Mennyibe kerül egy bevándorló? Sok(k)ba!

Segélyek, bűnözés, társadalomrombolás – ezt hozzák a harmadik világbeli bevándorlók. Nem mi (“rasszisták, fasiszták”) mondjuk ezt, hanem neves kutatócégek számításai.

“A bevándorlás szép és jó, nagyon hasznos gazdaságunknak, mert jólétet teremt” – ez mostanság a kultúrmarxista újbaloldal hőn dédelgetett agyhúgyköve, amit a lehető legerőszakosabb módszerekkel próbálnak a magyar közvélemény tudatába sulykolni.

Ezt szajkózza az összes balliberális sajtóorgánum, a különböző, magát alattomosan gazdasági szaklapnak beállítani igyekvő, silány baloldali sajtótermékekkel egyetemben. Óva intem azonban a mélyen tisztelt olvasót, hogy bedőljenek a marxista ihletettségű, botcsinálta “szakértők” és újságírók áltudományos közgazdászkodásának, a XX. századi globális kommunizmus okozta nyomornak és gazdasági összeomlásnak önmagában elég bizonyítéknak kellene lennie, hogy a mindenkori balliberális, marxizáló, áltudományos halandzsát nevetve elutasítsuk, akármilyen gazdagságot és földi mennyországot ígérnek is nekünk vele. Mindazonáltal saját butaságaikat ők sem veszik ám komolyan, a XX. század első felében még a különböző marxista ihletettségű szervezetek teljes erejükkel a bevándorlás ellen küzdöttek, mivel tisztában voltak azzal, hogy ha egy ország területére rengeteg külföldi munkavállaló települ, az sérti a honos munkásság érdekeit, a helyi munkavállalókat a külföldiek kiszorítják a munkaerőpiacról. Hasonló érveléssel kampányolt Gyurcsány Ferenc is 2004-ben az elszakított területen élő magyarok betelepülése ellen, fájlalta, hogy honfitársaink csonka-hazánkban esetlegesen munkát kaphatnak. Érvelésének része volt az is, hogy ha határon túli testvéreink ide jönnek, akkor helyettük kell adót és nyugdíjat fizetnünk és “nehezedik a lakáshelyzet”, utóbbival Gyurcsány nyilván az ingatlanárak megugrására utalt akkor, amikor a tömeges betelepülés nyomán megugrik a lakóingatlanok iránti kereslet. Amit Gyurcsány és a vele szövetséges balliberális holdudvar nem akart megadni a határon túli magyaroknak – akik ezen  áldozat többszörösét visszahozták volna –, azt a bizonyítottan beilleszkedésre képtelen afrikai és közel-keleti bevándorlóknak tálcán kínálnák.

