Ez az igazi lázadás: katolikus konferencia az új világrenddel szemben

“Szemben az árral”, ezzel a címmel szervezi meg a Pro Hungaria Sacra Egyesület és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom azt a székesfehérvári konferenciát október 30-án délután, aminek során válogatott előadók a modern világ és a katolikus egyház krízisét fogják bemutatni, és abból kiutat mutatni.

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió Jobbklikk oldala >>>
Csatlakozz!

Mint írják, a konferencia címét Tóth Tihamértól, a nagyszerű veszprémi püspöktől, a 20. század nagy, magyar, katolikus, nemzetnevelő írófejedelmétől kölcsönözték.

“Az ő példájára konferenciánkon mi is határozottan és lényegre törően kívánjuk megfogalmazni a problémákat és az azokra adott válaszokat. Az Egyház legfontosabb feladatának mindig is a lelkek üdvösségét tartotta.

Ma azonban, amikor a világ rohamléptekben alakul át, az Egyház vezetői sokszor nem csak hogy hallgatnak, hanem nyilatkozataikkal még inkább összezavarják a híveket.

Mit tehetünk akkor, amikor az Egyházban a papok és püspökök tanításában káosz uralkodott el? Hogyan kell válaszolnunk nekünk, katolikusoknak az új világrend kialakulására? Mi is ez az új világrend, és mennyiben kell foglalkoznunk vele? Mit kell egy katolikus családnak tennie, hogy távol tartsa magától az agresszív ideológiákat? Milyen jeleket kell felismernünk, hogy mi, katolikusok a „föld sója és a világ világossága” maradjunk?” – fogalmazott kérdésünkre adott válaszában a konferencia házigazdája, Ft. Östör Dániel atya, a Pro Hungaria Sacra Testvérület papja.

A program társszervezője a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. A szervezet alelnöke, Kónyi-Kiss Botond maga is előadást tart a konferencián. Mint mondta:

“Az új világrend fogalmat mi, jobboldali, konzervatív gondolkozók már régóta használjuk a 20. században világhegemóniára jutott szélsőliberális világrendre értve, azonban ma már egy új, 21. századi értelmezéséről is beszélnünk kell. A múlt században megkezdték a tradicionális világrend ledöntését, szétrombolták a monarchiákat, elpusztították az arisztokráciát, kikezdték a nemzeteket, liberalizálták az egyházat és kiirtották a vallásgyakorlást.

De napjainkban egy új szintre emelték a rombolást: célba vették a családokat és a hagyományos férfi-női identitást, eltökélték Európa erőszakos etnikai inhomogenizálását, a nemzetek maradékainak megsemmisítését, legújabban pedig bezárták a templomokat a világjárványra hivatkozva, aminek nyomán ráadásul egy minden eddiginél sötétebb világrend kiépítését kezdték bizonyos körök megalkotni.”

A konferencia sokak által várt felszólalója Stefan Frey atya lesz, az FSSPX tartományfőnöke, aki Svájcból érkezik Székesfehérvárra. Ft. Frey atya egész életében az Egyház válsága ellen küzd. Volt szemináriumi elöljáróként, tartományfőnökként jól tudja, milyen kihívások elé kell nézniük mindazoknak, akik katolikusként akarnak élni Európában.

Előadásában arra is kitér majd, hogy a keresztény bátorság gyakorlása által Isten mennyi kegyelmet tud közvetíteni azoknak, akik rá hagyatkoznak.

A népszerű Youtube-videóiban a hagyományhű katolikus tanítást bemutató Simon Gábor atya az elfeledett, vagy elhallgatott katolikus vallásgyakorlatok fontosságáról tart majd előadást. A szentek példáján keresztül rámutat arra, hogy a következetes katolikus hit szükségszerűen a világ és a társadalom meggyógyításával jár.

Figyelmeztet, hogy ha azonban felesleges kompromisszumokkal a könnyebb utat választjuk, akkor a világ rabszolgájává válunk.

Szász Péter, a Depositum főszerkesztője, valamint Fülep Dániel a tőlük megszokott alapossággal fogják bemutatni azokat az útvesztőket, melyeket az új világi és egyházi narratívák hoznak létre, és természetesen kiutat is mutatnak a labirintusokból.

Legeza Márton hatgyermekes családapa, pedagógus, tanár, aki mesél majd arról, hogyan talált rá útkeresése során a katolikus válaszra.

Előadásában leginkább arról beszél majd, hogy a megváltozott egyházi és világi körülmények között, hogyan lehet a család szuverenitását és sértetlenségét a legmagasabb fokon megőrizni.

A konferencia helyszíne: Székesfehérvár, Hotel Magyar Király (8000 Székesfehérvár, Fő u. 10.)

Időpontja: 2021. október 30. (szombat) 14:00 – 18:00

A szervezők folyamatosan friss információkat osztanak meg a fehérvári piuszos kápolna Facebook oldalán.

A konferencia után a székesfehérvári Szent István Király kápolnában Stefan Frey atya celebrál szentmisét.

A belépés ingyenes, de az adományokat szívesen fogadják a szervezők.

(Szent Korona Rádió)

A piuszos kápolna otthont ad a katolikus szellemnek egy hitében meggyöngült városban – Interjú a nagyra hivatott Egyház újjáélesztéséről (1. rész)

A Szent X. Piusz Papi Testvérület küldetése: “katolikusnak maradni”