A német katolikus püspökök továbbra is a homoszexualitás egyházi elfogadását követelik

 Georg Bätzing, a Német Püspöki Konferencia új elnöke húsvéti interjújában szorgalmazta: a katolikus egyház változtassa meg a “gyakorló homoszexuálisokról” való hivatalos tanításait, ugorjon át az árkokon.  

Mint arról korábban portálunk is írt, a német katolikus egyház szinódusi útja keretében megalkotott munkadokumentum a homoszexualitásról a következőképpen beszél: „Homoszexuális cselekedetek is megvalósítanak jelentőségteljes értékeket, amennyiben barátságot, megbízhatóságot, hűséget, támogatást fejeznek ki.”

Az ámokfutás tovább folytatódik, Georg Bätzing limburgi püspök ugyanis úgy fogalmazott, hogy el kellene fogadni azt, hogyha azonos nemű párok “igaz szerelemben és hűségben” élnek egymással. Arról is beszélt, hogy szerinte az egyház többé senkit sem képes elérni és befolyásolni.

A püspök több paptársa is hasonló állásponton van, úgy mint elődje, Marx bíboros, Franz-Josef Bode püspök, illetve Dieter Geerlings püspök.

Ezzel szemben a Katolikus Válasz ide kapcsolódó Facebook-bejegyzésében nagyon helyesen rávilágított: “Vagy a világegyház fogja átalakítani gyökeresen a németországi egyházat, vagy a németországi teszi majd ezt meg a világegyházzal. Isten győz, de mi ezt partvonalról nézzük, vagy ott leszünk a győztes seregében?” Felhívják a figyelmet arra, hogy nincs egyetlen egyházi vezetőnk sem, aki fellépne vagy szót emelne ez ellen, illetve a közfigyelem elé tárná az Egyház igaz tanítását.

A Szentírás szerint a témáról Pál apostol és Mózes eképpen vélekedett:

“Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik.” (Róm.1.27.)

“Férfival ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak. Utálatosság az.” (3Móz.18.22)

Kijelenthetjük tehát, hogy a fent említett német katolikus vezetők minden józanságot mellőző reformtörekvéseikkel az egyetemes egyház ellen fordultak, és szerintük a híveket elérni próbáló normális kommunikáció hatástalan. Egyelőre csak néhány, katolikus álruhát öltött magas beosztású személyről tudunk, de ki tudja, hány követőre tesznek még szert ezután?

(Hetek.hu és KV BLOG nyomán Szent Korona Rádió)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)