Összebékíthető-e az aktuális fejlődésmodell a környezettel?

Rutilio Sermonti tanulmánya a jelenkori társadalom és különleges fejlődésmodellje azon alappilléreit avagy általánosított „meggyőződéseit” és modernkori babonáit vizsgálja, amelyek megkülönböztetik azt az összes megelőző civilizációtól. … Bővebben: Összebékíthető-e az aktuális fejlődésmodell a környezettel?