Az “Istennel, a Hazáért imacsoport” ezen a héten Szent László közbenjárását kéri

A vármegyések által indított imacsoport 2020. április 6. és 12. között mondott imádsága. Az “Istennel, a Hazáért imacsoporthoz” továbbra is lehet csatlakoznia azoknak, akik vállalják, hogy minden este imádkoznak 20 órakor.

“Isten kedves híve, országunk nagy királya, magyaroknak büszkesége, Szent László! Te vitézséged által megvédelmezted édes hazánkat, bölcs törvényeid és igazságos ítéleteid által megtisztítottad kedves nemzetedet a bűnöktől, és istenes szent életed által oly kedves voltál Isten színe előtt, hogy imádságodra igen sok csodát mívelt. Isten előtt való nagy kedveltségedre kérünk, nyerj hazánknak gyógyulást testi és lelki betegségeinkben. Szerezd meg nekünk hatalmas közbenjárásod által a kegyelmet, hogy a nemzetünket fertőző hitbeli közönyt kiirtsuk, és Isten fegyverzetét magunkra öltve szálljunk szembe a hitünket próbára tevő nehézségekkel. Amen!

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen!”

Fontos, hogy az imacsoport felekezetközi, úgyhogy azokat is várjuk, akik más imát mondanának. A lényeg, hogy 20 órakor együtt imádkozzunk!

(64 – Szent Korona Rádió)