Őseink hajléka, a jurta

Őseink vándorló életmódot folytattak, folyamatosan mozgásban voltak, költöztek, vándoroltak. Szükségük volt egy könnyű, gyorsan felállítható és szétszedhető, télen meleget adó, nyáron hűsítő szállásra. Ez a jurta, mongol nevén az “eszgij-ger” azaz a nemez ház. Kerek alaprajzú, szétszedhető, szállítható, nemezzel borított. Télen véd a hidegtől, nyáron a melegtől.

A jurta borításához nagy mennyiségű nemezre volt szükség. Egy jurtához 150-200 juh egy teljes évi gyapjú mennyisége volt szükséges. Új jurtát csak a menyasszony kapott hozományként, a többi asszony csak javítgatta a nemezlapokat.

A jurtában mindenkinek megvolt a maga helye. A bejárat délre néz, a keleti oldal az asszonyok birodalma, itt van a konyha, itt tárolják az élelmet és az aprónép is itt játszik. A nyugati oldal a férfiaké, itt őrzik a fegyvereket, a szerszámokat, télen a fiatal jószágot. A jurta közepén tűzhely van, itt készülnek az ételek.

A bejárattal szemben találjuk a házi oltárt, és ez a vendég helye is. A falakon nemezből kivágott és kivarrt istenek, állatszellemek jelképei védték a jurta lakóit Gonosztól.

Jurta2 (clicks: 487)

László Gyula rajza

Alsó világ

jurta3_also (clicks: 49)
Az alsó világot az un. kerege és az ajtó alkotják. A kerege egy bőrszögekkel rögzített apácarács, ami szállításkor összecsukható, a jurta felállításakor pedig egy fallá húzható szét. A harmonikaszerűen kinyíló részeket kötelekkel erősítjük egymáshoz.

Középső világ

jurta3_kozepso (clicks: 30)

A középső világ, mely az alsó és felső világ kapcsolatát teremti meg a tetőrudakból áll (rudazat). Ezek enyhén lekerekített négyzet-keresztmetszetű, felső végükön kúpos kialakítású farudak. Alsó végein minden rúd egy rövid kötéldarabbal a keregéhez rögzül, míg fent a tündökbe fúródnak és szorulnak is meg a kúpos kialakítás miatt.

Felső világ

jurta3_felso (clicks: 43)

A felső világot a tündök jelképezi. Bizonyos értelemben ez a jurta szíve. Minden tetőrúd a tündökbe fut. A tündök egy fából készült gyűrű, melyre minden egyes tetőrúd számára egy-egy furat kerül. A tündök furatainak enyhén szűkülő kialakítása, az ehhez illeszkedő lekerekített kúpos rúdvég-kiképzés és a nehézkedés tulajdonképpen egy masszív befogott kapcsolatot jelent a tündök és a rudazat között. Ezt tarthatja még az istenfa is.

Együttdolgozás

A terhek viselését a három “világ” együttdolgozása látja el. A tündök súlya a tetőrudakon keresztül a keregére, majd a talajra adódik át. A szerkezet stabilitásához elengedhetetlen a keregét abroncsszerűen körbefogó kötélzet, mely meggátolja, hogy a szerkezet szétnyíljon.

Kirgiz beszámoló a jurtáról és a hozzá kapcsolódó szokásokról

Ez a mi házunk, őrzi az egészségünket. Amikor belépünk a sátorba, meg kell hajtsuk a fejünket, így köszöntjük a házat.

A férfiak jobb kézzel, az asszonyok bal kézzel nyitják ki az ajtónemezt, jobb kezüket a mellükre teszik. Amikor a kezünket a szívünkre tesszük, a lélek is bemegy az ajtón.

A sátor alsó szintje a rácsokból álló fal, a kerege. Ezek a rombuszok az asszonyokat jelentik, akik két lábbal állnak a földön, s vállukon a család férfiai, a tetőrudak. Ők tartják a tetőkarikát, a tündüköt. Ez egy körbe írt kereszt, itt léphetünk kapcsolatba a Teremtővel.

A kereszt azt jelzi, hogy az embereknek, a családnak, a falunak, a népnek békében kell élnie. Régebben fontos volt az ember és Teremtő közötti béke, ma inkább az emberek közötti békét tartják fontosnak. Az ember a világgal legyen békében, s így a többiekkel is kibékülhet.

A világ az ősök, az asszonyok és a férfiak összhangjából áll. A férfiak érnek fel az ősökig, a Teremtőig, de csak, ha az asszonyok segítik őket. A család és a társadalom csak ebből a hármasból épülhet fel, bármelyik hiányzik, nem működik.

Az oldalrács szarvait és a tetőrudakat összekötő zsinór erőssége fontos. A család a férfi és a nő kapcsolata. A zsinór a kapcsolat érzelmi tartalma: szerelem. Amikor a sátor rúdját kötözzük, arra kell gondolni, ha ezt lazán kötöm meg, a kapcsolatomnak vége lesz. Ha erősen tudom megszorítani, összetart.

A kerege a falu összes asszonyai, amit a körbefutó szalag tart össze. A tetőrudakat összefogó szalag, a közösség férfiainak kapcsolata egymással.

Meg kell valljam, hogy a nők erősebbek a férfiaknál. Általában a világot a férfiak szerint becsülik meg. De nem létezik erős férfi erős asszony nélkül. A Teremtőhöz vezető út a férfi, de az anya és a feleség szeretete tartja meg a férfit.

Forrás: http://www.zele.sk/index.php/A-jurta/a-jurta.html
http://www.nomadjurta.hu/index.php/szerkezet

(Ősök Szelleme – Szent Korona Rádió)