Az ulánus örökség

Ami a magyarnak a huszár, az a lengyelnek az ulánus. A nemzeti szabadság, büszkeség és férfiasság eleven szimbóluma.

A Don-kanyar Leónidásza

A M. Kir. 2. Honvéd Hadsereg katasztrofális sorsát többnyire ismerjük, de az, hogy hány vitéz magyar lélekben ragyogott fel ebben a szörnyű helyzetben az isteni eredetet fénye, már kevésbé ismeretes. Ez köszönhető mind a háború utáni marxista történelem- hamisításnak, illetve elhallgatásnak, mind a jelenkori liberális közönynek. Hát íme az egyik ilyen történet, véssük fel eme nevet:

Lévay Sándor tüzér hadnagy

Doni keresztút

A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadseregre emlékezünk.

73 éve (1943. január 12-én) kezdődött meg a Don-kanyarban a szovjet áttörés. A Vörös Hadsereg offenzívája a reggeli órákban indult meg, -40 fokos hidegben. A magyar csapatok szívósan ellenálltak, azonban az irgalmatlan orosz túlerő térdre kényszeríttette katonáinkat. A kilátástalan helyzet ellenére a magyar honvédek az iszonyatos körülmények között több napon át keményen védekeztek, ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak végre, de végül a kommunista hadigépezet maga alá gyűrte a Keleti Front védvonalát. Mély főhajtással emlékezzünk a magyar Hősökre, akik bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették feladatukat.

A huszár szellemiség elsöprő győzelme

A csodálatos limanowai győzelem 101. évfordulójára emlékezünk.

Filmajánló: Tarasz Bulba

Korunk egyik legjobban sikerült orosz történelmi filmjét ajánljuk, a Gogol kisregénye alapján készült 2009-es Tarasz Bulbát. Igaz, hogy ortodox és kozák, hangulatából mégis valamiféle összecsengést hall ki az ember a magyar vérmérséklettel. A mai pacifista világban, ebben az álbékében, amiben tengődni érezzük országunk, jólesik Tarasz Bulbával, ha nem is konkrétan cselekedni, de legalább legbelül együtt érezni, amint a hadakozásról mondja: „Megyek én is veletek! Csak úgy mulatozni!” 

A rettenthetetlen férfiszív

297 évvel ezelőtt, 1718. november 30-án (régi naptár szerint) halt hősi halált XII. Károly, Svédország királya, a Wittelsbach-dinasztia Pfalz-Zweibrücken ágának sarja, az újkori történelem egyik legérdekesebb, legtitokzatosabb alakja. Harcos szellemét idézzük írásunkkal.

Az uralkodás művészete

Inspiráló gondolatok Bonaparte Napóleontól.

Filmajánló a halál kapcsán – Aranymadár

“Évek hosszú képzésébe telt, magányos gyakorlatokéba, míg megtapasztalta, hogy a harcos számára egyetlen kapu van: a halál. Amin biztosan beléphet. Hogy önnön legbensőbb természetét megismerje. Tudta, hogy a küzdelem csak eszköz. Nem a másik emberrel áll szemben, hanem saját félelmével, pusztulásával. És nem a másikat kell legyőznie, hanem önmagát.”

Skorzeny: Kommandós vállalkozásaim – Egy rendkívüli ember rendkívüli könyve

A következőkben a bátor harcos legendás tetteiről, jelleméről, a Harmadik Birodalomról olvashatunk a Kommandós vállalkozásaim című könyvének alapján.

Az 1956-os forradalom katonai harceljárásai

59 éve vonultak ki a szovjet csapatok Budapestről, miután kudarcba fulladt a szovjet Különleges Hadtest két gépesített hadosztályának az ellenállási gócpontok felszámolására tett kísérlete.