Polgárháború – Ez várható az amerikai tömeghisztéria kapcsán

Mivel az egész világ sorsát meghatározhatja mindaz, ami Amerikában történik, így érdemes kicsit eltöprengeni azon, hogy vajon mi is van e dráma mélyén, és mit hoz a jövő – Bogár László publicisztikája.

Mindez csak akkor válik érthetővé, ha megpróbáljuk azt belehelyezni abba az értelmezési keretbe, amelynek lényege Amerika kettős szerkezete. Vagyis, hogy egy nemzetállam és egy birodalom igen bonyolult kapcsolódási rendszere az, amit látványtechnikailag Amerikai Egyesült Államokként ismerünk.

E szemlélet alkalmazását megnehezíti az, hogy a birodalmi Amerika uralmi struktúrája mindent igyekszik megtenni azért, hogy mindez „láthatatlan” maradjon, hiszen gyakorlatilag korlátlan és főként ellenőrizhetetlen hatalmát éppen ez a „láthatatlanság” biztosítja. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy formálisan és hivatalosan csak egy állam létezik, az amerikai nemzet állama, de valójában van egy olyan állam az államban, amit angolul deep state, vagyis mély állam néven szokás emlegetni.

Mivel a gigantikus birodalmi médiagépezet teljesen e mély állam ellenőrzése alatt áll, így érthető módon minden, e kettős szerkezetet bemutatni törekvő elbeszélési mód összeesküvéselmélet-gyártásnak és/vagy gyűlöletbeszédnek minősül. Mindez önmagában még nem jelentene permanens polgárháborút, ám a birodalom hanyatlóban van, és mint minden hanyatló birodalom, már bele is került abba a „halálspirálként” működő örvénybe, amelynek lényege a következő mechanizmussal írható le.

A birodalmi hanyatlás legmélyebb oka elitjének lelki, erkölcsi, szellemi lezüllése, ami előbb vagy utóbb minden birodalmat utolér. A szellemi kiüresedés cinikus, gátlástalan, hedonizáló élősködővé teszi ezt az elitet, amely ezzel valójában önfelszámoló módon provokálja ki a birodalmi rend összeomlását. Világbirodalomként elszívja a világ erőforrásait, de ezért cserébe már nem ad semmit, sőt ő maga rombolja le a maradék rendet is. Erre a világ egyre durvább ellenállással és erőforrás-megvonással válaszol, amit a birodalom arrogánsan erőszakkal megtorol, amitől a világ még inkább szembefordul a birodalommal.

Ez a globális konfliktusok első szintje, ahol a világbirodalmi Amerika visel háborút a világ, azon belül főként Európa, Oroszország és Kína ellen. A globális konfliktusok második, láthatatlanul maradó szintjén a birodalom a saját nemzetállami talapzata ellen is egyre brutálisabb háborút folytat, a külső világ által a birodalomtól megtagadott erőforrásokat saját nemzetállama kifosztásával próbálja megszerezni. Ezt leginkább a nemzetállam Amerika brutális, most már minden elképzelést felülmúló eladósításával próbálja elérni, mivel költségvetése csak a hivatalosan létező nemzetállam Amerikának van, így a deep state és az egész birodalom rohamosan növekvő kiadásai is a nemzetállami költségvetésben jelennek meg.

S végül a háború harmadik szintjén a nemzetállami Amerika, az amerikai nemzeti társadalom vív egyre céltalanabb háborút önmaga ellen. Ennek az öngyilkos háborúnak kettős oka van. Az egyik, hogy az amerikai társadalom egy mesterségesen összerakott pszeudonemzet, minden szerves tradicionális önazonosság nélkül. Sőt, ami ennél is rosszabb, önazonosságát a birodalmi Amerika médiagépezete által számára felkínált hamis tárgyakban véli felismerni, arra büszke többnyire, ami mögött éppen a birodalom által való lelki, erkölcsi, szellemi kifosztását kellene felismernie.

Ám ezt teljesen lehetetlenné teszi az, hogy saját narratíva híján a birodalom hamis elbeszélési módját magáévá téve egyre veszélyesebb anyagi, fizikai, szellemi hanyatlásának okát hamis irányba tájékozódva keresi. S mivel a sok feldolgozatlan faji, etnikai, kulturális és az anyagi javak elosztásában meglévő egyenlőtlenség okozta frusztráció már eddig is folyamatosan robbanásközeli állapotban tartotta azt a zavaros, hamis identitásokra épülő elegyet, amit amerikai társadalomnak látunk, a járvány nyomán végbemenő teljes leállás most beindította a detonátorokat.

Persze magától is beindult volna, de azért a deep state láthatatlan keze ügyelt arra, hogy mindenképpen belobbanjon a polgárháborús égéstér. A mesterségesen előállított, „csinált” polgárháborúk kirobbantásában óriási történelmi tapasztalata van a birodalom urainak. Az Oroszország ellen „csinált” ukrajnai háború és a Kína ellen „csinált” hongkongi lázadás forgatókönyvei a puskaporos hordóként működő nemzetállam Amerika ellen is sikeresen alkalmazhatók.

E „csinált” polgárháború közvetlen oka Trump újraválasztásának megakadályozása. Ami azért veszélyes számukra, mert az elnöknek az idők folyamán ugyan zavarossá váló és szétmálló narratívája mégiscsak az egyetlen olyan szellemi mező, ahol elbeszélhető volna a valóság. Éppen ezért ez a háromdimenziós világháború a valóságértelmezésről szól elsősorban. Nem véletlen, hogy a globális beszédtérben talán legtöbbet használt kifejezés a fake news, vagyis hamis hír volt az elmúlt évek során.

Aki a valóságot leíró elbeszélési módokat uralja az a világ ura, mert  a világ ma már csak mint elbeszélhetőség tételeződik a lakói számára. A birodalmi Amerika uralmi struktúrái a világ és saját nemzetállamuk elleni folyatott háborújuk során evidens módon próbálják ellenfeleiket megosztani. Ahogy a világtérben Európa, Oroszország és Kína szembefordítása a stratégiai cél, így az amerikai nemzeti társadalom hamis törésvonalak mentén zajló megosztása is az. Ennek egyik főpróbája ez a mostani dráma.

(A Magyar Hírlap nyomán – Szent Korona Rádió)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)

Julius Evola az USA elnégeresedéséről