Írás és Tradíció

A Duna TV Hagyaték c. műsorában Írás és Tradíció adása Hamvas Béla életművét, üzenetét mutatja be. Hamvas mint ember, gondolkodó, és kiváló hazafi jelenik meg előttünk a képernyőn. Tisztázásra kerülnek a félreértések és félremagyarázások a személyével kapcsolatosan kortársai, neves filozófusok és írók által.