Íj és kard, eszme és összetartás – Képes beszámoló a HVIM régiós összejöveteléről

A HVIM dunántúli szervezeteinek régiós összetartásán nemcsak a formai hagyományőrzés volt hangsúlyos, hanem a vármegyés, idő- és formafeletti eszmei hagyományaink ápolása is.

Mozgalmunk a rendezvények, megemlékezések, előadások szervezése és egyéb megnyilvánulások, akciók mellett fontosnak tartja a belső építkezést is, ami olyan beszélgetésekre, közösség erősítésére ad lehetőséget a tagoknak, ami más körülmények között nem lenne lehetséges.

(clicks: 36)A szombati ebéd és egy rövid pihenő után innen indultunk elfoglalni azt az erdei tisztást, ahol a “külső hadszínteret” jelentő civilizációtól egy szívünkhöz közelebb álló környezetben íjászattal, kelevézdobással és vívótechnikák elsajátításával szakítottuk ki elménket a mindennapok rutinjából, ugyanis a belső építkezés és a jövő kihívásaira való felkészüléshez a pillanatnyi és látszólagos akadályok fölé kellett emelkednünk.

(clicks: 24)

Gyűlésünkön sor került az új jelentkezők bemutatkozására, technikai kérdések tisztázására, majd rátértünk nemzetünk és mozgalmunk jövőjét érintő kérdésekre is. Barcsa-Turner Gábor, a mozgalmunk egyik vezetője, előadásában a hierarchia valóságáról, annak megélésének szükségességéről beszélt. Számos saját, személyes vagy éppen történelmi példát is hozott arra, hogyan kell viszonyulnunk minden esetben a vezetőinkhöz, azokhoz, akikhez valamilyen szempont alapján hálával és hűséggel tartozunk. (clicks: 16)Szóba került számos harcos hagyomány is, ahol megjelenik a szolgálatnak és önfeláldozásnak az eszménye. Mint kifejtésre került, a nemes szolgálat és a tekintélyelvűség elfogadásának alapfeltétele az ego és az individuális, liberális hozzáállás felszámolása. A kiselőadás érintette a formafeletti eszmeiség megvalósításának kérdését is, ahol legfontosabb szempontnak azt emelte ki, hogy nem az adott forma a döntő, hiszen önmagában a formai keret nem az eszme, nem az a cél, hanem minden formába, így akár elvileg a pártpolitikában is lehetne képviselni a valódi jobboldaliságot, a hagyományainkat a modernitással szemben. A Vármegye erőssége abban rejlik, hogy a hozzánk csatlakozó fiatalok az eszmeiség elsajátítása után bármilyen fronton helyt tudnak állni. Természetes módon, szinergiába és harmóniába kell mindig rendezni a különböző szárnyaink tevékenységét, véletlenül sem kizárólagossá tenni egyiket sem – szögezte le Barcsa-Turner, ami témához még sokan hozzászóltak, kérdéseket tettek fel. (clicks: 14)

A konkrétabb, Mozgalmunk belső életét jelentő kérdések kivesézése egy zártabb körben, új jelentkezők nélkül zajlott, akik addig fát gyűjtöttek az esti tábortűzhöz. A tűz melletti bajtársi nótázás hangulatát és a közösséget összekovácsoló erejét semmilyen más élmény nem tudja pótolni, így ez most is felejthetetlenre sikeredett. Az ilyen alkalmakkor még jobban megmutatkozik, hogy közösségünk összetartozása kézzel fogható valóság.

(clicks: 19)

Másnap délelőtt egy nem annyira izgalmas, ám igen fontos tevékenységre is sor került: a mozgalom birtokában lévő rendezvénysátrakat és egyéb technikai eszközöket válogattuk és rendszereztük, majd a jól végzett munka érdemeként, választható programként egy közös fürdözéssel zártuk az összetartásunkat a Velencei-tóban.

(clicks: 43)

Erővel feltöltődve várjuk az elkövetkezendő, zűrzavaros időszakot. A HVIM történetében ugyanis eddig soha nem tapasztalt lehetőségek és kihívások bontakoznak ki, amelyet  így, vagy úgy, de valamilyen formában minden tag érzékelni fog. Azonban akárhogy is alakuljon a történelem, nekünk ki kell tartanunk példaképeink és eszményeik mellett, hogy e hűséget szem előtt tartva, furfanggal és égi segítséggel ismét sikerrel mutassunk utat a magyarság azon jobbik részének, amely ezt igényli és elvárja tőlünk.

Fel a Győzelemre!

(clicks: 2)

További képeink az összetartásról:

(clicks: 5)

(clicks: 14)

(clicks: 15)

(clicks: 9)

(clicks: 10)

(clicks: 5)

(clicks: 2)

(clicks: 3)

(Mi Magunk – Szent Korona Rádió)