Ferenc pápa: ne mérgezzük saját közösségeinket!

Ferenc pápa a tegnap bemutatott szentmiséjén ösztönzött mindenkit az odafigyelés és meghallgatás képességéért való imádkozásra. Homíliájában kitért arra is, hogy a pénz és a hiúság is megosztottsághoz vezet és kérnünk kell a szentlelket, hogy támogasson az efféle kisértésektől való megszabadulásban minket.

A Magyar Kurír cikkét változatlanul közöljük, a végén szerkesztői hozzáfűzéssel:

Április 21-én, kedden a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén Ferenc pápa a járvány idején kialakult csendről elmélkedve arra hívott: imádkozzunk, hogy növekedni tudjunk a meghallgatásban; törekedjünk az első keresztény közösségek harmóniájára, engedelmeskedve a Szentléleknek, hogy elkerüljük a pénz, a hiúság és a mások kibeszélésének kísértését, amely megosztja a közösséget.

„Ebben az időszakban nagy a csend. Hallani lehet a csendet. Fohászkodjunk, hogy ez a csend (…) tanítson meghallgatni, növekedjünk általa az odafigyelés, a meghallgatás képességében. Imádkozzunk ezért!” – buzdított a Szentatya a húsvét második hetének keddjén bemutatott reggeli szentmise elején.

Homíliájában a pápa Az apostolok cselekedeteiből vett szakaszról elmélkedett (ApCsel 4,32–37), amely az őskeresztény egyház tagjainak példamutató életéről szól. „A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt… Nem akadt köztük szűkölködő.” A Szentlélek képes ilyen csodákat tenni – fűzte az olvasmányhoz a pápa.

Az első keresztény közösség példamutató volt, eszményi, ami arról tanúskodik, mire képes a Szentlélek, ha engedelmeskedünk neki. A Szentlélek erejéből kell újjászületnünk, hagynunk kell, hogy átalakítson minket. Ehhez engedelmességünk nyitja meg az utat. Jézus megígérte, hogy elküldi nekünk a Szentlelket, aki oly csodákra képes, amelyeket el sem tudunk képzelni. A Lélek harmóniát teremt – mondta Ferenc pápa; majd így folytatta: Aztán jönnek a gondok és a megosztottság.

„Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok” (Jk 2,1) – Jakab apostol levele második fejezetének elejére utalva a Szentatya kifejtette: ez azt jelenti, hogy abban az időben is előfordult személyválogatás, ezért az apostolok megfeddték a híveket. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében így panaszkodik: „Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás mutatkozik köztetek…” (vö. 1Kor 11,18). Az ideális állapothoz el kell jutni, de nem könnyű – mondta Ferenc pápa. Sok dolog okoz szakadást a közösségekben, legyen az plébániai vagy egyházmegyei közösség, férfi vagy női szerzetesközösség.

A pénz megosztottsághoz vezet. A szegényeket diszkriminálják. A pénz megosztja a közösséget, az Egyházat. Ha visszatekintünk az Egyház történetére, sokszor a pénz állt a doktrinális eltévelyedések mögött; nem mindig, de sokszor. Az anyagi, politikai hatalom, a pénz. A szegénység ezzel szemben a közösség anyja, falként óvja meg a közösséget. Sok családot oszt meg az örökségért folytatott vita. A pénz miatt nem állnak többé szóba egymással a családtagok, a személyes érdek éket ver közéjük. Jakab apostol figyelmeztet: „Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá: »Foglalj itt kényelmesen helyet.« A szegénynek meg azt mondjátok: »Állj oda oldalra!«” Pál is nehezményezi: „Amikor ugyanis egybegyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor ki-ki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza, s az egyik éhen marad, a másik pedig dőzsöl.” Azt mondják a szegényeknek: „Boldoguljatok, ahogy tudtok!” A pénz, a pénzéhség éket ver a közösségbe, megosztja az Egyházat – mondta a Szentatya.

A hiúság is megosztottságot szül – tette hozzá a pápa. Amikor jobbnak tartjuk magunkat másoknál, és tetszelgünk. Amikor farizeus módjára így imádkozunk: „Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember” (vö. Lk 18,11). Nemcsak az a hiúság, ha jobbnak érzem magam másnál, hanem az is, amikor szokásaimban, öltözködésemben is ki akarok tűnni. A szentségek ünneplésénél is megjelenhet a hiúság: ki van szebben felöltözve, mit csinál a másik… A tetszelgés megosztottsághoz vezet.

Közösségromboló erő a pletykálkodás is, a másik kibeszélésének kényszere, amit az ördög ültet el bennünk. Nem először mondom, de ez a valóság – emelte ki Ferenc pápa. „Jó ember az illető, de…” Rögtön ott a de, és máris lefokozzuk a másikat; továbbadom, amit hallottam róla, lehúzva őt.

A Szentlélek megóv minket az e világi kísértésektől. Kérjük az Urat, hogy engedelmeskedni tudjunk a Szentléleknek, hogy átalakítson minket és közösségeinket, és harmóniában élhessünk. A Szentlélek harmóniát teremt a közösségben, ha hajlunk szavára – zárta kedd reggeli homíliáját a pápa.

A Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott reggeli szentmisét ezúttal is szentségimádással és eucharisztikus áldással zárta a Szentatya. A híveket lelki áldozásra buzdította, majd elimádkozta a Regina Coeli kezdetű Mária-antifónát.

Mindannyiunknak érdemes a saját lelkébe tekintenie, és megvizsgálni, hogy nem esett e valamelyik vétségbe a fentiek közül. Lehet hogy pont én vagyok az aki a közösséget mérgezte, úgy hogy közben észre se vettem eme hibámat. Tehát használjuk ki ezen vészterhes helyzet miatt felszabadult időnket, és próbáljuk meg lelki javulásunkra fordítani.

(A Magyar Kurír nyomán VNL – Szent Korona Rádió)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)