Az “Istennel a Hazáért imacsoport” e heti fohásza nem csak kérés hanem hálaadás is

Az Istennel a Hazáért imacsoport április 20-26. között mondott imádságai, amit mindennap 20 órakor imádkozunk. Az imacsoport linkje.

Áldalak téged Mennyei Atyám, hogy a magyar állam megerősödése idején egy Szent Királyt adtál nekünk, aki biztos kézzel állította népünket a katolikus hit útjára és létrehozta az egységes Magyarországot, amely mindennapjában a keresztény tanítás szerint működött, ahol jó volt élni. Dicsőítelek és magasztallak Szentlélek Úristen, hogy évszázadok óta hazánk lelki segítségét nyújtod, az arra nyitott embereken keresztül. Hálát adok azért, hogy sok szentet neveltél hazánkban, mely révén Európa lelki megújulásához is hozzájárulhattunk. Imádlak és áldlak téged Jézusom, mert hozzánk alacsonyodva minden nap táplálsz minket Szent Testeddel, hogy újult lelkierővel tudjunk küzdeni a hazánkat súlyosan és folyamatosan veszélyeztető erkölcstelenségek, csábítások és kísértések ellen. Hálatelt szívvel emlékezünk meg arról, hogy első szent Királyunk a Szent Koronát és vele egész hazánkat, minket is a Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlott. Felbecsülhetetlen ajándék számunkra, hogy Szűzanyánk, Te ezt a felajánlást elfogadtad, sajátodnak tekintve népünket. Ezért nevezhetünk Magyarok Nagyasszonyának Téged, aki azóta is vigyázó szemeiddel kíséred hazánk sorsát. Bár néha úgy éreztük és alkalmasint ma is úgy tűnik, mintha ez a folyamatos gondoskodás nem kísérne minket, mégis a hívő szeme látja, hogy a Te anyai gondoskodásod révén a kegyelem csodálatos virágai nyílnak népünk soraiban évszázadról-évszázadra, egészen napjainkig. Most újból kérünk téged Szentháromságos egy Isten, Magyarok Nagyasszonya, magyar szentek és boldogok, valamint szent angyalok, hogy vezessetek ki a ránk nehezedő lelki fertő mélységeiből. Továbbra se hagyjátok, hogy elvesszen ez a nemzet, melynek igazi reményt most is csak az Istenbe vetett hit adhat! Kérjük, hogy a kegyelem hatékony működésével napi engesztelőkké válhassunk és azok is maradhassunk. Kérünk, hogy a böjttel kísért rendszeres engesztelésünk elfogadása által megtaláltassék annak a módja, hogy hazánk lelkileg meg tudjon újulni, és vissza tudjon térni az isteni igazság és tisztaság útjára, melyen szent elődeink jártak, követendő példát mutatva nekünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Fontos, hogy az imacsoport felekezetközi, úgyhogy azokat is várjuk, akik más imát mondanának. A lényeg, hogy 20 órakor együtt imádkozzunk!

(64 – Szent Korona Rádió)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)