Szent Mihály kardja – hét szentély egy vonalban

A katolikus hagyomány szerint a vonal azt a vágást jelöli, ahol a föld Szent Mihály kardjától sújtva kettéhasadt, és elnyelte a sátánt és csatlósait.

Gondolatok a homoszexuális propagandáról

Buji Ferenc tanulmányát ajánljuk idén is a homoszexualitás és a körülette folyó viták és a deviáns propaganda megértéséhez. Magasrendű szempontok kerülnek felvetésre, amiket magunkévá téve már értelmiségi, szellemi alapokon nyugodva tudjuk megfelelő kritikával illetni a homoszexualitás megnyilvánulásait.

Gondolatok és normatívák az új magyar jobboldal születéséhez

László Balázs az Identitesz elnöke írta le gondolatait arról, hogy milyen irányba kell fejlődnie a kialakulóban lévő új jobboldalnak.

Alt-Right vs Új jobboldal

Az  alábbi beszédet a szerző a IX., Stockholmban tartott Identitarian Ideas konferenciára írta, melyen azonban külső okokból kifolyólag végül nem tudott részt venni. Ennek okán – bár minden európai számára hasznosak lehetnek, – főként a svéd nemzethez szólnak a lent közreadott sorok.

A CEU léte közvetlenül veszélyezteti a keresztény európai civilizációt

Az elmúlt néhány napban a magyar politikai élet teljes egésze a CEU körüli történésektől hangos. Elég volt egy törvénytervezet, amely egyáltalán kilátásba helyezte az egyetem korlátozását, Budapest belvárosi, liberális „elitje” már megmozdult.

Mindenki? Nem, inkább senki.

Az elmúlt napokban kötelező jelleggel mindenki megírta, hogy a Mindenki mennyire jó és mennyire megérdemelte az Oscar díjat. Ezennel jelentkezem a népszerűtlenek táborába, akik azt mondják, hogy az Oscar jogos, de egyáltalán nem jó ez a film.

100 éves katona – Szilárd hite a legfőbb fegyvere

A 100 éves Hetyey Tibor történetéből egyrészt erőt meríthetünk, másrészt a sorok közt ott a válasz arra, hogy mi az, amit konzerválnia kéne a világnak egy lassan letűnőben lévő korból.

A nagyböjt kialakulása

William J. Tighe a (többé-kevésbé) negyven napos böjt eredetéről Mi a nagyböjt és mi a szerepe a keresztény év rendjében?

Nicólás Gómez Dávila válogatott maximái I.

Összefüggő világképe legfeljebb Istennek van.

Az élet a hierarchiák műhelye. Csak a halál demokrata.

A valódi problémáknak nem megoldásuk van, hanem történelmük.
A művészet nem nevel senkit, kivéve a művészt.
Vulgáris szórakozás és vul­gá­ris elfoglaltság ma már az egyetlen, ami miatt nem kell sza­bad­kozni.

A demokrata úgy védelmezi meggyõzõdését,
hogy kinyilvánítja: aki ellene van, az elmaradt a fejlõdésben.

A szeretetről a természetjog szemszögéből

“Ne essünk bele a politikai korrektség csapdájába. Merjük felvállalni azokat az értékeket, melyek több ezer évig táplálták Európa immunrendszerét! Merjünk szembehelyezkedni a liberalizmus ádáz propagandájával! Merjük kimondani, hogy számunkra a haza még mindig mindenek előtt van. Isten pedig mindenekfelett!”