A jedik vagy a sithek a jók?

Filmelemzés létszemléleti és világnézeti alapokon a Csillagok Háborúja filmsorozat egyik részének nyomán. Az is olvassa el, aki még nem látta a legújabb részt, mert nincs benne semmi elszólás a film cselekményével kapcsolatban.


Elővéve a “Sithek bosszúja” című részt és a hagyományos szemlélet értékrend általi szempontok alapján elemezve a következőket vontam le:
Ez az epizód kiemelkedik nemcsak az előzménytrilógia, hanem az egész Csillagok Háborúja sorozatból, mert nemcsak a filmsorozat szempontjából ad válaszokat, hanem jobban segít megérteni a jedik és sithek közötti különbséget, ezáltal pedig az egész filmről komplexebb képet kaphatunk. Pusztán ezen részt megnézve nem jelenthetjük ki kategorikusan, hogy a Jedi rend rossz, vagy jó, a sithek rosszak vagyok jók (most csak a két rendet vizsgálva, a film egészéről a legvégén mondok véleményt). Ahogy a mai ember létszemlélete és világnézete nagyon vegyes, mondhatni katyvaszos, ugyanez igaz erre a filmre is látszólag. De csak látszólag, mert igazából nagyon jól van megkomponálva.

A Jedi rend életfilozófiája, a szellemi tanításai igenis pozitívak: a vágyak felszámolása, a harag és düh (és úgy általában az érzelmek) megfékezése, a türelemre és alázatra való tanítás mind adekvát és ez a benső küzdelem is hellyel-közzel jól van bemutatva. A lemondás, az elengedés igenlése, az én felszámolása, amik nemessé teszik a rendet, és egy kvázi buddhista életfilozófiát jelenítenek meg, mégha eléggé butítottan és szájbarágósan, már-már bazári szinten.

A sithek viszont a haragra, gyűlöletre való tanítása, a féktelen érzelmek kiélése, a tombolás és rombolás, ami által negatívként jelennek meg. Ezáltal tiszta sor lenne és a film üzenete pozitív lenne. Hiszen, akik jónak vannak beállítva, azok jók, akik rossznak rosszak.

Azonban itt jön a csavar: a jók (jedik) rosszat képviselnek és mozdítanak elő. Folyamatosan köztársaságoznak és a demokráciában hisznek. Maga a Jedi Rend felépítése is ilyesmi: bár megjelenik a hierarchia, mégis egyenlőségesdi hatja át őket.

A sithek társadalmi-politikai felfogása inkább pozitív, mint negatív. Ami negatív, az főleg az eszközök tekintetében van jelen: az ármánykodásban elsőrangúak (lásd Palpatine szerepe), hiszen még egy háborút is kirobbantanak, ahol kiderül, hogy mind a két fél mögött a sith nagy úr van (analógia a zsidókkal), és az egész lényege a jedikkel való leszámolás, mint az “Erő” másik pólusának kiiktatása. Ami viszont pozitív, az a demokrácia felszámolásának igénye, a rend helyreállítása, egy Birodalom létrehozása és az egész Univerzum egyesítése. Ez a motiváció mégha a sith nagy úrnál (Palpatine) meg is van, addig Anakinnál (Darth Vader) hiányzik: ő pusztán önző célok alapján választja a “sötét oldalt”. Meg akarja menteni a szerelmét a haláltól, és ezért áll át, tehát azaz súlyosan mozgatott.

Míg Palpatine személye valóban uralkodóként jelenik meg, mint aki a Köztársaságot egy alapos terv alapján megsemmisíti és bábozik a naiv szereplőkkel, ezáltal a Birodalmat létrehozza, addig Anakin teljesen mozgatott minden szempontból.

Összegezve: a szellemi tanítása a filmnek teljesen helyénvaló lenne, ha a társadalmi-politikai üzenetek is azok lennének. Így azonban világos, hogy az elcsépelt “spirituális” tanítások csak eszközül szolgálnak a demokrácia, köztársaság és egyéb blődségek abszolutizálása érdekében. A nézők többsége képes felismerni a jót, és a rosszat krajcáros igazságok szájbarágása révén (győzd le önmagadat, uralkodj magadon, ne hagyd uralkodni az érzelmeidet stb.), és ezen benső jóságot összeházasították a társadalmilag elfogadhatatlannal, mintegy leigitimálva azt. Ami szerencse a Sithek bosszújában, hogy annyira erőltetettek a demokrácia iránti elköteleződések, hogy már-már parodisztikusak. Például Obi-Wan és Anakin heroikusnak beállított párbajában lévő, Obi-Wan demokráciára való hivatkozásán hangosan nevetve, vagy inkább sírna az ember…

Ördögien zseniális: hozzál létre jó karaktereket, akik még valamilyen szinten, az életfilozófiájukat tekintve nemesek is lennének (tradicionális igazságokat is képviselnek), majd ezekkel a jókkal mondass ki politikai-társadalmi abszurditásokat, ők képviseljék a modern államiságot. A gyűlölködők, a haragot felhasználók, az ármánykodók pedig azok, akik képviselik a rendet, a birodalmat stb… Ha így nézzük, akkor valóban káros a film üzenete, mert azt mondja, hogy a szellemi úton járó ember csakis demokrata, köztársaságpárti lehet, viszont aki a rendet képviseli, az hibbant, önző stb.

Kapcsolódó: Médiavadász elemzés

(Barcsa-Turner Gábor – Trón és Oltár – Szent Korona Rádió)