A Veszprémi Érsekség tiltani szeretné a hagyományhű szentmisék bemutatását

A Pro Hungaria Sacra papi testvérület arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy 2021. június 13-tól kezdődően minden vasárnap hagyományhű szentmisét mutatnak be a veszprémi jezsuita templomban. Alighogy megjelent az erről szóló tájékoztatás, a veszprémi Érseki Hivatal egy elhatárolódó, tiltó és fenyegető közleményt adott ki a PHS három felszentelt papjának tevékenysége ellen. Simon Gábor, Dr. Aradi László és Östör Dániel atyák reagálását az alábbiakban olvashatják.

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió HunDub oldala >>>
Csatlakozz!

Krisztusban Kedves Testvéreink!

Megdöbbenve olvastuk dr. Takáts István által megfogalmazott érsekségi tájékoztatót, amely reményeink szerint csak tudatlanságból helyezkedik szembe a Szentszékkel, idéz elő botrányt, tartalmaz a hívek számára rendkívül megtévesztő valótlanságokat. Bár közösségünk mindig igyekezett az Érseki Hivatal botránykeltő nyilatkozatait belső levelezés által megelőzni, most mégis kötelességünknek érezzük, hogy a híveket tájékoztassuk a tényekről. Tesszük mindezt a békéért, a lelkek üdvéért és az Anyaszentegyház dicsőségéért.

Ezúton tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy A Pro Hungaria Sacra papjai a X. Piusz Papi Testvérülettől kapják joghatóságukat, amely testvérület a Római Katolikus Anyaszentegyház szerves része, teljes jogú tagja, mely a pápa és a püspökök főségét elismeri. A magyar misszió azután indult el, miután dr. Udvardy György több paptestvérünk hitvédő, a szekularizációt és modernizációt elítélő tevékenységét ellehetetlenítette, őket felfüggesztette, és a plébániákról való kiköltözésre kényszerítette.

Őszentsége Ferenc pápa is elismerte a X. Piusz Papi Testvérület tevékenységét, szentségkiszolgáltatásaikat érvényesnek nyilvánította, és több alkalommal kifejezte, hogy minden katolikus hívő számára engedélyezett a testvérület által bemutatott szentmiséken részt venni. A testvérület papjaival együtt mi is, egyenesen a pápától kapjuk az egész világra kiterjedő gyóntatási joghatóságunkat is. Ahogy tehát az egyes szerzetesrendeknek, nekünk sem kell engedélyt kérni a tevékenységünk folytatásához a helyi püspöktől.

Papjaink tevékenységének polgári jogi hátterét a Pro Hungaria Sacra Egyesület biztosítja, ahogy megannyi katolikus közösségnek, szerzetesrendnek, szervezetnek, plébániának egyesületi, alapítványi háttere van. Mivel jelenleg az Érseki Hivatal nem biztosít lehetőséget plébániatemplom használatára, így a Magyar Állam tulajdonában és a Kolostorok és Kertek Kft. kezelésében lévő veszprémvölgyi jezsuita templomban tarjuk szentmiséinket. Erre a polgári jog ad lehetőséget számunkra, hiszen bérleti szerződésünk a Pro Hungaria Sacra Egyesület és a Kolostorok és Kertek Kft. között köttetett meg.

Arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy a dr. Takáts István által megfogalmazott tájékoztatást, és minden olyan véleményt, miszerint tevékenységünk nem érvényes a katolikus hívők számára, tekintsék a szeretet és a megbocsátás gyakorlásának nagy kihívásaként.

Továbbá jó példával a hívő közösség előtt járva, a megbocsátás és testvéri szeretet jegyében hívunk és várunk minden kedves püspököt, papot, és hívőt szentmiséinkre, rendezvényeinkre.

A fenti közleménynek okot adó, a veszprémi Érseki Hivatal által közzétett állásfoglalás itt olvasható.

Szerkesztőségünk buzdít mindenkit a X. Szent Piusz Papi Testvérület joghatósága alatt működő magyar atyák által bemutatott régi rítusú, hagyományhű szentmiséken való részvételre!

Simon Gábor atya: Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát

Az Egyház megkísértése

(Szent Korona Rádió)