Feljelentés az idei Pride ellen a Szent Korona meggyalázása miatt

Az idei Budapest Pride duplán provokál, ugyanis a dátum is vérlázító (augusztus 22.), de maga az idei logó is, ami nem más, mint egy szivárványos Szent Korona (lásd fenti képünket). Sokak zsebében kinyílt a bicska és feljelentést is tettek. Mi is erre buzdítjuk minden olvasónkat!

Tisztelt Rendőrkapitányság!

Feljelentést szeretnék tenni a Szivárvány Misszió Alapítvány ellen nemzeti jelkép megsértése miatt. Emellett kérem, hogy a Budapest Pride nevű rendezvény megtartását tiltsa meg.

Indoklás

Btk. 334. § Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

https://budapestpride.hu/hirek/budapest-pride-augusztus-20-a-minden-magyar-unnepe weblapon a Szent Koronát szivárvány sávval ábrázolják.

Mivel a fent nevezett ábra az Interneten található, ezért nagy nyilvánosság előtt történik a bűncselekmény.

Ez véleményem szerint a Szent Korona meggyalázása.

Ezt az alábbiakkal támasztanám alá:

A Szent Korona az egyik legfőbb nemzeti jelkép, szakrális korona. 1001-1945 közt a legfőbb közjogi méltóság volt (a törvényeket a Szent Korona nevében szentesítették, az államigazgatási határozatokat s bírósági ítéleteket a Szent Korona nevében hozták, hivatalos esküket a Szent Koronára tették), megtestesítette s mai napig megtestesíti a magyar nemzet egységét.

A Szent Korona 2 részből áll. Az alsó, bizánci (ortodox) koronából, s a felső, római (katolikus) koronából. Ebből megállapítható, hogy a Szent Korona keresztény szakrális korona.

Alaptörvényünk preambulumában a következő szerepel: „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”

Az Országgyűlés ezzel a kereszténységet quasi államvallássá tette. Azonban tényleges államvallásról nem beszélhetünk, ugyanis a magyar jog szerint vallását mindenki szabadon gyakorolhatja és az állam és egyház szétválasztása is megtörtént. Azonban a keresztény törvénykezés és a keresztény egyházak támogatása a kereszténységet de facto államvallássá teszi.

„Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.”

Az Országgyűlés ezzel a Szent Korona-tant a magyar jog egyik de jure alapjává tette.

Azonban a Szent Korona-tan de facto alkalmazásáról egyelőre nem beszélhetünk, ugyanis a Szent Koronának nincs közjogi szerepe. Emellett a magyar jogrendszer de facto a római és a szocialista jogrendszer keveréke.

A kereszténység és Isten tanítása szerint a helyes kapcsolat egy férfi és nő közt jön létre. A keresztény szellemű magyar jog ugyanezt ismeri el.

Alaptörvényünk L cikke alapján Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.

A feljelentés tárgyát képző esetben a szivárvány a homoszexuális, leszbikus, biszexuális, transzszexuális, queer s egyéb kóros szexuális irányzattal rendelkező személyek közösségének s a hermafroditák, mely testi betegség, közösségének jelképe.

A szakrális, keresztény Szent Koronát ezzel a jelképezni a Szent Korona súlyos meggyalázása.

Gyülekezési törvény 13. § 1) A gyülekezési hatóság a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható.

4) Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai eszközök, időtartama miatt – alkalmas a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére irányul

Ez esetben sérelmet szenved a magyar nemzet s a vallási közösségek. Ezt a fent említett, részletesen kifejtett okok támasztják alá.

Emellett felmerül Szent István emlékének meggyalázása. A felvonulást Szent István király ünnepének közelében szervezik meg. Ez az ünnep az egész magyarság ünnepe. Az ünnephez erős szakralitás kapcsolódik. A rendezvény ezt a szakralitást súlyosan megsértené.

Eskü alatt tett nyilatkozatok

Én, Vincze Erik eskü alatt a következő nyilatkozatokat teszem:

1. Kérem a tisztelt Rendőrkapitányságot a megfelelő eljárások lefolytatására, a felelős felelősségre vonására a magyar nemzet és a kereszténység védelme érdekében.

2. A leírtak a valóságnak megfelelnek

3. A leírtaknál több információ nincs a birtokomban. Ezek alapján személyes meghallgatásom illetve tőlem kért feljelentés-kiegészítés nem járna többletinformációval, tehát kérem ezek mellőzését.

4. Kérem adataim zárt kezelését.

New York, 17-06-2020

Tisztelettel,

V. Erik

(Szent Korona Rádió)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)