„A Végzet visszatér a történelembe”. Az ujgur etnocídium II.

Az ujgurok a rendszerváltást követő másfél évtizedben főként a magyarság lehetséges rokon népeként kerültek be nemzetünk köztudatába, amit lehet vitatni, de ez a vélt, vagy valós magyar rokonság az ujguroknál eleven hagyománynak számít. Ujgurokkal magyarként legegyszerűbben a Kurultáj rendezvénysorozata keretében találkozhatnak és barátkozhatnak a gyakorló muszlimellenes megtévedt jobboldaliak. Otthonában kisebbségi létéből kifolyólag korábban is számos atrocitás érte ezt a hagyományaira büszke muszlim népet, de az utóbbi években a világsajtót elárasztó hírek rendkívül elkeserítő képet festenek elénk. A szemünk előtt, néhány szinte kötelezően elvárt, éppen ezért felszínes, és erély nélküli tiltakozás mellett egy közel 10 milliós népet eliminálnak a vörös vírus hangyaszorgalmú fertőzöttjei. A terrorizmus elleni küzdelem homályos fátyla alatt etnocídium zajlik Kínában. Írásunk második részének témáját a szeptember 11-ei merénylettől a kínai terror totális eluralkodásáig (2001-2014) tartó események képezik.

„Míg a genocídium megnevezés a »faj« fogalmához kapcsolódik, és egy faji kisebbség kiirtásának szándékára utal, az etnocídium nem az emberek fizikai megsemmisítését jelöli (máskülönben szintén népirtásról beszélnénk), hanem a kultúrájuk elpusztítását. Az etnocídium tehát a pusztítást végzőktől eltérő emberek élet- és gondolkodásmódjának szisztematikus lerombolása. Összefoglalva: a genocídium a népek testét gyilkolja le, míg az etnocídium a lelküket.” (Pierre Clastres: Az erőszak archeológiája)

Ujgurisztáni táj

Írásunk >első részében< elérkeztünk a huszonegyedik század küszöbéhez. Ezen a ponton jött el az ideje, hogy megszakítsuk a kronologikus elbeszélésünk fonalát, és kitérjünk arra, hol fekszik, és miért olyan fontos Kínának Ujgurisztán, kínai nevén Hszincsiang? A  Kínai Népköztársaság legnyugatibb, és egyben legnagyobb tartománya a maga 1,66 millió négyzetkilométernyi területével az ország hatodát teszi ki. Nagyjából akkora, mint Irán, a gúnyhatárok közé szorított Magyarország területénél pedig közel tizennyolcszor nagyobb. A tartomány két medencére oszlik, melyeket a Tien-san ötezer méteres csúcsai választanak el egymástól. A zömmel sivatagos tartomány földje Peking szerint a Tien-san gleccsereinek vize felhasználásával termékennyé tehető, így mezőgazdasági szempontból is értékessé válhat a jövőben. A főváros Ürümcsi, mely a három és fél milliós lakosságával egyben a legnépesebb város is.

Ürümcsi, a főváros

 A 25 millió fő körül mozgó lakosságának, ami Kína másfél milliárdos népességének elenyésző töredéke csupán, 1955-ben 73%-a volt türk nyelven beszélő és muszlim vallású ujgur, de a szisztematikus betelepítéseknek köszönhetően ez az arány ma már csak 46% körül mozog. A han kínaiak aránya a tartomány népességét tekintve 1949-ben csak 6% volt, ma viszont 41%-ot tesz ki, de él itt 5%-nyi hui is, akik egy kínai nemzetiségű muszlim vallású népesség. A létszámadatok ellentmondásosak, az ujgur emigránsok 20 millió ujgurról beszélnek, a tényleges adatok kiderítésére a jelen helyzetben azonban vajmi kevés esélyünk van. Az ujgurok mellett a terület többi „őshonos népe” is nagyrészt muszlim vallású (kazahok, tadzsikok, kirgizek), de a képet színesítendő, a 13 nemzetiség részeként élnek itt mongolok is.

