Vármegye: Minket is próbáltak gyilkosságokra rávenni – és tiltakozunk a szolgálatok beavatkozási kísérlete ellen

A Magyar Nemzetben közölték Kiss Árpád, a cigány gyilkosságok miatt elítélt levelét, amiben állított néhány meghökkentő dolgot, mint például azt, hogy a Magyar Gárda korábbi “honvédtisztjei” együttműködve a hatóságokkal, és a HVIM-be “beépült fedett ügynökök” szerveztek etnikai konfliktust Galgagyörkön. A mozgalom reagálása alább.

A médiában megjelent, a “romagyilkosságok” ügyében elítélt Kiss Árpád nyilatkozatára reagálva, miszerint lehetséges, hogy bizonyos titkosszolgálatok szervezték volna a cigányokkal szembeni gyilkosságokat, részben meg tudjuk erősíteni. Ellenben azt a sugalmazást visszautasítjuk, miszerint mozgalmunk a titkosszolgálatok játékszere lenne. A HVIM tevékenységét autonóm módon, pusztán a valódi, hagyományhű jobboldaliság alapján végzi és küzdelmeink minden színterét vállaljuk, tevékenységünk nyitott könyv, így nincs mit titkolnunk. Határozottan visszautasítjuk azt is, hogy bármilyen “etnikai konfliktus” kirobbantásában, megszervezésében részt vettek volna bármilyen szintű tagjaink  (állítólagosan közénk “beépült fedett ügynökök” vármegyésként), akár 2008-ban Galgagyörkön, akár azelőtt, vagy utána.

Felszólítjuk Kiss Árpádot, hogy tisztázza állításait, különben ezeket csak üres vádaskodásnak vesszük és a mozgalmunkat (illetve más hazafias szervezeteket) való lejáratási szándékként feltételezzük, aminek indítéka pedig szintén felvet bizonyos kérdéseket a témában: maga a nyilatkozata is tekinthető bizonyos beavatkozásnak a politikába, a mi tevékenységünkbe és a társadalmi megítélésünkbe.

Azt meg tudjuk erősíteni, hogy mi is tapasztaltunk vélhetően ügynöki aktivitást a cigánygyilkosságokkal összefüggésben, és alá tudjuk támasztani, hogy próbálhattak egyes szervezeteket, személyeket provokálni, illetve hasonló bűncselekményekre rábírni. Volt olyan jelentkezőnk ebben az időszakban, aki igen gyorsan arra szeretett volna rávenni minket, hogy szerezzünk fegyvereket általa, amikkel cigányokat tudnánk lelőni. Miután ezen “ötletét” semmilyen szempontból sem támogattuk, próbált minket bátorítani éles lőfegyverek illegális módon történő beszerzésére, mondván, hogy ő le tudja ezeket “papírozni” önvédelmi célú fegyvertartásra. Természetesen ezen személy nem lett tagja a mozgalmunknak, el sem kezdhette a 2 éves próbaidős tagságát és azóta el is tűnt a környezetünkből. Voltak olyan kísérletek is ugyanebben az időszakban, vélhetően szintén hatósági személyek részéről, amikkel törvénytelen, könnyű pénzszerzési lehetőségek kecsegtetésével szerették volna befeketíteni mozgalmunk hírnevét.

Nem egy esetben próbálták a hatóságok zsarolással és megfélemlítéssel rávenni egyes tagjainkat, hogy működjenek együtt a magyarországi titkosszolgálattal, hogy a szervezetünkről információt szolgáltassanak. Ez gyakorlatilag minden kormányzatra igaz, ugyanis tapasztaltunk ellenséges, magyarországi titkosszolgálati tevékenységeket a Medgyessy-, Gyurcsány-, Orbán-kormányok alatt is. Nem egyszer a nyilvánossághoz is fordultunk. A HVIM 2003-ban először tüntetett a titkosszolgálati beavatkozások ellen, mely megmozdulás Magyarországon is teljesen egyedülálló volt. Azóta is rendszeresen számoltunk be titkosszolgálati tevékenységekről a szervezetünk körül. 2011-ben és 2013-ban is történtek beszervezési kísérletek, aminek mementója ez az összeállítás is:
https://alfahir.hu/2013/04/17-65?page=5%2C5%2C2

Mozgalmunk szétverésére tett kísérleteik pedig mindeddig kudarcot vallottak és fognak is vallani, mert az az eszmeiség, amit mi képviselünk, és ami alapján szerveződünk, erősebb bármilyen ügynöki tevékenységnél.

Leszögezzük, hogy minden esetben, amikor egyértelműen fény derül bármilyen titkosszolgálat ellenünk zajló műveleteire, zsarolásokra és beszervezési kísérletekre, akkor azt nyilvánosságra hozzuk! A HVIM tagságát fel is készítjük hasonló helyzetek kezelésére. A HVIM hierarchikus és érdemelvű szervezeti felépítésű, így információkat szerezni a lényegi kérdésekről csak telekommunikációs eszközök lehallgatásával  lenne lehetséges, ha mondjuk telefonon, vagy interneten beszélnénk meg a legfontosabb stratégiai kérdéseket. Természetesen mozgalmunk semmilyen törvénytelen, államellenes cselekményekre nem készül, ezért felhívjuk a mindenkori, magyar titkosszolgálatok figyelmét, hogy ne működjenek együtt a trianoni utódállamok szerveivel a megfigyelésünkben, hanem segítsék a nemzetmentő munkákat, ha éppen román, szlovák, vagy egyéb szervek tesznek kísérletet a vármegyések vegzálására, ottani tagszervezeteink megfélemlítésére és felszámolására!

Felhívjuk a magyarországi titkosszolgálatok figyelmét, hogy a közel 20 éves tevékenységünkkel bebizonyítottuk, hogy nem mi jelentünk nemzetbiztonsági kockázatot, hanem az egyértelműen a külföldi zsoldban álló szervezetek és pártok, vagy azok az NGO-k, amik zavartalanul szervezhetik az iskolai érzékenyítéseket, a „legálisan” betelepült migránsok „képzését”.De vizsgálatra szorulnának a bűnszervezetben működő, több száz millió forintot eltüntető egyes politikusok is…

2020.03.10.

HVIM vezetőség

(64 – Szent Korona Rádió)