“Mutass utat nekünk a legsötétebb korban” – Istennel a Hazáért imacsoport e heti imája

Megjelentek az Istennel a Hazáért imacsoport május 25 – május 31. között mondott imádságai, melyeket minden nap 20 órakor imádkozunk. Az imacsoport linkje.

„Urunk! Hozzád könyörgünk, hallgass meg minket! Akiknek megadtad a tisztánlátás kegyelmét, mindennél világosabban látják akaratodat. A világban való tévelygés és földi javak hajszolása helyett minden erőnkkel Szent Fiad, Jézus Krisztus tanításait kell követnünk, hiszen tudjuk, hogy a bábeli tornyot akármilyen magasra is építi a hitehagyott, modern gyarlóság, az össze fog omlani. Egyedül Jézus Krisztus urunk királysága az, amely mindent átvészel, nem ingathatja meg semmilyen járvány, zűrzavar és rombolás. Mutass utat nekünk a legsötétebb korban, amikor a világ a saját bűneiben dagonyázva gyalázza nevedet, amikor felforgató eszméket terjesztenek és le akarnak rombolni minden rendet, normát és erényt. Könyörgünk hozzád, vésd a szívünkbe Szent Fiad intelmeit, hogy a legerősebb hittel szállhassunk szembe a gyengeségeinkkel és a sötétséggel, mely így szól: „Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.[…] Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” Vezesd hát lépteink, Urunk, ezen az úton, add kezünkbe az Igazság kardját, hogy leghűségesebb szolgáidként el tudjuk választani a jót rossztól, az igazat a hamistól, a tisztát a tisztátlantól. Ragyogd be lelkünket és emlékeztess minket arra, hogy senkinek sem adsz nehezebb keresztet annál, mint amit a hordozója el ne bírna a legtisztább akarata által. Ha keresztünk súlya alatt megrogyna a térdünk, kérünk, segíts emlékezni arra, hogy nincs gyönyörűbb teher a mi terhünknél és hogy csak azt teszed próbára, Urunk, akit szeretsz! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.”

(64 – Szent Korona Rádió)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)