panaszom, hiszen a MÖM Dél-békési és Csongrád megyei tagjai mellett az orosházi rendőrség tagjai is végig kísértek (egy „operatőr” csapattal) a bejárás alatt.

A kialakult körülmény miatt egyébként már egy önkormányzati testületi ülésre is bementek a Nyárfa utcai lakosok és azonnali megoldást kértek a város vezetésétől.

Ezt követően a család néhány tagját elköltöztették egy Liget utcai tömblakásba, ahol ennek hatásaként még egy etnikai gócpont alakult ki és azóta már a város több pontján is élhetetlenné vált a lakókörnyezet.

A nyárfa utca lakói szerint náluk így valamelyest javult a helyzet, de még mindig rossz érzéssel tölti el őket a folyamatos jövés-menés, az üzletelgetés és a leánykereskedelem látványa.

A rendőrség álláspontja szerint szükségszerű volt a család Kétegyházáról történő költöztetése, mert a Békés megyei településen szabályos családi háború alakult ki amikor két cigány család láncfűrésszel és egyéb eszközökkel felfegyverkezve esett egymásnak.

Az, hogy miért pont Orosházára a város egykor szebb napokat megélt lakókörnyezetébe kerültek azt egyfajta homályos gyanú övezi. Valószínűleg az ügy hátterében a Magyar Pünkösdi Egyház Cigánymissziója áll, akinek a Nyárfa utcai ingatlan is a tulajdonában van. Az utca lakóközössége eddig mindhiába kérte az önkormányzatot hozzanak olyan határozatot, amelyben a Magyar Pünkösdi Egyház Cigánymisszióját Orosházán nem kívánatos szervezetnek minősítik, és a Nyárfa utcai ingatlant vásárolják meg a missziótól, ezt követően a betelepített 28 fős családot telepítsék át oda, ahol megtörténhet az integrációjuk. A kitelepítés egyenlőre még várat magára mivel a misszió nem szándékozik eladni az ingatlant.

Egyes elmondások szerint viszont pontosan ingatlanügylet húzódik meg a háttérben és nem véletlen, hogy éppen a város egyik legszebb lakóházakkal tarkított részében vásárolt ingatlant a misszió, két másik nagyon impozáns és jó állapotban lévő ház között. Egyébként mindkét házban nyugdíjas özvegyek laknak, az egyik házban élő idős nénit például minden este elviszik a hozzátartozói magukhoz, mert félelemben él és éjszakára nem mer egyedül maradni a házban.

További összefonódások is körvonalazódnak az orosháziak szerint, nevezetesen a cigány misszió, a helyi kisebbségi vezető, és a család tagjai között rokoni szálak is felfedezhetők. A helyiek elmondása szerint több házat vásároltak meg Orosházán romák, ahol néhány héten belül élhetetlenné tették a lakókörnyezetet. Ilyenkor rendszeressé válnak az üvöltözések, fenyegetések, bömböltetik a zenét, ablak alá kötik a lovakat. Majd végül az utcában élők, hogy visszakapják a régi nyugalmukat és biztonságérzetüket, kénytelenek a piaci ár duplájáért megvásárolni az ingatlant.

A Nyárfa utca lakosai szerint az ő esetükben is ilyen jellegű anyagi haszonszerzés húzódhat a háttérben. Orosházán több olyan esetről is beszéltek, hogy a cigány misszió emberei kész, előre megírt adásvételi szerződésekkel érkeztek olyan házakhoz amelyek ingatlaniroda által voltak meghirdetve. Majd néhány perc eltelte után anélkül, hogy szemrevételezték volna a házat, ott helyben azonnal utalták a több milliós előleget.

Orosháza nagyon sok Békés megyei településhez hasonlóan, évre-évre egyre gyorsabb ütemben kezd élhetetlenné válni. A város egyes részei elveszítik a nyugodt kisvárosi jellegüket, helyette pedig a mindennapi félelemérzet válik a meghatározó tényezővé. Az évtizedes politikai szemfényvesztés, és hatalmi harc káros hatásai egyre erőteljesebben körvonalazódnak, amely legjobban az elvándorlás aggasztó mértékében, és a biztonságérzet gyors és erőteljes romlásában mutatkozik meg.

A rendszer fogyatékosságának, a “kéz kezet mos” elvnek köszönhetően az elmúlt harminc év haszonlesői uzsorások, bűnözői csoportok és spekulánsok kezére juttatták Orosházát is, amely helyzetet a látottak és tapasztaltak alapján már képtelenek kezelni és kézben tartani. Botrányos, hogy napi 24 órás rendőri jelenlétre van szükség a nem is olyan régen még a nyugalom szigetének számított lakóövezetekben.

Egy biztos, Orosháza lakossága most úgy érzi, hogy magára maradt ezért ne csodálkozzon majd senki azon, hogy a hatalom tehetetlenségének okozati következményeként előbb, vagy utóbb a saját kezébe fogja venni a megoldást.

