Isten és a történelem, Jézus Szentséges Szíve (videóval)

Immár második alkalommal tartott Székesfehérváron, a királyok városában konzervatív katolikus előadást Raymond de Souza úr, máltai lovag, katolikus hitvédő, író és előadó. A Human Life International (HLI) életvédő szervezet nemzetközi képviselője, az amerikai Szent Szív Intézet elnöke, az EWTN televízió műsorvezetője, a The Wanderer hetilap rendszeres publicistája.

Több mint 2500 előadással a háta mögött érkezett újfent Székesfehérvárra, hogy tiszteletét tegye Szent István apostoli király temetkezési helyén, aki után egyik fiúgyermekét is keresztelte. Souza úr a katolikus monarchiák, mint legmegfelelőbb államformák emlékének őrzője, IV. Boldog Károly királyunk kultuszának terjesztője. Előadása fő tematikája, nevezetesen az isteni beavatkozás a történelembe is kitért arra a megállapításra, miszerint Jézus Szentséges Szíve a francia király személyén, azaz a királyság intézményén, és nem közvetlenül a pápán keresztül kínálta fel a keresztény civilizáció restaurációját, amivel sajnos XIV. Lajos, a napkirály nem élt. 100 évvel később XVI. Lajos a guillotine árnyékában már hiába fogadta meg, hogy teljesíti a Szent Szív összes engesztelő kívánalmát, már túl késő volt. Akiben felkeltettük a kíváncsiságot, hogy mik ezek a kitételek, illetve érdekli Európa szakrális múltja és eszkatológiai értelemben vett jövője, az megtekintheti a bő két órás előadás ezen tematikával (valamint a hasonló célzatú isteni beavatkozással, a fátimai jelenésekkel) foglalkozó nagyjából egy órás második részét:

Az előadás első felében főleg Európa dekrisztianizációja volt a téma, amivel kapcsolatban ajánljuk a tavalyi előadás felvételeit megtekinteni: katt.

De visszatérve Jézus Szívének kultuszához, felmerülhet bennünk a kétely, hogy ha a modernizálódó Nyugat az ókori zsidósághoz hasonlóan elutasította az isteni kegyelmet és beavatkozást, akkor mi reményünk lehet. Nos, fontos hittétel, hogy a kétely és a félelem, a remény isteni erényének ellentéte súlyos bűn, sérti az isteni jóságot és hűséget. Bízni kell benne, hogy Isten soha nem vár lehetetlent, hanem mindig pont annyit, amire képes az ember. Viszont erre kötelezve vagyunk, a tálentumokkal és a ránk bízott feladatokkal el kell számolni az utolsó ítélet pillanatában, nem válhatunk – a Jelenések könyve szavával élve – langyosokká.

A jézusi és általában a keresztény tanítási módszer szerint Souza úr is alkalmaz példabeszédeket, hasonlatokat, ráadásul saját élettapasztalataiból szemezve. Megfontolandó az előadásban szintén hallható, egy koncert szünetében egy ujjal zongorázó kisgyermek és a mennyei szimfónia hasonlata, főleg önmagunkra alkalmazva.

Hit, tanulás, imaélet és akció szerves egységben vannak, jobban mondva, kell lenniük! Tehát befejezve a gondolatot, a Szent Szívtől tizenkét ígéretet kaptak a hitben, reményben, szeretetben megingathatatlan szívű törekvők, mivel az egyéni üdvözülés lehetősége mindig fennáll, civilizációs elbukás és bármilyen külső körülmény ellenére és ellenében. Az ígéreteket is ismertette előadásában Souza úr, és a maroknyi hallgatóság velőig hatoló felrázást kapott: „te mihez kezdesz a rendelkezésedre álló idővel és tehetséggel?” Kedves bajtársaim: „Memento mori!”

Trón és Oltár
Szent Korona Rádió