HVIM és Fejér Szövetség: “Állítsuk helyre a Nemzeti Hadsereg és Horthy Miklós fővezér tiszteletére emelt székesfehérvári emlékművet!”

Közel 1000 aláírást gyűjtöttek össze székesfehérvári nemzeti szervezetek ahhoz a petícióhoz, amiben követelik a román megszállás alól a várost felszabadító Nemzeti Hadsereg és Horthy Miklós fővezér előtt tisztelgő emlékmű helyreállítását. Az aláírásokat a tegnapi napon átadták Székesfehérvár és Fejér megye közgyűlésének.

A Fejér Szövetség és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egy évvel ezelőtt tartott megemlékezést a Székesfehérvár felszabadításának 100. évfordulóján. A centenárium alkalmából felhívták a figyelmet arra, hogy 1920-ban, egy évvel a véres román megszállás alóli felszabadítás után Székesfehérvár és Fejér megye közgyűlése felavatta a neves szobrász, Bory Jenő alkotását, egy 15 méter magas obeliszket, melyre az alábbi felirattal helyeztek el emléktáblát:

“Ezen a helyen fogadta 1919. október 12-én délelőtt 9 órakor Fejérvármegye és Székesfehérvár közönsége hazánk reményét, a Nemzeti Hadsereget s annak élén Horthy Miklós hadvezért. Kísérje áldás kezükben nemzetük viharvert zászlaját. Kárpátoktól az Adriáig visszhangozzék a magyar katona halhatatlan dicsősége. Emelte Fejérvármegye és Székesfehérvár közönsége a magyar katona halhatatlan dicsőségére.”

Azonban a világháború tragikus elveszítése és a kommunisták hatalomra kerülése után a “múltat végképp eltörölni” jelszó harsogása mellett 1946-ban elbontották az emlékművet.
“Vessünk véget a kommunista örökségnek, és állítsuk helyre a becsületes, tisztességes, hazájához és történelméhez hű magyar nemzet örökségét! Állítsuk helyre az emlékművet és állítsuk helyre a tiszteletadást a magyar katona halhatatlan dicsősége és a Nemzeti hadsereg előtt!” – hangsúlyozta lapunknak adott interjújában Kónyi-Kiss Botond, a HVIM országos alelnöke és Fejér megyei elnöke.

Ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek, és egy év alatt közel ezer embert állt a petíció kulcsmondata mellé, melyet Dr. Boór Ferenc (Fejér Szövetség társelnök) így szövegezett meg:

“Támogassák a kezdeményezést, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város, illetve Fejér Megye Közgyűlése 5 éven belül állítsa helyre a Nemzeti Hadsereg katonáinak tiszteletére emelt, 1920-ban avatott, azonban 1946-ban elbontott emlékművet, avagy állítson Bory Jenő alkotásához méltó emlékművet azonos feliratú emléktáblával és az eredeti helyéhez közeli területen!”

Időközben a HVIM és a FEJSZE által kezdeményezett nemes ügy mellé felsorakozott a Válasz Egyesület is két képviselője által: Juhász László, Székesfehérvár önkormányzati képviselője és Szili Csaba Gergely, a Fejér Megyei Közgyűlés képviselője, akik vállalták, hogy a helyreállítás ügyét a fehérvári és a Fejér megyei közgyűlésekben is képviselni fogják.

A tegnapi megemlékezésen az ügyvivők a sajtó jelenlétében egy jelképes alapkőletételt tartottak. Az aláírásokat és azok egy másolati példányait két fém kapszulában helyezték el. Az egyik kapszulát átadták Székesfehérvár MJV polgármestere, Dr. Cser-Palkovics András által delegált képviselőnek, Deák Lajosné tanácsnoknak, aki az aláírásokat rejtő kapszulát örömmel vette át megőrzésre addig a pillanatig, míg az a felállítandó emlékmű alapkövébe nem kerülhet.

 

 

A másik kapszulát a helyreállítást kezdeményező civil szervezetek őrzik az emlékmű avatásáig, ugyanis mint elmondták, az aláírásgyűjtés nem ért véget. Látva azt a hatalmas lendületet, amivel a fehérvári és Fejér megyei lakosok az ügy mellé álltak, folytatják a petíció támogatóinak toborzását, a jövőben összegyűlő aláírásokat pedig ebben a kapszulában helyezik majd el, hogy az alapkőben már azok is elhelyezésre kerülhessenek.
A petíció nyomtatott formában aláírható a kezdeményezőknél vagy online az alábbi felületen:

 

Támogassuk minél többen a Nemzeti Hadsereg és Horthy Miklós fővezér országmentő tette előtt tisztelgő emlékmű helyreállítását!

(64 – Szent Korona Rádió)