Mert ne feledjük Magyarország a magyaroké, és Orosháza is az orosháziaké!

 

Az eltérő „lakáskultúra” szedte végül a sátorfáját.

Pont került a Tassi ingatlan ügy végére. A MÖM TAGJAI biztosították a birtokbavételt.

Több korábbi híranyagban is beszámoltunk róla, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai, egy illegális lakásfoglalási eset kapcsán nyújtottak segítő kezet egy családnak, akiknek a Bács-Kiskun megyei Tass településen található ingatlanukba egyik napról a másikra egy cigány család költözött be, mondván a lakás az övéké.

Ennek már négy éve, és a jogos tulajdonos azóta nem használhatta az ingatlant, noha több közművet is ő volt kénytelen fizetni. Majd 2020. őszén végső elkeseredésében vette fel a kapcsolatot László Attilával a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjével.

Az ingatlan tulajdonosa több eredménytelen eljárást követően, végül a MÖM és a Mi Hazánk Mozgalom jogásza Dr. Fiszter Zsuzsanna segítségével terelte jogi útra ismét az ügyet, amelyben a Kunszentmiklósi Járásbíróság járt el, majd a második tárgyalási napot követően november 24-én, dr. Varga Erika bírónő mondta ki az ítéletet, amely értelmében a jogosulatlan ingatlanhasználóknak, legkésőbb  2022. január 16-án, el kell hagyniuk az ingatlant. Az ügyben alperesként szereplő illegális lakásfoglalók, ugyanis nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy milyen jogcímen tartózkodnak az ingatlanban.

A kiköltözési határidő napján január 16-án, reggel 8 órakor érkezett meg Balogh Viktor és családja (a jogos tulajdonosok) az ingatlanjukhoz a MÖM tagjainak kíséretében, mivel a jogosulatlan ingatlanhasználók az előző napon még a házban tartózkodtak. Balogh Viktor az érkezése előtt néhány nappal tájékoztatta a rendőrséget arról, hogy a szóban forgó napon a barátaival fog érkezni az ingatlan birtokbavétele céljából. A rendőrség biztosította őt, hogy amennyiben ellenállás mutatkozik ők természetesen a törvényeknek megfelelően közreműködnek az ingatlan kiürítésében.

Szerencsére erre nem került sor, mivel  Balogh Viktor és a MÖM tagjai a vasárnap reggeli órában üresen találták az ingatlant. Arról, hogy milyen állapotban, talán jobb lenne szót sem ejteni, mivel egy katasztrófahelyzet utáni látkép tárult az érkezők szeme elé.

Mind az udvart, mind a ház belsejét elborította a kosz és a szemét, mintha nem is emberi teremtmények lakták volna előtte a házat. Viktor lányának és három gyermekének, majd csak egy alapos fertőtlenítés és teljes felújítást, rendbetételt követően lehet otthona a tönkre vágott ingatlan, amelynek helyreállítási költsége több millió forintra is rúghat. Szó szerint semmi nem maradt egyben a házban, szinte pokoli a pusztítás. A MÖM tagjai is ledöbbenve álltak látva a körülményeket, mivel a család anyagilag nem áll túl fényesen, ezért felajánlották segítségüket a ház mielőbbi rendbetételében.

Mindenesetre a tulajdonos mellett most az utca lakói is nyertesek lettek, hiszen az eltérő kultúrával rendelkező ingatlanbitorlók, megkeserítették az utca normális lakóinak az életét is.

Tudjuk ez csak egy eset a sok százból, hiszen az ország szinte minden területén nagyon sokan szenvednek az illegális lakásfoglalók miatt. Az ilyen esetekben nem csak az elfoglalt ingatlant teszik tönkre, hanem általában az egész utca, vagy környék szenved az ilyen alakok viselkedésétől.

Köszönet a Bajtársainknak, akik a vasárnapjukból áldoztak egy magyar honfitársunk támogatásában!

 

A magyar önvédelem jogán! Tiszaeszláron járt a MÖM és a Betyársereg.

December utolsó napjaiban forgattunk Tiszaeszláron egy idős férfi otthonában , akinek egy hétvégi bevásárlását követően a helyi ABC előtt törték szilánkosra az orrát.

Misi bácsival azóta tartom a kapcsolatot, és szomorúan tapasztaltam, hogy a támadás óta nem mer egyedül felmenni a település központjában található boltba mert fél, hogy újabb támadás érheti.

Megítélésem szerint az idős honfitársunknak az ellen irányuló folyamatos terrorizálás következtében, jelentős mértékben sérültek az őt megillető szabadság jogai. Nem biztosított számára a nyugodt és biztonságos  időskor, mivel többek közt félnie kell a saját otthonában is,  az ellene irányuló folyamatos erőszak miatt.

