Soha nem látott számban vonultak a székesfehérváriak Trianon ellen

A HVIM, a Fejér Szövetség és a Válasz Egyesület közösen hirdette meg a 100. évfordulóra történő megemlékezést, melyet a budapesti Trianon Felvonuláshoz hasonlóan szintén beszédek nélkül, de mély és méltóságteljes módon lehetett megtartani.

A Fő utca vendéglátó egységeinek teraszain több százan gyűltek össze, akik a 16:30-kor kezdődő harangzúgásra mind fölálltak, néma sorfalat alkotva a történelmi belváros hosszú sétálóutcájának két oldalán. A harangozás súlyos pillanatai után együtt énekelte a tömeg a Himnuszt, aztán felharsant a kecskeduda érces hangja, ami az indulásra szólította fel az embereket. Király Dávid dudás és a főszervezők – Dr. Boór Ferenc, Juhász László és Kónyi-Kiss Botond mögött hosszú sorokban indultak el a fehérváriak a Fő utcán, hogy a 2018-ban társadalmi kezdeményezéssel és részvétellel helyreállított Ereklyés Országzászlóhoz vonuljanak a meghirdetett zászlószentelésre.

Láposi Gabriella népdalénekes gyönyörű, a szívek legmélyéig hatoló dallamait követően Brückner Ákos Előd ciszterci atya szentelte meg az új lobogót, amit régi magyar himnuszunk, a Boldogasszony anyánk éneklése mellett húztak fel, majd engedtek félárbocra, a jelenlévő félezer ember pedig a zászlót követve mind az égre emelte tekintetét, a Trianonban megcsonkított, de el nem pusztított hazánk feltámadásáért fohászkodva.
Hogy egy emlékmű mennyire élővé, elevenné, a közösség, a társadalom összekovácsolójává képes válni, azt a megemlékezés végén az emlékműre helyezett koszorúk, virágok és mécsesek tömege mutatja igazán. Ezért elengedhetetlen küldetésünk, hogy minél több ilyen, nemzeti identitásunkat építő jelképet emeljünk.
Az estét egy tüzes akció zárta, amiről videó is készült:
(64 – Szent Korona Rádió)