Jálics Ferenc: az ima… az éretlen, a felnőtt és az érett hitű ember számára

Hogyan imádkozunk különböző érettségi fokokon? 

Forrás: Jálics Ferenc – Fejlődik a hitünk (Cambios en la fe). Korda Kiadó, Kecskemét, 2007. Fordította: Özv. Jálics Kálmánné. Felolvassa és szerkesztette: Eszel Gyula.

(Szent Korona Rádió)