Közlemény a HVIM vezetőségének összetételéről

A Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági Mozgalom vezetősége a szervezet Facebook oldalán adta közre legfrissebb közleményüket.

Mozgalmunk országos vezetőségének összetétele nemrégiben megváltozott. A változások oka és célja, hogy szervezetünk élén kizárólag olyan személyek álljanak, akik a klasszikus értelemben vett mozgalmi működést tartják elsődlegesnek.

A vezetőség összetétele jelenleg: Zagyva Gy. Gyula társvezető (stratégiai döntéshozás), Barcsa-Turner Gábor társvezető (szervezeti ügyek), Incze Béla és Kónyi-Kiss Botond alelnökök, Pataki Zoltán (Erdély) vezetőségi tag és Búss Attila (Felvidék) vezetőségi tag.

Célunk egyrészről a belső megerősödés a közösségépítés által, másrészről a megmaradt, még tettre kész és valóban értéket képviselő hazafias közösség összefogása és a fiatalság számára történő mindenkori iránymutatás. A Mozgalom célja továbbá a párt- és aktuálpolitikán kívüli mozgalmi aktivitás erősödésének elősegítése.

Történelem- és időfeletti, valódi jobboldali szemléletünkből fakadóan Mozgalmunkat nem egy-két évtizedre, hanem emberöltőkön átívelően alapítottuk meg, és ennek megfelelően a vármegyés szellemiség mindenkoron történő felmutatása egy fontos és állandó célunk.

– HVIM vezetőség –
2016.12.27.

1480948189538 (clicks: 38)

Fotó: Balról jobbra: Kónyi-Kiss Botond, Búss Attila, Barcsa-Turner Gábor, Pataki Zoltán, Incze Béla. A képen Zagyva Gy. Gyula nem szerepel.
Háttérként egy GAZ 51 Molotov tehergépkocsi, mely 1956-ban aktívan kivette részét a szabadságharcból.