Ujgurok egy mecset előtt

A Kelet-Turkesztán iránti kínai igény fontos geopolitikai és gazdasági érvekkel magyarázható. A han kínaiak által lakott központi területeket majd minden irányból áthatolhatatlan természeti akadályok veszik körbe: délen az indokínai dzsungel, délnyugaton a Himalája, északnyugaton a Takla-Makán és a Góbi-sivatag. Kína hagyományos célja ezek ellenőrzés alá vonása, és egyfajta pufferzóna létrehozása a központi területeket védendő. Ujgurisztánban ezen kívül jelentős földgáz- és olajmezők, szénlelőhelyek találhatóak. Az ujgurok földje alatt rejtezik a kínai szénhidrogén készletek nagyjából 20%-a, melyek a becslések alapján 30 évre elegendőek. A terület az előbb említetteken kívül is különösen gazdag ásványi kincsekben, az itt található 122 féle ásvány közül a legjelentősebbek közé tartozik még az ólom, a cink és az arany is.

Az olajkitermelés felfutása szintén a feszültségek növekedését segítette elő, mivel fokozta a han kínaiak beáramlását, akik főként a városokban telepedtek le. A vezető, jól fizető állások, a tartomány politikai és gazdasági vezető posztjainak kínaiak kezére juttatása révén a vagyoni egyenlőtlenség is fokozódott, ami együtt járt az ujgur nép pária sorba taszításával. Ujgurisztán beolvasztásának fő eleme a han kínai lakosság ide vonzása különféle kedvezmények biztosításával. Az egyik nagy kedvezmény volt a máshol szigorúan betartatott egykézés helyett a két gyerek vállalásának lehetősége. A hagyományos közösségek felbomlását elősegítendő, Peking máig alkalmazza a szürkeállomány elvonásának eszközét is. Ennek keretében a kiemelkedő tehetségű ujgurokat a keleti partvidék elit egyetemeire iskolázzák be, ahol markáns, ideológikus agymosást kapnak. Ezek az emberek később már nem térnek vissza szülőföldjükre, jó kínaiakká, jó kommunistákká válnak.

Az “Egy Övezet Egy Út” fontos állomása Ürümcsi (Urumqi)

A nyolc országgal határos Ujgurisztán Kína kapuja Közép-Ázsia felé. Ennek is köszönhetőek a komoly infrastrukturális beruházások, útépítések. Az utóbbi években indult „Egy Övezet Egy Út” – Új Selyemút projekt, mely a világtörténelmi jelentőségű Selyemút nyomvonalát követi, szintén érinti a régiót. Az ujgur probléma nemcsak veszélyezteti Kína hozzájutását a közép-ázsiai szénhidrogénkészletekhez, de külpolitikai problémákat is okoz az országnak, így az a 21. század elején Kína egyik legfontosabb bel- és biztonságpolitikai problémájává vált.

2001 szeptemberében a számtalan ujgur mozgalom közül csak kettő volt bizonyítottan a tálibok és az al-Kaida szövetségese, Kína viszont azonnal kihasználta a lehetőséget, és az összes ujgur mozgalmat terrorista szervezetnek minősítette. Pontosan egy hónappal az amerikai események után Peking bejelentette, hogy a „hszincsiangi szeparatisták” elleni harc része a terrorizmus elleni háborúnak. Az oroszok ezt kapásból el is fogadták, mivel a csecsenföldi események és a kaukázusi, problémás muszlim kisebbségek elleni fellépésben számukra is jól jött a terror ellenes harc ürügye. Washington viszont figyelmeztette Kínát, hogy ne használja fel a terror elleni háborút a kisebbségek elnyomására. Az USA jelenleg is csak egy ujgur szervezetet, a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalmat (ETIM) tartja terrorista szervezetnek, míg Kína mind a huszonkettőt. Peking az eseményeket követően jelentős terrorizmus-ellenes intézkedéseket vezetett be, fegyveres utaskísérőket alkalmaztak a belföldi járatokon, és támogatták egy antiterrorista központ létrehozását Taskentben, Üzbegisztán fővárosában, melynek elsődleges célja az ujgur mozgalmak belső-ázsiai támogatásának felszámolása lett.

A korábban meghatározó Ujgurisztán Felszabadítási Frontja 2001 után gyors hanyatlásnak indult, tevékenysége 2003-ra gyakorlatilag meg is szűnt, így a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalom, más néven a Turkesztáni Iszlám Párt vált a legerősebb ujgur szervezetté. A legtöbb támadásért felelős mozgalom a ’90-es évek elején alakult, de tényleges tevékenységét csak 1997-ben kezdte meg, viszont 2001 előtt még az ujgurok között is csak kevesen hallottak róla. Akciórádiuszuk nem csak Ujgurisztán területére korlátozódik, hajtottak végre támadást Pekingben is, és 2002 júniusában Biskekben, a kirgiz fővárosban lőttek le egy magasrangú kínai diplomatát.

