Polkorrekték: Ateista papokat a seregbe!

San Francisco Presidio

Az Egyesült Államok szenátusa elé került egy újabb, tipikusan nyugati probléma. Szekuláris körök azt akarják elérni, hogy a védelmi jogrendszerbe kerüljön bele, vallástalan káplánok, tábori lelkészek is álljanak a katonák rendelkezésére.

Az Amerika Világi Koalíció rájött, hogy mi az USA haderejének legnagyobb hátramozdítója. Amellett kampányolnak, hogy vallásos és istentelen katona egyaránt részesüljenek ebben a fajta lelki segélyben. Jelenleg a haderő azon tagjai, akik mentálhigiénés ellátásért pszichológushoz fordulnak, azzal a tudattal kell, hogy tegyék: a pszichológus nem kötelezhető titoktartásra, így amit ott elmondanak, az könnyen bekerülhet a személyes aktájukba. A tábori lelkészekkel folytatott beszélgetések ezzel ellentétben teljességgel bizalmasak, sérelmezte Lauren Anderson Youngblood, az Amerika Világi Koalíció szóvivőnője a Newsweek-nek.

Mint mondja, az USA haderejének 4%-a humanista, (a napokban lezajlott történelem érettségi okán gondoljunk egy pillanatra a Hunyadi Mátyás és Janus Pannonius között kialakult világnézeti különbségre) és körülbelül 12%-a vallástalan. Szerinte ezeket mindennek ellenére lelkészhez küldik, ráadásul a lelkészek 60%-a evangélikus, miközben a katonáknak csak 1%-a az. (Ezúton is várjuk a PC különdíjat a tábori rabbikért a Magyar Honvédség nevében!)

Folytatódik tovább az, amit egy generációval ezelőtt abszurd angol humornak véltünk volna, hiszen sem humanista, sem ateista papok nem szolgálnak, holott erre égető szükség van szerinte, hiszen vannak ilyen katonák, és ők ugyanúgy „életüket kockáztatják, hogy megvédjék amerikai jogainkat. Ilyen például a vallásszabadság, melyben őket mégis diszkriminálják, holott ők is különféle szellemi sérüléseket szenvedtek.”

Vanek úr