A vármegyés vezető feljelentette az emlékmű-rongálókat

Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társvezetője feljelentést tett a második világháborús katonai emlékmű megrongálása ügyében. Mint ismeretes, a Párbeszéd Magyarországért Párt és annak ifjúsági szervezete kiment az anyácsapusztai erdőben található emlékműhöz és egyszerűen beledöntötték a földbe, mert szerintük “neonáci emlékmű”, miközben katonai jelvények találhatóak rajta.

Feljelentés

Tisztelt Rendőrség!

Alulírott Barcsa-Turner Gábor (szül.hely, idő:…..; anyja neve: ….; lakcím: …..) feljelentéssel élek ismeretlen tettesek ellen rongálás és/vagy garázdaság bűncselekménye miatt.

Ismeretlen tettesek a közelmúltban kidöntöttek egy, Tök község melletti erdőben állított emlékművet. Az emlékmű Budapest 1945-ös szovjet ostroma során a várból kitörő katonáknak állított emléket, s az ottani környéken elesett, azonosítatlan sírokban nyugvó hősi halottaknak –  információim szerint felmenőiket soha meg nem találó német és magyar magánszemélyek állították a kérdéses emlékművet. Az emlékmű jogszerűen lett állítva, mivel az ilyen emlékművek állítását a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklete az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közé sorolta, mint „11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t”,így annak kidöntése jogsértő.

A tettesek valószínűsíthetően a ZöldFront Ifjúsági Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért Párt aktivistái voltak, tettüket ugyanis videón rögzítették és 2016. február 10-én 15.58-kor közzétették a közösségi oldalukon, illetve sajtótájékoztató keretében is bemutatták a videót és elismerték a tettüket. Álláspontjuk szerint azért döntötték ki az emlékművet, mert az tiltott “önkényuralmi jelképet” tartalmaz, és így “neonáci emlékmű”. Az emlékműn szereplő jelvények némelyike valóban “önkényuralmi jelképekre” hasonlít, azonban ezek katonai alakulatoknak a hivatalos jelölései voltak, így katonai emlékműnek számít a kérdéses emlékmű. (Ilyenformán maradhat vöröscsillag és sarlókalapács is a szovjet megszállók emlékművein számos településen is.)

Álláspontom szerint az emlékmű kidöntése amellett, hogy kegyeletsértő, bűncselekményt is megvalósít. E tett ugyanis „olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás”, amely nem csak bennem és számos ismerősömben, de véleményem szerint sok olyan magyar állampolgárban is megbotránkozást és felháborodást kelt, akik tisztelik és becsülik azokat a hősi halottakat, akik Budapestet és lakosságát védve haltak hősi halált. A fentiek alapján úgy vélem, az elkövetők e tettükkel a garázdaság és/vagy a rongálás bűncselekményét valósították meg, mivel tettük bennem és másokban is megbotránkozást és felháborodást keltett, illetve a csatolt bizonyítékok alapján megállapítható a rongálás tényállása, melyet „idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával” valósítottak meg, így kimerítve a Büntetőtörvénykönyv által büntetni rendelt garázdaság és/vagy rongálás bűncselekményének tényállását.

Feljelentésemhez bizonyítékként csatoltam a videót és a közzétett híranyagot, melyekből a bűncselekmény elkövetése megállapítható.

Kérem az elkövetők felkutatását és felelősségre vonását!

Kelt., Kistarcsa, 2016.február 11.

Barcsa-Turner Gábor

A Párbeszéd Magyarországért Párt sajtótájékoztatója: https://www.youtube.com/watch?v=FMoG9Ew9QY0
PM_barabas (clicks: 46)
A PM párt Zöld Front Ifjúsági Mozgalom közleménye:
“Nincs helye egy neonáci emlékműnek a 21. század Európájában, a 21. század Magyarországán!

Megunva a hatóságok cinkos semmittevését, a ZöldFront Ifjúsági Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért aktivistái megtették azt, amit már évekkel ezelőtt meg kellett volna tenni – felszámolták a Pest megyei Tök község melletti erdőben álló, tiltott önkényuralmi jelképeket tartalmazó, nyilas zarándokhelyet.

Az akciónkkal egy időben a PM feljelentést tesz. Nyomatékosan követeljük, hogy az évekig tétlen hatóságok legalább most valljanak szint, és akadályozzák meg, hogy a botránykő bármilyen formában újra felállításra kerüljön.
Oszd meg, ha egyetértesz!”

Facebookon fellelhető videó: https://www.facebook.com/ZoldFront.Ifjusagi.Mozgalom/videos/549023768600014/

(Szent Korona Rádió)