Hazatér a Honvéd

Május 12-én, csütörtök délelőtt, katonai tiszteletadással temették újra a második világháborús hadszíntérről hazahozott Ágner Gyula m. kir. főhadnagyot a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 52. Hősök Parcellájában. Mint beszédében dr. Orosz Zoltán altábornagy elmondta, a Honvédelmi Minisztérium eltökélt szándéka, hogy olyan magyar katonák sírkertjét alakítsa ki itt, ahová azok kerülhetnek, akik harctéri tevékenységük során a legmagasabb kitüntetésekkel elismert tetteket hajtották végre. Vitéz Barankay József százados vagy a már életében legendává vált vitéz Bertalan Árpád őrnagy után e sort gyarapítja Ágner Gyula főhadnagy is, aki olyan bátor példamutatással, vitéz elszántsággal küzdött a magyar katonák érdekében, hogy a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet is kiérdemelte.