Ürümcsi, 2009.

A kisebb fegyveres akciókon kívül időnként nagyobb megmozdulásokra is sor került. 2003 februárjában utcai harcok törtek ki Yiningben, Ujgurisztán harmadik legnagyobb városában, miután a kínai hatóságok kivégeztek 30 ujgur aktivistát. A harcokban 70 ujgur meghalt, 140-en megsebesültek. 2004 augusztusában a kínai hadsereg kezdett erődemonstrációba, és megtartották a „Kelet-Turkesztán Ellenőrzése” elnevezésű hadgyakorlatot, melynek keretében a szakadárok elleni fellépést gyakorolták. 2007 januárjában újabb összecsapás tört ki, mely 19 halálos áldozatot követelt. Ekkor a kínai karhatlom erői ütöttek rajta az ETIM kiképzőtáborán. A fogságba esettek közül többeket kivégeztek. A 2008-as pekingi olimpia kapcsán a kínai kormányzat kijelentette, hogy a rendezvény biztonságára az ujgurok és elsősorban az ETIM jelenti a legnagyobb biztonsági kockázatot, akik meg is fenyegették az olimpiai játékokat, de akcióra nem került sor. Az olimpia előtt egyébként 82 ujgurt vettek őrizetbe terrorizmus vádjával.

A helyzet 2009-ben eszkalálódott, amikor egy békés tüntetés feloszlatása közben a hatóságok a tömegbe lőttek. Ezután az események egy több mint 190, zömmel han kínai életét követelő lázongásba torkolltak, egyes források szerint viszont akár 600-an is életüket veszthették, és 800 körülire tehető a sebesültek száma. Az Ujgurisztán két legnagyobb városában, Ürümcsiben és Kasgarban zajló felkelés több száz résztvevőjét tartóztatták le. A hatóságok ellen a felkelők késekkel és botokkal szerelkeztek fel, és rátámadtak han kínai civilekre is. Az emberáldozatok mellett 260 autóban és 200 üzletben esett kár. A tüntetés, melyen az emigráció képviselői szerint tízezren vettek részt, azzal a céllal kezdődött, hogy vizsgáljanak ki egy kuangtungi gyárban kínaiak és ujgurok között lezajlott összecsapást, melyben két ujgur munkás is életét vesztette.

Az ujgur csoportok által végrehajtott támadások 2014-ben kulmináltak. Márciusban a Kína déli részén található Kunming vasútállomásán késes támadók 31 emberrel végeztek és további 143 embert megsebesítettek, de 4 támadó is életét vesztette. Május végén Ürümcsiben 39 civil és 4 támadó meghalt, valamint több mint 90 ember megsebesült, amikor ujgur támadók két autóval egy piacra hajtottak, és robbanószereket dobáltak az emberek közé. Az igazi vízválasztó azonban a kunmingi merénylet volt. Ekkor követtek el először ujgurok nagyobb merényletet Ujgurisztán határain kívül.

A nyugati szakértők legalább is erős fenntartásokkal kezelik a kínai narratívát, miszerint az ujgurok harca iszlamista jellegű terrorizmus lenne, de az ezzel kacérkodó csoportokat is csak a nemzetközi érdektelenség taszította az iszlamizmus táborának közelébe. A valósághoz feltehetőleg sokkal közelebb áll az az álláspont, miszerint az ujgur akciók többsége a kínai asszimilációs nyomás következtében elszórtan fellángoló elkeseredett ellenreakciónak tekintendő. Peking a 2014-es merénylethullám hatására meghirdette a „terrorellenes népi háború”-t, melynek keretben Orwell disztópiáit elhomályosító, soha nem látott, totális hi-tech diktatúrát vezettek be Kelet-Turkesztán területén. Következő írásunk ennek részleteit igyekszik megvilágítani.

* A címben szereplő idézettöredék forrása: Albert Caraco: A káosz breviáriuma. Budapest 2012. Qadmon

/Folytatjuk/

Az írás első része: A Középső Birdalom perifériáján; egy ellen-birodalom célkeresztjében. Az ujgur etnocídium I.

Az írás harmadik része: “A terrorellenes népi háború”, avagy a terror totális eluralkodása. Az ujgur etnocídium III.

(λ – Szent Korona Rádió)