Ezen okok következtében, mivel civil szervezetünknek a Magyar Önvédelmi Egyesületnek az egyik fő tevékenységi köre az állampolgári jogok érvényre juttatása, támogatva idős honfitársunkat, január 14-én a délutáni órákban, meghívására meglátogattuk őt otthonában, majd elkísértük a helyi ABC-be, hogy biztosítva legyen számára az állampolgári joga és önvédelme.

Az érkezésemről értesítettem néhány barátomat a MÖM és a Betyársereg köreiben, akik komolyan vették a tájékoztatást, amelynek következtében egy határozott kiállással jelentünk meg a településen.

Az esemény érdekessége, hogy az érkezésünket megelőzően, déli 12 óra magasságában megjelent a rendőrség Misi bácsi otthonánál. Az őt ért első, novemberi támadást követően tett feljelentése ügyében hallgatták ki újra, és vettek fel, egy új jegyzőkönyvet. Remélhetőleg erről már kap majd másolatot is, mivel azt megelőzően tett két feljelentéséről nem rendelkezik saját példánnyal.

Annak ellenére, hogy a tervezet látogatásról előzetesen nem tájékoztattam a rendőrséget, már vártak bennünket Tiszaeszlár központjában.

A megérkezést követően, először a helyi mezőőrség tagjai jöttek oda hozzám és tájékoztattak a településen tapasztalható közbiztonsági állapotokról, illetve a szóban forgó eset körülményeiről. Majd ezt követően a helyszínen tartózkodó rendőri  egység  parancsnoka érdeklődött az érkezésünk okáról. Elmondtam számára, hogy a megtámadott idős férfit látogatjuk meg, amelyet tudomásul vett.

Majd gyalogosan indultunk el Misi bácsihoz, aki már várt bennünket és egy tartalmas beszélgetés, szolid vendéglátás után, indultunk el együtt a település központjába.

Egy presszó látogatást követően érkeztünk meg a helyi ABC  elé,  ahol a sértetti megmutatta a támadás helyszínét.  Majd a közös bevásárlást követően a helyi temetőben róttuk le kegyeletünket Solymosi Eszter síremléke előtt. (Mint ismeretes 1882-ben, rejtélyes körülmények közepette tűnt el, az akkor 14 éves keresztény vallású, kálvinista szolgálólány, akinek az esete Európa szerte nagy vihart kavart. 1882-83-ban a Tiszaeszlári vérvád perben, helyi zsidókat vádolták meg azzal, hogy rituális gyilkossági szertartás keretében ölték meg a fiatal lányt.)

A temető látogatást követően hagytuk el a települést, Misi bácsit pedig a MÖM nyírsági csoportja kísérte haza az otthonába.

Természetesen amennyiben szükséges, akkor ígéretünkhöz hűen újra eljövünk Tiszaeszlárra és persze mindenhová, ahol sérülnek a kiszolgáltatott  magyar honfitársaink, állampolgári jogai.

Mert a magyarság immunrendszere a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai, ott állnak a honfitársaink mellett.

Egyúttal mint a Magyar Önvédelmi Egyesület elnöke bejelentem, hogy az egyesületünk alapszabályában meghatározott céljai mentén, elindítja az áldozatvédelmi programját, amelynek a fő célja az otthonukban, lakókörnyezetünkben megfélemlített, fogvatartott honfitársaink jogainak az érvényre juttatása.

Várjuk honfitársaink jelzéseit és ezzel párhuzamosan ebben a fontos társadalmi kérdésben velünk együttműködni szándékozó, jogi szakemberek jelentkezését az alábbi email címen: [email protected]

A bűnözőket és az illegális bevándorlókat védő, külföldről finanszírozott ügynök szervezetekkel szemben, napjainkban létszükséggé vált, egy valós, magyar érdeket képviselő jogi személy, hatékony társadalmi szerepvállalása.

 

Jászberényben, Jászalsószentgyörgyön, a Nyírségben és a Déli határszakaszon is emlékeztek a MÖM tagjai.

Köszönet a Bajtársaknak! Dicsőség a Doni Hősöknek! Isten óvja Magyarországot!

 

Nyugi nem cukisodunk!

Viszont ennyire örültek a Magyar Macskavédő Alapítvány tagjai, a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak.

Az alapítvány jóvoltából László Attila MÖM vezető egy nagyobb mennyiségű macskaeledel, macskaalom, és gyógyszer szállítmánnyal érkezhetett, a Békés megyébe.

Köszönet érte!

Kérjük segítsd a munkánkat!

A Magyar Önvédelmi Egyesület számlaszáma:

OTP Bank: 11733137-23380286

IBAN: HU66 1173 3137 2338 0286 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

Elérhetőségeink:

telefon: 06 70 675 9809

email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/magyaronvedelmi

A bűnöző cigányokkal csúfított Orosházán tartott bejárást a MÖM, a lakossági panaszok miatt

MÖM áldozatvédelmi program: Idős terror alatt tartott férfit kísértek végig Tiszaeszlár utcáin az aktivisták

Ismét karácsonyi ajándékozást szervezett a MÖM és az MHM

(Szent Korona Rádió)