De hol az igazság? A holland NYFER gazdaságkutató intézet 2010-es, ezirányú tanulmánya szerint – mily meglepő… – nem a balliberálisaink oldalán. Hollandiában már régóta tart a harmadik világbeli népek tömeges bevándoroltatása, mely évente 7,2 milliárd euró – forintra mostani árfolyamon átszámolva 2240 milliárd – többletköltséget okoz a holland államnak, mely költség a holland egészségügyből, iskoláktól, nyugdíjkasszákból és más létfontosságú közintézményekből von el anyagi forrásokat. A kutatások alapját a Hollandiába beáramló évi 25 000 fő harmadik világbeli bevándorló és az ugyanilyen háttérrel rendelkező bevándorlók már ott született utódai jelentették. A kutatásokból kiderült, hogy a nem európai eredetű bevándorlók a honos holland népességnél gyakrabban veszik igénybe az állam által nyújtott közszolgáltatásokat, ugyanakkor a holland átlagpolgárnál jóval kevesebb adót és járulékot fizetnek, hogy hozzájáruljanak a közterhekhez. A tanulmány szerint a bevándorlók gyakrabban igényelnek különböző szociális segélyeket, munkanélküli segélyt, gyakrabban jelentik betegnek magukat munkahelyeiken, hogy táppénzt igényelhessenek. Végül de nem utolsósorban a bevándorlók rontják a bűnözési statisztikákat, élen járnak a különböző kaliberű bűnelkövetések terén, ami szintén elviselhetetlen anyagi terheket ró a holland társadalomra – derül ki a kutatásokból. A szóban forgó tanulmány itt hollandul elérhető, annak rövig összefoglalója meg ezen hivatkozás alatt. Azonban nem csak a NYFER kutatóintézet jutott a bevándorlással kapcsolatban hasonlóan lesújtó következtetésre. Hollandia tekintélyes konzervatív lapja az Elsevier szintén tabudöntögető kalkulációba kezdett, hogy felmérje, a harmadik világbeli bevándorlás gazdasági hasznosságát sulykoló baloldali okoskodásnak van-e valós alapja. A 2009 augusztusában közzétett elemzésük szerint az átlagos harmadik világbeli bevándorló évente 3400 eurós hiányt okoz a holland szociális állam költségvetésében, ezen időszakban Hollandiában 1,8 millió bevándorló tartózkodott, tehát jelenlétük – 1,8 millió fő szorozva a 3400 euró fejenkénti ellátási költségekkel – megközelítőleg 6,6 milliárd euróba kerül évente a holland adófizető polgárnak az Elsevier szakértői szerint. Ugyanezen gazdasági elemzők összesítették az 1970-2009  közötti harmadik világbeli bevándorlás által okozott szociális ellátórendszerben keletkezett pénzügyi hiányt, összesen 116,6 millárd euró – azaz forintra átszámolva 36 263 milliárd  –  kár keletkezett a holland szociális állam költségvetésében. Ez az összeg azonban nem takarja a bevándorlással kapcsolatos, a tanulmány megnevezése szerinti “minisztériumi” és egyéb közigazgatási költségeket. Nem veszi számításba azt, hogy a bevándorlók jelenléte miatt a holland külügyminisztériumnak további speciális személyzet alkalmazására van szüksége a bevándorlók anyaországával való kapcsolattartáshoz. Az oktatási minisztérium jelentései szerint a bevándorlók gyermekeinek iskoláztatása nagyságrendekkel többe kerül, mint a holland gyermekek iskoláztatása, emellett az Európán kívüli betelepültek gyermekinek igen nagy hányada képtelen arra, hogy leérettségizzen. További “minisztériumi” költségnek nevezhető a megromlott közbiztonság miatti belügyminisztériumi költségek, tehát a kibővített, megerősített rendőrség miatt elszenvedett állami költségek. A holland igazságügyminisztérium jelentése szerint a harmadik világbeli bevándorlók és utódaik igencsak felülreprezentáltak a börtönökben is, ezen költségekhez még nem számoltuk hozzá a különböző – megbukott – integrációs programok költségeit sem. A minisztériumi költségek összessége a tömeges bevándorlás megindulása óta mintegy 99,8 milliárd euró.

Mindent egybevetve NEM hoz semmilyen gazdasági hasznot az alulképzett harmadik világbeli lakosság tömeges importja. A holland államnak a tömeges bevándorlás az 1970-es évektől 2009-ig 116,6 + 99,8 milliárd, azaz összesen 216,4 milliárd euróba, átszámolva 67300,4 milliárd forintba került. Felmerül a kérdés, hogy akkor miért kell támogatni a bevándorlást, ha ők is tudják, hogy “nem éri” meg? Nyilván a szabadkőműves program része, hogy az európai népeket végleg eltüntessék, idegen népekkel összekeverjék, aztán egy semleges masszát irányíthassanak. Erről szól a deviánsok jogainak kiterjesztése, erről szól az antiszemitizmusra való hivatkozás leple alatt a normalitások üldözése, erről szól a bevándorlás is, aminek negatív következményeit az iszlám hibájának állítanak be, így még a megmaradt egy-két vallásos országot is sikeresen démonizálják Európában, hogy senkinek se emelje fel a szavát, ha újabb országokat rohannak le. Ehhez a képhez még terroristákat is gyártanak, lásd Iszlám Állam.

(NYFER)