70 év után újra lobog az Országzászló Székesfehérváron

Megvalósult, amiért hosszú évekig oly elszántan küzdöttek a Királyi Város lakosai, köztük a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is. 2018. június 4-én a Székesfehérvári Önkormányzat és számos, szövetségbe tömörült társadalmi szervezet közösen avatta fel a méltó módon, az eredeti állapotnak megfelelően helyreállított Ereklyés Országzászló Emlékművet Székesfehérváron.

A székesfehérvári Országzászló 1936-ban

Az 1936-ban felállított emlékmű 1949-ben történt lerombolásával az országzászló eszméjét és
emlékét is végleg el akarta törölni, sőt meg akarta csúfolni a kommunista államberendezkedés, ezért
a teret az illegális kommunista mozgalom ikonjáról, Ságvári Endréről nevezték el. A rendszerváltást
követően a tér ugyan visszakapta eredeti nevét, azonban a névadó Országzászló helyreállítása helyett
a vitatott megítélésű „fasizmus áldozatainak emlékművét” helyezték el a téren, így az továbbra is
csak nevében emlékeztetett valaha volt névadójára. Az Országzászló tér azonban továbbra is
országzászló nélkül maradt.

Ennek az abszurd helyzetnek a megszüntetése és az eredeti állapot helyreállítása érdekében jött létre
a Királyi városért és annak történelmi rangjáért elkötelezett szervezetek összefogásával az a
társadalmi akarat, ami végül a város vezetését is meggyőzve eredményre vezetett. Minden
figyelemfelhívó megmozdulással, ismeretbővítő előadással, hangosabb vagy csendesebb
szándéknyilvánítással, amely az Országzászló Emlékmű helyreállítása jegyében zajlott, egy-egy
lépéssel közelebb került Székesfehérvár a kitűzött célhoz.

Amikor a HVIM 2014-ben fekete lepellel takarta le a fehérváriak között „Nyitott könyv”-ként ismert
antifasiszta emlékművet – jelezve, hogy a tér nevéhez és múltjához méltatlannak és oda nem valónak
tartja azt –, és felhúzta a városnak adományozott nemzeti lobogót a téren lévő zászlórúdra, akkor
még csupán egy halvány remény volt az, hogy azt a kis piros-fehér-zöld zászlót néhány év múlva azért
vonják be, mert az Országzászló Emlékmű helyreállítási munkálatai megkezdődnek.
link: http://fejerszovetseg.blogspot.com/2014/06/szedje-ossze-vegre-magat-polgarmester.html

A HVIM által letakart antifasiszta emlékmű és a jelképesen és
figyelemfelhívásként elhelyezett magyar zászló

Azonban a Fejér Szövetség mozgalom vezetésével létrejött társadalmi összefogás és rendíthetetlen
elszántság addig nem hanyatlott, míg Cser-Palkovics András, székesfehérvári polgármester is teljes
mellszélességgel az ügy mellé nem állt. Székesfehérvár Önkormányzata 2017. június 16-i Közgyűlésén
döntött az Országzászló tér felújításáról és az Emlékmű helyreállításáról.
2018. június 4-én, a trianoni békediktátum 98. gyászévfordulójának napján gyűlt össze a
Koronázóváros lakossága az elkészült emlékmű felavatásának és felszentelésének ünnepségére.

Az 1930-as években útjára induló Országzászló Mozgalom szellemiségéhez, vagyis az egységes
Apostoli Magyar Királyság ideájához és a trianoni szétszakítottságba való bele nem nyugvás harcba
hívó szavához méltó módon az avatóünnepség kezdetén Marosi Arnold cisztercita tanár és
múzeumigazgató korabeli sajtóban megjelent sorai hangoztak fel:

„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett,
melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a
magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi
országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek. A most felállítandó országzászló is
harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás
ellen.” 

Dr. Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke: „Székesfehérvár Országzászló
tere végre méltóvá vált a nevéhez.”

Ezt követően Dr. Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke és Dr. Cser-Palkovics András polgármester átadták a bronz emlékplaketteket a 64 vármegye jelképes örökbefogadóinak, majd az Emlékmű
helyreállításának kezdeményezésében és megvalósításában résztvevő valamennyi szervezet és
személy nevében ünnepélyesen átadásra került a lobogó egy példánya az Országzászló Védnöki
Testület részére.

 

A lobogó átadása a Védnöki Testület részér

 

Kónyi-Kiss Botond, az Országzászló Védnöki Testület képviselőjeként átveszi
a lobogót

Vitéz Harsányi Jenő, a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület, Eger városa és egyházi közösségeinek
képviseletében átadta Székesfehérvárnak a budapesti Ereklyés Országzászló eredeti földereklyéit
megőrzésre addig, amíg a fővárosi Országzászló helyre nem állíttatik. Mint hangsúlyozta, ez egy
fontos és jelentős üzenet Budapest számára.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Dr. Cser-Palkovics András polgármester elismerő szavakkal elmondta:

Köszönöm mindenkinek, aki kezdeményezte, aki elindította, felkarolta és vállalta ezt a nehéz feladatot és felelősséget, amelynek nyomán itt lehetünk és nyugodtan megállapíthatjuk; ez a tér egyszerre hagyományainkat és
értékeinket tisztelő, az Országzászló elhelyezésére alkalmas környezetet biztosító, egyúttal azonban
modern, az embereket befogadó, az emberek számára találkozási pontot biztosító terünk lett.

Ünnepi beszédét a Horthy-korszak megbecsült és legendás polgármesterének, Csitáry G. Emilnek
szavaival zárta, amelyek az eredeti Országzászló Emlékmű 1936-os avatásán hangzottak el:

Magyar testvérek, az imént lezajlott ünnep a hőseink iránt érzett mélységes tisztelet és soha el nem
múló hála kifejezője volt.

(Képek: Simon Erika, ÖKKFEHÉRVÁR, feol.hu)